Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Op Weg Naar Werk

Stichting Op Weg Naar Werk is een jonge organisatie in Rotterdam die zich richt op de begeleiding van nieuwkomers in Nederland. Het behalen van succes begint bij een goede taalbasis. Wij bieden gecertificeerde NT2-taalcursussen aan op verschillende niveaus. Verder zorgen wij er middels...
meer...

Stichting Op Weg Naar Werk is een jonge organisatie in Rotterdam die zich richt op de begeleiding van nieuwkomers in Nederland. Het behalen van succes begint bij een goede taalbasis. Wij bieden gecertificeerde NT2-taalcursussen aan op verschillende niveaus. Verder zorgen wij er middels voorlichtingen, workshops en jobcoaching voor dat nieuwkomers voorbereid hun zoektocht starten naar een passende baan.

De stichting is opgezet door nieuwkomers die het inburgeringsproces zelf hebben doorlopen. Met de ervaring van ons multiculturele team, weten wij waar de knelpunten liggen en zo zit onze stichting in de unieke positie op nieuwkomers persoonlijk en op maat te begeleiden.

Onderscheid met andere organisaties

  • Onze kracht zit in onze werkwijze en betrokkenheid
  • Naast taallessen, verzorgen wij workshops en trainingen gericht op het vinden van passend werk
  • Tijdens de taallessen worden themaweken gehouden die helpen bij het integreren in de Nederlandse

samenleving

  • Wij focussen op het verbeteren van de soft skills van onze cursisten
  • Onze cursussen worden zowel fysiek als online aangeboden

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-202401-05-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Op Weg Naar Werk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting Op Weg Naar Werk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Op Weg Naar Werk werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Op Weg Naar Werk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-202401-05-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,5938,3

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2020 / 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.48.31911816%
Groot Amsterdam8.88.3128714%
Zuid-Kennemerland en IJmond7.48.386213%
Zuidoost-Brabant8.48.274117%
Zuid-Limburg7.78.363020%
Midden-Brabant9.88.151050%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Op Weg Naar Werk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,35
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,35

Diensten

Alfabetiseringstraject

In deze cursus leren onze cursisten de taal van A tot Z. Tijdens deze cursus streven we ernaar om de basis te leggen. Deze cursus legt het accent in het bijzonder op het lezen en schrijven. Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan de spreekvaardigheid van onze cursisten. Om het optimale uit de cursist te halen gebruiken wij tijdens deze cursus de methodes: TaalCompleet, 7/43, de methode Melkweg en eigen materiaal.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) Cursus

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt biedt inzicht in het werken en werk zoeken in Nederland. We bieden een ONA cursus voor onze cursisten. De cursist krijgt persoonlijke begeleiding om passend werk te vinden.

De cursus bestaat uit 3 lessen per week gedurende 8 weken. In deze lessen oefent de cursist met de acht thema's van de ONA-resultaatkaarten. Hierbij gebruiken we het boek Taalcompleet ONA. Het boek bevat veel handige informatie over eigenschappen, competenties en kennis op het gebied van de arbeidsmarkt.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) Cursus

Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij gaat over normen en waarden in Nederland. Deze cursus brengt de gebruiken en cultuur van Nederland de in kaart. Voor deze cursus wordt het boek Taalcompleet KNM gebruikt Het boek bevat 8 thema's en elk thema behandelt een ander aspect. Onderdelen van de cursus KNM zijn onder andere: werk en inkomen, omgangsnormen, wonen, gezondheid en gezondheidszorg, instanties, onderwijs en opvoeding.

A2 taalcursus

Na het volgen van deze A2-cursus zijn onze cursisten in staat om: informatie te vragen en te geven, hun mening te uiten en om andermans mening te vragen, te vertellen over een activiteit of evenement, een telefoontje te plegen, etc.
Wij zorgen er altijd voor dat er genoeg ruimte is om spreekvaardigheden te oefenen. Om het optimale uit de cursist te halen gebruiken wij tijdens deze cursus de methode: Code Plus en eigen (online) materiaal. De cursus A0 naar A2 duurt 16 weken.

B1 taalcursus

Tijdens deze cursus versterken de cursisten hun grammatica, spelling, luister- en spreekvaardigheden. Deze B1 cursus stoomt de cursisten klaar om alledaagse gesprekken te kunnen voeren in het Nederlands. De lesmethode die we aanhouden voor deze cursus is wederom Code Plus. De cursus A2 naar B1 duurt 16 weken.

B2 taalcursus

De B2 taalcursus wordt gegeven aan cursisten die hun taalniveau omhoog willen tillen. Na het volgen van deze cursus kunnen studenten goed overweg met de Nederlandse taal op de werkvloer en in het hoger onderwijs. Daarnaast besteden wij aandacht aan het vergroten van de woordenschat en de lees- en schrijfvaardigheden van onze cursisten. De lesmethode die wij aanhouden is Code Plus. De cursus B1 naar B2 duurt 16 weken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Vluchtelingen en nieuwkomers

Op Weg Naar Werk heeft als doel de vluchtelingen deel uit te laten maken van de Nederlandse samenleving. We geloven dat veel van de vluchtelingen het vermogen hebben om hun ervaringen toe te passen op de Nederlandse werkvloer, maar de weg er naartoe ziet er voor veel van hen wazig uit.
We geloven dat veel van de vluchtelingen een verrijking kunnen zijn voor de samenleving als ze op de juiste plek terechtkomen en we streven ernaar om deze talenten de weg te wijzen naar een betere toekomst in Nederland waarbij ze een belangrijke deel kunnen uitmaken van de maatschappij en dusdanig iets terugdoen voor het land dat hen er bovenop hielp.
We richten ons op het vinden van geschikte banen op basis van diploma??s en ervaringen van de werkzoekenden. We denken dat de optimale integratie van de vluchtelingen te behalen is met passend werk. Via deze stichting willen we het voor die mensen makkelijker maken om een baan te vinden. Zo kan de samenleving profiteren van alle ervaringen van die mensen.

Contact

Vestigingen

Marconiplein 14-20, 3025AV Rotterdam (route)
Majd Arab
0687920936
info@ownw.nl

Stichting Op Weg Naar Werk

Internetadres: ownw.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15237