Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting AOC Terra – TerraStart

TerraStart is een onderdeel van Onderwijsgroep Noord. Dit is een bestuurlijke samenwerking van Terra, het Dollard College en rsg de Borgen. TerraStart richt zich samen met TerraNext op het volwassenonderwijs binnen Terra en heeft daarmee haar wortels in het brede agrarische onderwijs.
TerraStart...
meer...

TerraStart is een onderdeel van Onderwijsgroep Noord. Dit is een bestuurlijke samenwerking van Terra, het Dollard College en rsg de Borgen. TerraStart richt zich samen met TerraNext op het volwassenonderwijs binnen Terra en heeft daarmee haar wortels in het brede agrarische onderwijs.
TerraStart biedt een unieke combinatie tussen onderwijs, begeleiding en bemiddeling met als doel dat ook de kwetsbare mensen in onze samenleving een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen krijgen. De leerwerktrajecten richten zich op de sectoren groen, bloem en agrarisch in het noorden van Nederland.
De missie van TerraStart is:TerraStart helpt kwetsbare mensen aan het werk.

Dit doen wij door samen te werken met veel verschillende partijen zoals UWV, gemeenten, zorginstellingen, scholen, maar vooral ook met werkgevers. De medewerkers van TerraStart hebben een groot netwerk en veel kennis met betrekking tot wet en regelgeving. Hierdoor zijn zij een sparringspartner voor organisaties.

Onderscheid met andere organisaties

Doordat TerraStart onderdeel is van een grote organisatie, heeft het veel expertise in huis. Zowel qua vakkennis, maar ook op gebied van jobcoaching, zorgtrajecten, didactische aanpak binnen de lessen, etc. Het TerraStart team zelf is echter klein. Er is een projectleider en er zijn 6 jobcoaches. Daarnaast is er administratieve ondersteuning. Het hele team staat onder leiding van de directeur van TerraNext. Deze structuur zorgt voor korte lijnen voor zowel deelnemers als organisaties.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-03-202412-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting AOC Terra – TerraStart is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting AOC Terra – TerraStart heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting AOC Terra – TerraStart neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-03-202412-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-28,1
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-37,7
Jobcoaching-98,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-00,0
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 kto in eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 kto in eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,210--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 27 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting AOC Terra – TerraStart.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Onderwijs

TerraStart biedt onderwijs op assistent niveau op gebied van:

Assistent bloem,
Assistent hovenier,
Agrarisch assistent,
Assistent Teelt,

De deelnemers volgen de opleiding gedurende anderhalf jaar, een dag per week. De overige dagen zijn zij aan het werk bij een bedrijf.

Naast deze vakkennis is er ook veel aandacht voor algemene werknemersvaardigheden en weerbaarheidstraining.

Jobcoaching

De jobcoaches hebben een uitgebreid netwerk in sectoren groen, bloem, teelt en agrarisch. Dit helpt hen bij het zoeken naar passende banen voor de deelnemers. De jobcoach weet bij welk bedrijf een TerraStart deelnemer goed zou passen en zoekt daar geschikte werkgevers bij.

De jobcoach ondersteunt zowel de deelnemer op de werkvloer, als ook de werkgever bij het omgaan met de deelnemer, het helpen zoeken naar passende werkzaamheden, etc.

Begeleiding

De jobcoaches van TerraStart helpen de deelnemers bij het zoeken naar een baan en helpen hen ook op de werkplek. Afhankelijk van de situatie bezoekt de jobcoach de deelnemer regelmatig op de werkplek. Daarnaast bezoekt de jobcoach, indien nodig, de deelnemer in de thuissituatie zodat zij volledig op de hoogte zijn van de persoonlijke situatie van de deelnemers en helpt hen waar nodig.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen die niet toegelaten kunnen worden tot het mbo

Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben geen werk en kunnen dit ook moeilijk zelfstandig vinden, met name omdat zij niet in het bezit zijn van een geschikte startkwalificatie en niet toegelaten kunnen worden op het reguliere mbo.

De deelnemers zijn bijvoorbeeld Wajongers of zitten nog op praktijkscholen of het vso.

Onze jobcoaches helpen deze doelgroep graag met het zoeken naar een passende baan, het laten volgen van een geschikte opleiding en het bieden van ondersteuning op de werkplek.

Contact

Vestigingen

Hereweg 99, 9721AA Groningen (route)
Josette Berendse
0623963383
info@terrastart.nl

Stichting AOC Terra – TerraStart

Internetadres: www.terrastart.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2014

14505