Samen werken aan
duurzame participatie

Stac Company

STAC Company is een landelijk opererend re-integratie bureau, met een getraind oog voor persoonlijke arbeidswensen en mogelijkheden. Wij verzorgen sinds 2004 op maat gesneden re-integratie trajecten, in opdracht van UWV, Gemeente en voor mensen met een eigen budget.

STAC Company bevindt zich...
meer...

STAC Company is een landelijk opererend re-integratie bureau, met een getraind oog voor persoonlijke arbeidswensen en mogelijkheden. Wij verzorgen sinds 2004 op maat gesneden re-integratie trajecten, in opdracht van UWV, Gemeente en voor mensen met een eigen budget.

STAC Company bevindt zich met een plaatsingspercentage van 80% aan de top van het landelijk gemiddelde. De sleutel voor ons succes ligt besloten in 3 specifieke factoren. Op de eerste plaats onze expertise op het vlak van proefplaatsingen, in combinatie met een korte, vakgerichte opleiding, (het duale traject), waardoor werkzoekenden richting kunnen geven aan hun beroepswens en werkgevers de probleemoplossende kwaliteiten in de praktijk kunnen toetsen. Op de tweede plaats een innovatief gebruik van zelf geïnitieerde opleidingen en de inkoop van kwaliteit modules bij gerenommeerde opleidingsinstituten. En tot slot een ontspannen sfeer en zuiver persoonsgerichte benadering van ieder nieuw re-integratie plan.

Onderscheid met andere organisaties

Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202325-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stac Company is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stac Company heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stac Company neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202325-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk9,4108,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond9.68.381080%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 12 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stac Company.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werkfit-maken

Werkfit biedt je verscheidenheid, vaardigheden en middelen aan van waaruit je een stap verder kan maken in je leven. De cliënten worden door werkfit gemotiveerd tot het bereiken van hun persoonlijke en/of professionele doelen. En ook schetst het werkfit mogelijke oplossingsrichting voor de cliënt zelf. Hier komt ook empowerment bij kijken; empowerment heeft te maken met de controle te hebben over je eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel, dat wat je wilt bereiken bij je past.
– Empowerment: eigenkracht of zelfregie, kwaliteiten, capaciteiten, eigenschappen, belemmeringen en
omgaan met teleurstellingen.
Tevens biedt het traject Werkfit re-integratieactiviteiten aan die erop gericht zijn om de
motivatie en de wil van de cliënten te versterken om terug te keren naar de arbeidsmarkt. De Werkfit
schetst bij de cliënten een duidelijke en een realistisch beeld over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Taaltraject

Nieuw bij STAC Company: Intensieve begeleiding -één-op-één- van Nederlandse taalcursussen voor anderstaligen -die in Nederland wonen, werken/ studeren- met optioneel vervolgtraject, gericht op vervolg (vak-) opleiding of beroepskeuze voor de cursist binnen de Nederlandse samenleving, aansluitend re-integratiebegeleiding. In deze moderne samenleving, multicultureel van aard, die gericht is op kennis en kunde, worden andere en zelfs hogere eisen gesteld aan individuen en organisaties. STAC Company levert hierbij een zinvolle en onderscheidende bijdrage door de aanwezige diepgaande  expertise in educatie, taaltraining en re-integratie.

Assertiviteitstraining

Denkt u wel eens na afloop van een vergadering of gesprek: “Waarom heb ik net niet dat ene belangrijke punt naar voren gebracht?” Voelt u zich soms enigszins onzeker om uw mening en ideeën naar voren te brengen tijdens een bijeenkomst? Herkent u het gevoel dat u dichtklapt tijdens een intense discussie? In deze training leert u, met respect voor anderen, uw belangen en ideeën op een natuurlijke en conflict loze manier naar voren te brengen. Daarnaast wordt door middel van rollenspellen het geleerde in praktijk gebracht.

Als je moeite hebt met het aangeven van je grenzen en wensen, kan dat zorgen voor vervelende situaties op je werk. Een assertiviteitstraining helpt je voor jezelf op te komen, ontspannen naar je werk te gaan en meer te gaan doen met jouw wensen en talenten!

Motivatietraining

Als u moeite hebt om u te motiveren voor werk. Uw lichamelijke, of persoonlijke belemmeringen, uw negatieve werkervaringen, de vaste uitkering, de onwennigheid van het arbeidsritme en de invulling van het dagelijks leven werkt vaak remmend op uw arbeidsintegratie. Om genoemde mechanismen te ontzenuwen kan deze motivatietraining worden ingezet.

Motivatie is onlosmakelijk verbonden met het realiseren van onze wensen. Van wens naar werkelijkheid. En dat geldt niet alleen voor werksituaties, maar voor iedereen, ook voor individuen. Enkele voorbeelden: U heeft een wens om iets te ondernemen of iets te gaan doen maar het ontbreekt u aan zelfvertrouwen en inzet, of u weet niet goed hoe u het aan moet pakken.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is één van de onderdelen van onze diensten. Met deze therapievorm is de therapeut bewust bezig met “gedachten, gevoelens en gedrag” van de cliënt. Wanneer blijkt dat de cliënt geneigd is om negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt de therapeut samen met de cliënt uit welke manier van denken passender is. De negatieve gedachten die voor problemen zorgen en hoe de problemen zich in het dagelijks leven in stand houden worden achterhaald en verholpen. De therapeut stimuleert om logische gedachten om te zetten in daden.
Deze vorm van therapie wordt vaak ingezet omdat het effectief en efficiënt is. Binnen een redelijk tijdsbestek worden positieve resultaten geboekt. De cliënten leren hoe zij hun problemen onder controle kunnen houden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Reduceren van angsten
  • Reduceren van boosheid
  • Stimuleren van zelfvertrouwen
  • Stimuleren van actief gedrag
  • Verminderen van depressieve gedachten
  • Stimuleren van positief gedrag
  • Controle ov

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Schiekade 830, 3032 AL Rotterdam (route)
Dhr. A. Koc
010-2440544
rotterdam@staccompany.nl

Stac Company

Internetadres: http://www.staccompany.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2004

14566