Werken aan duurzame participatie

Stichting Integraal

Stichting Integraal is een non-profit organisatie en vindt het noodzakelijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het doen welslagen van het integratieproces. Wij zijn onze cursisten graag van dienst bij hun oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vol met grote uitdagingen.

De Stichting...
meer...

Stichting Integraal is een non-profit organisatie en vindt het noodzakelijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het doen welslagen van het integratieproces. Wij zijn onze cursisten graag van dienst bij hun oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vol met grote uitdagingen.

De Stichting Integraal biedt studiebegeleiding en taaltrainingen aan mensen die moeite hebben met het Nederlands. Tevens geven wij inburgeringstrajecten van A0 t/m B2. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de kennis over en het inzicht in de Nederlandse Maatschappij te verruimen.

Onderscheid met andere organisaties

Stichting Integraal Streeft ernaar om op verschillende manieren onderscheidend te zijn.

Omgeving en kansen: Wij dragen zorg voor interactieve lessen en een goede interactie tussen, enerzijds de student en de docent en anderzijds de student en de omgeving.

Management en leiderschap: De Stichting Integraal heeft voldoende expertise in huis en werkt met een deskundig team.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Integraal is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Integraal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,88
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,88
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,88
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 16,64

Diensten

Alfabetiseringstraject

Vindt u lezen en schrijven in het Nederlands moeilijk? Bij aanmelding heb je een vrijblijvend intakegesprek met de coördinator van Stichting Integraal waarin je informatie krijgt over onze werkwijze en tevens worden jouw wensen geïnventariseerd. Wij werken samen met belangrijke uitgevers, waardoor onze lesmethodes en materiaal steeds op de date zijn. Bij Stichting Integraal leert u beter Nederlands spreken zodat u uiteindelijk zelf verder kunt (met het regelen van uw zaken, of het voeren van een telefoongesprek) met het vervolgtraject. Samen met ons professioneel en gespecialiseerd onderwijsteam staat de Stichting Integraal u graag van dienst. De Alfabetisering bestaat uit 90 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

Staatsexamen programma I

Dit programma is bedoeld voor mensen die graag willen werken of opleiding willen volgen op niveau 3 of 4 van het Mbo. U kunt met het Staatsexamen B1 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deze cursus bestaat uit 75 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

Staatsexamen programma II

Dit programma is bedoeld voor mensen die een HBO of universitaire opleiding willen volgen. U kunt met het Staatsexamen B2 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deze cursus bestaat uit 75 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

Inburgeringstraject

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen:
Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Wanneer u dit examen succesvol heeft afgerond met een diploma, heeft u meer inzicht en kennis gekregen over het leven en werken in Nederland. U wordt goed voorbereid op het inburgeringsexamen en krijgt les van ervaren docenten die werken met het beste lesmateriaal.
De inburgeringscursus A1 /A2 bestaat uit 90 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het onderdeel ONA is bedoeld als oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en zicht te krijgen op de mogelijkheden. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen met u naar uw kwaliteiten en inventariseren u wensen en behoefte op het gebied van werken in Nederland. Een onderdeel van de ONA module is het maken van curriculum vitae (cv), het schrijven van sollicitatiebrieven en het zoeken naar geschikte vacatures voor het vinden van een baan..

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Divers

Stichting Integraal is bedoeld voor iedereen die graag de Nederlands taal wil leren.

Het gaat bijvoorbeeld om analfabeten, allochtonen, vluchtelingen, inburgeringsplichtigen maar ook uitkeringsgerechtigden die niet of nauwelijks zelfredzaam zijn.

Contact

Vestigingen

Europalaan 500, Unit 1.O.1, 3526 KS UTRECHT (route)
Ahmad Al Akel Abazied
0616764945
info@s-integraal.nl

Vismarktstraat 4 A, 4931AZ Geertruidenberg (route)
Ahmad Al Akel Abazied
0616764945
info@s-integraal.nl

Internetadres: www.s-integraal.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2019

15090