Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Impact

Impact is de maatschappelijke werkgever van de regio Kampen, Dronten en omgeving. Wij begeleiden, ontwikkelen en ondersteunen mensen op weg naar werk en in werk.

Impact biedt inburgering, re-integratietrajecten, betaald werk en arbeidsmatige dagbesteding.
Impact biedt kansen om mee te doen...
meer...

Impact is de maatschappelijke werkgever van de regio Kampen, Dronten en omgeving. Wij begeleiden, ontwikkelen en ondersteunen mensen op weg naar werk en in werk.

Impact biedt inburgering, re-integratietrajecten, betaald werk en arbeidsmatige dagbesteding.
Impact biedt kansen om mee te doen, te integreren in de maatschappij en bij voorkeur in betaald werk.

Impact valt alleen voor inburgering onder het keurmerk Blik op Werk.

Impact, de schakel tussen mens en werk.

Onderscheid met andere organisaties

Impact hanteert in alle trajecten een persoonlijke en betrokken aanpak. U wordt begeleid door een vaste docent en loopbaanbegeleider.

Impact is bij uitstek een lokale taalschool. We werken in Kampen, Dronten en omgeving.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-06-202308-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Impact is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Impact heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Impact werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Impact neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-06-202308-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,348,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023 UWV (Arbeid)
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023 Inburgering

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Impact.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Inburgeringstraject

Impact begeleidt iedereen die moet of wil inburgeren in de Z-ROUTE, B1-ROUTE, of OUDE WET.

Onder de nieuwe wet bepaalt uw gemeente welke route u kunt volgen. Impact geeft lessen in deze routes:

Z-ROUTE. U volgt 800 uur taalonderwijs en wij brengen u waar mogelijk naar het taalniveau dat in uw Persoonlijk Inburgeringsplan staat.

B1-ROUTE. We bereiden u voor op het inburgeringsexamen op taalniveau B1.

Inburgeren OUDE WET. Onder de oude wet bereiden we u voor op taalniveau A2.

In de intake maken we kennis met u en meten we uw beheersing van het Nederlands. Zo kunnen we u passende startniveau laten beginnen. We geven de inburgering in klassikale lessen. Daarnaast werkt u zelf aan eigen opdrachten.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Alfabetiseringstraject

Wie in zijn thuisland niet kon lezen of schrijven, maakt in Nederland ook een moeilijke start. Dat geldt ook voor mensen die het Latijnse alfabet (A tot Z) niet kennen. U kunt zich inschrijven voor een traject alfabetisering. Stap voor stap leert u lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Staatsexamen programma I

In het programma Staatsexamen programma I bereiden we u voor op het staatsexamen NT2 op taalniveau B1. Als u dit behaalt hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen.
We adviseren u graag in een intakegesprek of dit programma wat voor u is, of dat u beter kunt instromen in Staatsexamen programma II of andere passende route.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Staatsexamen programma II

In het programma Staatsexamen programma II bereiden we u voor op het staatsexamen NT2 op taalniveau B2. Als u dit behaalt hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen.
We adviseren u graag in een intakegesprek of dit programma wat voor u is, of dat u beter kunt instromen in Staatsexamen programma I of een andere passende route.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Bij ONA leert u hoe de Nederlandse arbeidsmarkt werkt en wat in Nederland uw mogelijkheden voor werk zijn. We kijken samen met u naar uw kansen en kwaliteiten en naar wensen voor werk. U leert uw cv maken, vacatures zoeken en sollicitatiebrieven schrijven. Zo bouwt u een portfolio op. Wanneer u 64 uur les hebt gevolgd voldoet u aan de norm voor ONA. U volgt in die 64 uur theorie, maar een deel van de uren doet u in de praktijk werkervaring op. Een andere mogelijkheid is dat u ONA afrond door een eindgesprek (examen) bij DUO.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Belangrijkste doelgroepen

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@impact.nl.

Inburgeraars en statushouders

Wij doen de inburgering van alle asielstatushouders in Kampen (Participatie voor Z en B1-route) en Dronten (Participatie en Taal voor de Z-route).

Anderen die moeten inburgeren zijn van harte welkom om dat bij Impact te doen. We sluiten dan een contract met u af voor een inburgeringstraject, een traject alfabetisering, ONA.
Hierbij kunt u in bepaalde situaties gebruik maken van een lening bij DUO. DUO bepaalt óf en hoeveel u kunt lenen.

Re-integratie, Betaald werk en Dagbesteding

Naast inburgering doet Impact ook alles op het gebied van re-integratie, betaald werk en arbeidsmatige dagbesteding in Kampen en Dronten. Dit valt niet onder Blik op Werk, maar ook dit doen we met alle toewijding. We helpen mensen met een afstand tot werk op weg naar werk en bieden hen ook betaald werk als dat nodig is. En als werken niet mogelijk is, kunnen we ook arbeidsmatige dagbesteding bieden. We doen dit in opdracht van gemeenten en UWV en van werkgevers in onze regio.

Contact

Vestigingen

Gildestraat 1, 8263 AH Kampen (route)
038-3315944
info@impact.nl

De Boorn 15, 8253 RA Dronten (route)
038-3315944
info@impact.nl

Stichting Impact

Internetadres: www.impact.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1948

15612