Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Impact

Impact is de maatschappelijke werkgever van de regio Kampen, Dronten en omgeving. Wij begeleiden, ontwikkelen en ondersteunen mensen op weg naar werk en in werk.

Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen en met hen zijn we steeds op zoek naar de best passende en...
meer...

Impact is de maatschappelijke werkgever van de regio Kampen, Dronten en omgeving. Wij begeleiden, ontwikkelen en ondersteunen mensen op weg naar werk en in werk.

Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen en met hen zijn we steeds op zoek naar de best passende en kortste weg naar werk binnen en buiten de deuren van Impact. Elk traject bij Impact is persoonlijk en maatwerk.

Impact is erop gericht de arbeidsvaardigheden en mogelijkheden van de klant voor werk te ontwikkelen, zodat deze een nieuwe start kan maken op de arbeidsmarkt.

Impact hanteert in alle trajecten een persoonlijke aanpak. U wordt begeleid door een vaste loopbaanbegeleider.

Impact biedt re-integratietrajecten, betaald werk, arbeidsmatige dagbesteding en inburgering.
Impact biedt kansen om mee te doen, te integreren in de maatschappij en bij voorkeur in betaald werk.

Impact, de schakel tussen mens en werk.

Onderscheid met andere organisaties

Wij zijn mensen van de praktijk. Wij zijn werkgever van mensen voor wie werken niet vanzelfsprekend is. Ook bij re-integratie en inburgering gaat u aan de slag op een werkervaringsplek.
Daar ontdekken wij samen wat u aankunt in werk. U doet werkervaring op en arbeidsritme. En we kunnen snel inspelen op wat u nodig hebt op weg naar werk.

Impact heeft een eigen ontwikkelbedrijf, met veel verschillende werkervaringsplekken, maar heeft ook contacten met veel bedrijven in de regio.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Impact is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Impact neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Impact werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Gemeentelijke re-integratie trajecten

Impact biedt ondersteuning op weg naar werk en in werk aan inwoners van gemeenten in onze regio. In de intake bespreken wij met u hoe groot uw afstand tot werk is. Wat is nog nodig voor u aan het werk kunt? In overleg met u en uw gemeente zetten we daarna een re-integratietraject met concrete stappen en activiteiten op weg naar werk. Bijna al onze trajecten beginnen met een Diagnose, waarin u in een aantal weken laat zien in de praktijk van het werk, wat uw mogelijkheden zijn en waar u nog kunt groeien. Daardoor kunnen we u goed verder helpen, op weg naar werk.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

UWV re-integratietrajecten

Impact biedt alle trajecten van UWV aan: Werkfit maken en Naar Werk, maar ook het Praktijkassessment en de Modulaire Re-integratiediensten.
In elk traject maken we met u een persoonlijk plan, waarin we juist u op weg helpen richting werk. We kiezen samen met u welke stappen u kunt en moet nemen in uw traject.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Jobcoaching

Iedereen die in het werk extra begeleiding nodig heeft, kan Impact ondersteunen. Impact begeleidt de werknemer én de werkgever. Met hen samen stelt Impact leerdoelen op, zodat de werknemer zijn werk stabiel en met plezier kan doen. We werken samen aan het vergroten van de mogelijkheden van de werknemer.
Impact doet jobcoaching voor klanten van UWV en voor de gemeenten in de regio.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Dienstverbanden

Als sinds 1948 biedt Impact betaald werk aan mensen die niet gemakkelijk zelf een werkplek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Mensen uit de Participatiewet (Beschut Werk of Doelgroepverklaring Banenafspraak), Wajong of Sociale Werkvoorziening geven wij een arbeidsovereenkomst en bieden we een veilige en begeleide werkplek binnen onze deuren. Indien mogelijk detacheren we hen naar een andere werkgever. Meer dan de helft van onze medewerkers werkt gedetacheerd. Hiermee zijn zij een stap dichterbij de reguliere arbeidsmarkt. Regelmatig is een baan bij Impact zo een tussenstap naar een stabiele baan bij werkgever in de regio.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Inburgeringstraject

Iedereen die moet of wil inburgeren bereidt Impact voor op het inburgeringsexamen. Onder de oude wet bereiden we u voor op taalniveau A2. Onder de nieuwe wet (die geldt vanaf 2022) bepaalt de gemeente welke route u moet volgen (B1-, Onderwijs- of Z-route).
In de intake maken we kennis met u en meten we uw beheersing van het Nederlands. Zo kunnen we u passende startniveau laten beginnen. We geven de inburgering in klassikale lessen. Daarnaast werkt u zelf aan eigen opdrachten.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Alfabetiseringstraject

