Werken aan duurzame participatie

STEP-Inburgering

STEP-Inburgering kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring met volwasseneducatie voor anderstaligen op alle niveaus en voor alle leerprofielen. Kwaliteit en maatwerk staan voorop! STEP-Inburgering werkt enkel met gekwalificeerd personeel en het beste materiaal. Daarnaast beschikt STEP-Inburgering...
meer...

STEP-Inburgering kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring met volwasseneducatie voor anderstaligen op alle niveaus en voor alle leerprofielen. Kwaliteit en maatwerk staan voorop! STEP-Inburgering werkt enkel met gekwalificeerd personeel en het beste materiaal. Daarnaast beschikt STEP-Inburgering over uitstekende faciliteiten.
Heeft u vragen? Raadpleeg onze website, bel of mail ons! Graag staan wij u te woord.
I www.step-inburgering.nl
T 024 - 323 32 35
E info@step-inburgering.nl
STEP-Inburgering komt voort uit STEP, aanbieder van volwasseneneducatie en activering in opdracht van de gemeente Nijmegen. STEP-Inburgering en STEP vallen onder verantwoordelijkheid van één en hetzelfde bestuur. Beide organisaties zijn non profit en hebben de ANBI-status.

Onderscheid met andere organisaties

Meer dan 30 jaar ervaring
Flexibele instroom
Extra ondersteuning van inburgeraars tijdens de les door onderwijsassistenten
Concurrerend in prijs (geen winstoogmerk)
Leslokaal met PC beschikbaar voor het oefenen buiten lestijd
Continue voortgangstoetsing en -bewaking
Korte lijn naar ondersteunend aanbod STEP (zie website)
Goede kennis van sociale kaart Nijmegen

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-10-201908-10-2019

Blik op Werk Keurmerk

STEP-Inburgering is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
STEP-Inburgering heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

STEP-Inburgering werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

STEP-Inburgering neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-10-201908-10-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,8398,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijk van Nijmegen8.98.2356851%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2018 tot 16 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van STEP-Inburgering.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,00

Diensten

Inburgeringstraject

Bij STEP-Inburgering kunt u zich voorbereiden op (delen van) het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nederlands als tweede taal programma I of II.
U neemt wekelijks deel aan 3 lessen. Een les duurt 3 uur.
U krijgt les van een gekwalificeerde docent, die wordt bijgestaan door een onderwijsassistent.
Daarnaast maakt u huiswerk. Voor extra oefening buiten lestijd en huiswerkbegeleiding kunt u terecht bij een taalcoach.
De trajectbegeleider ziet toe op een goede voortgang van uw traject.
De duur van uw traject wordt bepaald door uw leertempo, uw taalniveau en de examenonderdelen die u wilt afleggen.
Het uurtarief bedraagt € 13,00. Genoemd bedrag is exclusief de kosten van lesmateriaal en examens. Alle kosten vallen onder de leningsfaciliteit van DUO. Heeft u vragen? Raadpleeg onze website, bel of mail ons! Graag staan wij u te woord.
I www.step-inburgering.nl
T 024 - 323 32 35
E info@step-inburgering.nl

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen en -behoeftigen (alle opleidingsniveaus)

STEP-Inburgering verzorgt trajecten ter voorbereiding op het inburgeringsexamen en het Staatsexamen Nederlands als tweede taal programma I of II.
STEP-Inburgering bedient inburgeringsplichtigen en -behoeftigen met alle opleidingsniveaus (analfabeet, laag opgeleid, middelbaar opgeleid, hoog opgeleid).
Heeft u vragen? Raadpleeg onze website, bel of mail ons! Graag staan wij u te woord.
I www.step-inburgering.nl;
T 024-3233235;
E info@step-inburgering.nl

Contact

Vestigingen

Derde Van Hezewijkstraat 6, 6542 JP NIJMEGEN (route)
Thijs Oude Vrielink
024 - 323 32 35
info@step-inburgering.nl

Internetadres: www.step-inburgering.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016

14702