Samen werken aan
duurzame participatie

STE Languages

STE Languages verzorgt al meer dan 30 jaar taaltrainingen en opleidingen op het gebied van Inburgering, NT2 Staatsexamen Programma I en Staatsexamen Programma II in Zuidoost Nederland. Het zijn maatwerktrainingen, afgestemd op de behoeften, wensen en budget van de cursist. In meer dan 20 talen...
meer...

STE Languages verzorgt al meer dan 30 jaar taaltrainingen en opleidingen op het gebied van Inburgering, NT2 Staatsexamen Programma I en Staatsexamen Programma II in Zuidoost Nederland. Het zijn maatwerktrainingen, afgestemd op de behoeften, wensen en budget van de cursist. In meer dan 20 talen geven we individuele cursussen en groepscursussen, intensief, gespreid bij STE Languages of op locatie. We geven lessen overdag, op zaterdag en je kunt ook inschrijven voor een avondcursus. STE Languages is CEDEO erkend en aangesloten bij NRTO. -
STE Languages is the leading language institute in the south-east of the Netherlands and STE Languages provides tailor-made courses, focused on the needs, wishes and budget of the student. In more than 20 languages we provide individual courses and group courses, intensive, extended or in a group, during the day or in the evening, at STE Languages or on location. STE languages is recognised by CEDEO and a member of NRTO (the branch organisation for private training institutes in the Netherlands).

Onderscheid met andere organisaties

STE Languages zet 30 jaar ervaring in om oud- en nieuwkomers te begeleiden in hun taaltraject of inburgeringstraject. Zij kunnen instromen op verschillende niveaus en via een individuele training of groepscursus voorbereiden op deelname aan het nieuwe inburgeringsexamen of het staatsexamen programma I of programma II. Tijdens de trainingen wordt intensief gebruik gemaakt van e-Learning. Aan ieder traject gaat een intake vooraf waarin doelstellingen, voorkennis, achtergrond en tijdspad besproken worden. Op basis van het gesprek en een test geeft STE Languages een advies over het te volgen traject.
STE Languages has 30 years of experience to help students to prepare for the Dutch Staatsexamen. Students can enroll in different levels and through an individual course or group course prepare for the inburgeringsexamen or the Staatsexamen programma I or programma II. During the training course an eLearning programme will be used intensively to help the inburgeraar. An interview and test will be held to determine your starting level and to talk about your goals, background and the time it will take to prepare for the exam. Based on the interview and the test, STE Languages gives an advice about the program you have to take.

Samenwerking met:
Gemeente, Uitzendbureau, UWV, Bedrijfsleven, Werkgever / werkgeversorganisatie, Reïntegratiebedrijf

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

STE Languages is in het bezit van certificaten:

  • CEDEO-erkenning

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-06-202104-06-2021

Blik op Werk Keurmerk

STE Languages is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
STE Languages heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

STE Languages neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-06-202104-06-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,2248,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,711--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuidoost-Brabant8.98.2145028%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 15 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van STE Languages.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 22,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 22,00

Diensten

Trajectbegeleiding inburgering

Op basis hiervan hebben we een goed beeld van uw beginniveau en wat de doelstellingen van het traject zijn en maken we een voorstel voor u of de opdrachtgever. Als het voorstel goedgekeurd wordt, gaan we plannen of schrijven u in.

Intake/ diagnose inburgering

Er wordt een afspraak gemaakt met intaker. U heeft een gesprek, waarin doelstellingen, verwachtingen, werkervaring, leerachtergrond aan de orde komen. Daana maakt u één of meerdere testen. Op basis hiervan hebben we een goed beeld van uw beginniveau en wat de doelstellingen van het traject zijn en maken we een voorstel voor u of de opdrachtgever. Als het voorstel goedgekeurd wordt, gaan we plannen of schrijven u in.

Inburgeringtrajecten Werk

Op basis hiervan hebben we een goed beeld van uw beginniveau en wat de doelstellingen van het traject zijn en maken we een voorstel voor u of de opdrachtgever. Als het voorstel goedgekeurd wordt, gaan we plannen of schrijven u in.