Wie in zijn thuisland niet kon lezen of schrijven, maakt in Nederland ook een moeilijke start. Dat geldt ook voor mensen die het Latijnse alfabet (A tot Z) niet kennen. U kunt zich inschrijven voor een traject alfabetisering. Stap voor stap leert u lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Staatsexamen programma I

In het programma Staatsexamen programma I bereiden we u voor op het staatsexamen NT2 op taalniveau B1. Als u dit behaalt hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen.
We adviseren u graag in een intakegesprek of dit programma wat voor u is, of dat u beter kunt instromen in Staatsexamen programma II of andere passende route.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Staatsexamen programma II

In het programma Staatsexamen programma II bereiden we u voor op het staatsexamen NT2 op taalniveau B2. Als u dit behaalt hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen.
We adviseren u graag in een intakegesprek of dit programma wat voor u is, of dat u beter kunt instromen in Staatsexamen programma I of een andere passende route.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Taaltraject

Naast inburgeren biedt Impact ook taaltrajecten aan mensen die niet (meer) hoeven in te burgeren. Deze zijn gericht op het voorbereiden van mensen op werk. We bieden taal aan naar behoefte en leggen daarnaast de nadruk op het aanleren van werknemersvaardigheden. Daarom is in deze trainingen veel aandacht voor taal op de werkvloer en op hoe werken werkt in Nederland. Dezer trajecten bieden we onder andere aan via gemeenten in onze regio.
Meer informatie? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Bij ONA leert u hoe de Nederlandse arbeidsmarkt werkt en wat in Nederland uw mogelijkheden voor werk zijn. We kijken samen met u naar uw kansen en kwaliteiten en naar wensen voor werk. U leert uw cv maken, vacatures zoeken en sollicitatiebrieven schrijven. Zo bouwt u een portfolio op. Wanneer u 64 uur les hebt gevolgd voldoet u aan de norm voor ONA. U volgt in die 64 uur theorie, maar een deel van de uren doet u in de praktijk werkervaring op. Een andere mogelijkheid is dat u ONA afrond door een eindgesprek (examen) bij DUO.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@impact.nl.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Belangrijkste doelgroepen

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@impact.nl.

Mensen met een uitkering van de gemeente

Impact helpt mensen uit de Participatiewet op weg naar werk en in het werk. Bijvoorbeeld: mensen met de indicatie Beschut Werk of een doelgroepverklaring; statushouders; mensen die kunnen groeien in hun arbeidsmogelijkheden; mensen die niet zelf een baan kunnen vinden.
Met Kampen en Dronten hebben we vaste afspraken hoe we u kunnen helpen.

Mensen met een uitkering van UWV

Impact begeleidt iedereen met een Wajong, Ziektewet, WIA/WAO-achtergrond. Impact biedt trajecten op weg naar werk (Werkfit en Naar werk), maar ook jobcoaching voor wie al een baan heeft gevonden.

Mensen die arbeidsmatige dagbesteding nodig hebben

Impact biedt mensen arbeidsmatige dagbesteding, zowel vanuit de WMO als de WLZ. U doet zinvol werk op één van onze mooie werkplekken in Kampen of Dronten.

Inburgeraars en statushouders

Wij doen de inburgering van alle asielstatushouders in Kampen (Participatie voor Z en B1-route) en Dronten (Participatie en Taal voor de Z-route).

Anderen die moeten inburgeren zijn van harte welkom om dat bij Impact te doen. We sluiten dan een contract met u af voor een inburgeringstraject, een traject alfabetisering, ONA.
Hierbij kunt u in bepaalde situaties gebruik maken van een lening bij DUO. DUO bepaalt óf en hoeveel u kunt lenen.

Mensen die een beschutte of veilige werkplek nodig hebben

Impact biedt werk aan mensen met de indicatie Beschut Werk, Doelgroep Banenafspraak of Sociale Werkvoorziening. Deze mensen werken beschermd binnen de poorten van Impact of gedetacheerd bij een andere werkgever.

Contact

Vestigingen

Gildestraat 1, 8263 AH Kampen (route)
038-3315944
info@impact.nl

De Boorn 15, 8253 RA Dronten (route)
038-3315944
info@impact.nl

Stichting Impact

Internetadres: www.impact.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1948

15612