Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Landstede

Hoe maakt u een praatje met de buren? Hoe vult u Nederlandse formulieren in? Hoe helpt u uw kinderen met school? Hoe legt u bij de dokter uit wat er aan de hand is? Hoe gaat u op zoek naar werk?
Om te kunnen integreren is het belangrijk dat u de taal spreekt. En dat u weet hoe Nederlanders leven...
meer...

Hoe maakt u een praatje met de buren? Hoe vult u Nederlandse formulieren in? Hoe helpt u uw kinderen met school? Hoe legt u bij de dokter uit wat er aan de hand is? Hoe gaat u op zoek naar werk?
Om te kunnen integreren is het belangrijk dat u de taal spreekt. En dat u weet hoe Nederlanders leven en werken. Bij de inburgeringscursus van Landstede-StartCollege leert u naast Nederlands ook meer over leven en werken in Nederland. Als u genoeg heeft geleerd, doet u het inburgeringsexamen.

Inburgeren begint met taal. Inburgeren begint bij Landstede-StartCollege.
Landstede-StartCollege heeft ruime ervaring in het opleiden van anderstaligen in de Volwasseneneducatie én in de Inburgering. En op alle niveaus. De inburgeringscursussen worden niet alleen op de onderwijslocaties aangeboden, maar vaak ook lokaal, in de eigen woongemeente.

Onderscheid met andere organisaties

• taallessen op niveau
• persoonlijke aandacht
• examentraining
• inburgeringsexamen en staatsexamen
• oriëntatie op de arbeidsmarkt
• verstand van inburgeren
• lesmateriaal en u krijgt een laptop in bruikleen
• ook alfabetiseringscursussen
• ook combinatie mogelijk met MBO-Entree opleiding, dan hele dagen naar school
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Landstede is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Landstede heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Landstede werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Landstede neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,9208,4

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.58133735%
IJsselvechtstreek8.78.361833%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 26 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Landstede.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,65
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,25
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,25
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,25

Diensten

Inburgeringstraject

De inburgeringscursus is voor gealfabetiseerde anderstaligen die het inburgeringsexamen moeten of willen doen. Tijdens de inburgeringscursus leert u de Nederlandse taal en bereiden we u voor op het inburgeringsexamen. Onderwerpen die tijdens de cursus en het examen aan bod komen zijn: spreekvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, kennis van de Nederlandse samenleving en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Na het inburgeringsexamen spreekt u Nederlands op het niveau A2. Dit niveau is vastgesteld volgens de regels van het Europees Referentie Kader. Dit is het niveau waarop u het examen gaat doen.

Staatsexamen programma I

De cursussen Staatsexamen NT2 zijn bedoeld voor mensen die in hun eigen land hoogopgeleid zijn en willen inburgeren door middel van het Staatsexamen NT2. U leert tijdens deze cursus Nederlands op niveau B1 of B2. Deze niveaus zijn vastgesteld volgens de regels van het Europees Referentie Kader. Dit is het niveau waarop u examen doet.

Staatsexamen NT2 I
U volgt de cursus Staatsexamen I en kunt daarna een beroepsopleiding volgen binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Naast het Staatsexamen l of II doet u nog twee examens,
namelijk:
• het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en
• het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Landstede bereidt u tijdens de cursus voor op deze examens.

Staatsexamen programma II

De cursussen Staatsexamen NT2 zijn bedoeld voor mensen die in hun eigen land hoogopgeleid zijn en willen inburgeren door middel van het Staatsexamen NT2. U leert tijdens deze cursus Nederlands op niveau B1 of B2. Deze niveaus zijn vastgesteld volgens de regels van het Europees Referentie Kader. Dit is het niveau waarop u examen doet.

Staatsexamen NT2 ll
Met de cursus Staatsexamen II kunt u een opleiding volgen op hbo-/universitair-niveau.

Naast het Staatsexamen l of II doet u nog twee examens,
namelijk:
• het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en
• het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Landstede bereidt u tijdens de cursus voor op deze examens.

Alfabetiseringstraject

De cursus Alfabetisering is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of een ander alfabet hebben geleerd. In deze cursus leert u de basis van de Nederlandse taal. U volgt het onderwijs in een kleine vaste groep. De lessen geven onze docenten in samenwerking met vrijwilligers. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u veel kunt oefenen met de Nederlandse taal. Tijdens een intakegesprek maken we een programma dat is afgestemd op uw niveau.

Inburgeren en een beroepsopleiding volgen

Wilt u inburgeren, de Nederlandse taal leren, maar u tegelijkertijd ook voorbereiden op een opleiding of werk? Wilt u echt kunnen participeren in de Nederlandse samenleving, zodat u werk kunt vinden en een kwalificatie kunt behalen?
Dat kan bij de nieuwe inburgeringscursus van Landstede!
U volgt de inburgeringscursus en maakt tegelijkertijd een start met een middelbare beroepsopleiding ‘Entreeopleiding’ op niveau 1.

De Entreeopleiding is een praktijkgerichte opleiding. U leert vooral door te doen: u werkt vaak aan praktijkopdracht en loopt stage. In de eerste maanden van de opleiding maakt u kennis met verschillende beroepen, zo kunt u kijken wat het beste bij u past. U krijgt goede persoonlijke begeleiding door een eigen coach. Daarnaast volgt u lessen Nederlands, rekenen en loopbaanbegeleiding. Na het volgen van dit traject bent u ingeburgerd en heeft u een erkend mbo-diploma op niveau 1. U kunt aan het werk of doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inwoners met een migrantenachtergrond en Inburgeraars

Landstede-StartCollege geeft onderwijs aan de volgende doelgroepen:
Inburgeringsplichtigen voor de specifieke subgroepen:

  • analfabeten en mensen die een ander letterschrift geleerd hebben
  • laag en middelbaar opgeleid
  • hoog opgeleid

Inwoners van Nederland met een migranten achtergrond.

Contact

Vestigingen

Rechterland 1, 8024AH Zwolle (route)
Mia de Vries
088-8508000
inburgeren@landstede.nl

Westeinde 33, 3844DD Harderwijk (route)
Mia de Vries
088-8508000
inburgeren@landstede.nl

Ruigedoornstraat 108 , 7721BR Dalfsen (route)
Mia de Vries
088-8508000
inburgeren@landstede.nl

Stichting Landstede

Internetadres: http://www.start-college.nl/inburgering/

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1995

5930