Taal- en inburgeringstrajecten

STE geeft taal- en inburgeringstrainingen gericht op oudkomer en nieuwkomers die zich willen voorbereiden op het inburgeringsexamen dan wel het staatsexamen NT2.
Deze trainingen kunnen zowel als individuele cursussen als in groepscursus gevolgd worden. Dit is afhankelijk van het advies dat gegeven wordt na een uitgebreide intake (gesprek en schriftelijke toets). De groepen zijn minimaal 4 en maximaal 9 personen en zij volgen hun training 1 tot 3 keer per week. U kunt lessen overdag volgen, op zaterdag en we bieden ook avondcursussen.

Beroeps- en functiegerichte scholing

STE Languages is al meer dan 30 jaar een toonaangevend instituut voor taaltrainingen. STE Languages verzorgt maatwerktrainingen, afgestemd op de behoeften, wensen en budget van de cursist. In meer dan 20 talen geven we individuele cursussen en groepscursussen, intensief of gespreid, bij STE Languages of op locatie. STE Languages is Cedeo erkend en aangesloten bij NRTO.

Staatsexamen programma I

STE geeft taal- en inburgeringstrainingen gericht op mensen die zich willen voorbereiden op het inburgeringsexamen dan wel het staatsexamen NT2 Programma I of II. Deze trainingen kunnen zowel als individuele cursussen als in groepscursus gevolgd worden. Dit is afhankelijk van het advies dat gegeven wordt na een uitgebreide intake (gesprek en schriftelijke toets). De groepen zijn minimaal 4 en maximaal 9 personen en zij volgen hun training 1 tot 3 keer per week.

Staatsexamen programma II

STE geeft taal- en inburgeringstrainingen gericht op mensen die zich willen voorbereiden op het inburgeringsexamen dan wel het staatsexamen NT2 Programma I of II. Deze trainingen kunnen zowel als individuele cursussen als in groepscursus gevolgd worden. Dit is afhankelijk van het advies dat gegeven wordt na een uitgebreide intake (gesprek en schriftelijke toets). De groepen zijn minimaal 4 en maximaal 9 personen en zij volgen hun training 1 tot 3 keer per week.

Taaltraject

STE geeft taal- en inburgeringstrainingen gericht op mensen die zich willen voorbereiden op het inburgeringsexamen dan wel het staatsexamen NT2 Programma I of II. Deze trainingen kunnen zowel als individuele cursussen als in groepscursus gevolgd worden. Dit is afhankelijk van het advies dat gegeven wordt na een uitgebreide intake (gesprek en schriftelijke toets). De groepen zijn minimaal 4 en maximaal 9 personen en zij volgen hun training 1 tot 3 keer per week.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Vluchtelingen

30
Divers
Vaak hoog opgeleide medewerkers die behoefte hebben om Nederlands te leren.
Trainers zijn hoog opgeleid met didactische scholing. Daarnaast is er bijscholing.

Vrouwen

200
Philips, ASML, Gemeente Eindhoven
Vaak hoog opgeleide medewerkers die behoefte hebben om Nederlands te leren.
Trainers zijn hoog opgeleid met didactische scholing. Daarnaast is er bijscholing.

Asielgerechtigden

10
Gemeentes, particulier
Vaak hoog opgeleide medewerkers die behoefte hebben om Nederlands te leren.
Trainers zijn hoog opgeleid met didactische scholing. Daarnaast is er bijscholing.

Inburgeringsbehoeftigen

600
Philips, ASML, DSM
Vaak hoog opgeleide medewerkers die behoefte hebben om Nederlands te leren.
Trainers zijn hoog opgeleid met didactische scholing. Daarnaast is er bijscholing.

Allochtonen / etnische minderheden

600
Philips, ASML, DSM
Vaak hoog opgeleide medewerkers die behoefte hebben om Nederlands te leren.
Trainers zijn hoog opgeleid met didactische scholing. Daarnaast is er bijscholing.

Contact

Vestigingen

Aalsterweg 3, 5615 CA EINDHOVEN (route)
Mathilde Lageman
040-2452860
info@ste.nl

Stationsplein 1, 6131 AS SITTARD (route)
Mathilde Lageman
040-2452860
info@ste.nl

Internetadres: http://www.ste.nl

Aantal werknemers: 80
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1978

5892