Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Deltion Business

Educatie is verbonden aan het ROC Deltion College in Zwolle en biedt:
* Inburgeringscursussen
* Alfabetiseringscursussen
* Taalverhogingstrajecten

meer...

Educatie is verbonden aan het ROC Deltion College in Zwolle en biedt:
* Inburgeringscursussen
* Alfabetiseringscursussen
* Taalverhogingstrajecten

Onderscheid met andere organisaties

Op basis van een uitgebreide intake volgt u een opleidingstraject. Het onderwijs vindt plaats in een groep die past bij uw niveau.
U krijgt les van professionele docenten die gebruik maken van goede onderwijsmaterialen. Dit zorgt ervoor dat u goed voorbereid wordt op de examens. Docenten werken wekelijks samen aan het ontwikkelen van het onderwijs. Ook leren we van en met andere scholen in Nederland en Vlaanderen. Zo blijft het onderwijs actueel.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16-02-202216-02-2022

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Deltion Business is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Deltion Business heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Deltion Business werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Deltion Business neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16-02-202216-02-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-238,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
IJsselvechtstreek8.57.7228426%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Deltion Business.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,50

Diensten

Inburgeringstraject

Educatie wil inburgeraars binnen anderhalf tot twee jaar laten inburgeren.
Deelnemers krijgen per week 3 dagdelen les. In deze lessen worden de deelnemers voorbereid op het inburgeringsexamen dat bestaat uit de onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken, Schrijven, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

Er zijn meerdere instroommomenten per jaar.

Intake/ diagnose inburgering

Iedere aspirant deelnemer krijgt een uitgebreid en individueel intakegesprek waarbij ook testen worden afgenomen. Op basis van de uitkomst volgen de deelnemers een eigen lesprogramma.

Alfabetisering

Deze cursus is bedoeld voor anderstalige volwassenen die in eigen land niet of weinig opleiding hebben gehad of in eigen land niet in het Latijnse schrift zijn gealfabetiseerd. Deze cursus fungeert als een voortraject voor de inburgeringscursus.

Staatsexamen programma I

Wanneer de inburgeraar over (ruim) voldoende capaciteiten beschikt, kan met binnen Deltion worden opgeleid tot het niveau van Staatsexamen I .

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

(Analfabete) inburgeringsplichtigen

Zowel aan inburgeringsplichtigen als aan vrijwillige inburgeraars biedt Deltion inburgeringscursussen aan, op basis van een uitgebreide intake. De instroom- en uitstroommomenten zijn flexibel.

Inburgeringsplichtigen Nieuwe WET 2021

Inburgeringsplichtigen die de onderwijsroute volgen, kunnen het traject doorlopen bij het Deltion College.

Contact

Vestigingen

Obrechtstraat 28 2e verdieping, 8031 AZ ZWOLLE (route)
Jan Dirk Feitsma
038 8534396
jfeitsma@deltion.nl

Stichting Deltion Business

Internetadres: http://www.deltion.nl/

Aantal werknemers: 33
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1996

6259