Werken aan duurzame participatie

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Let op: Dit is een besloten programma. Er worden geen externe cursisten aangenomen.

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het doel.

SNTR...
meer...

Let op: Dit is een besloten programma. Er worden geen externe cursisten aangenomen.

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het doel.

SNTR biedt een intensief programma. Dat bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs. De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis voelen in Rotterdam.

Onderscheid met andere organisaties

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 201916 december 2019

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 201916 december 2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0298,2

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond88288433%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 january 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,34
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 16,20
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 16,20

Diensten

Alfabetiseringstraject

Inburgeringstraject

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

SNTR-deelnemers

Contact

Vestigingen

Internetadres: https://www.sntr.nl/

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen:
Oprichtingsjaar: 2019

15075