Samen werken aan
duurzame participatie

Staatvandienst BV

Staatvandienst is een landelijk werkend loopbaanadvies-, re-integratie- en outplacementbureau met een brede, intersectorale en regionale focus op de arbeidsmarkt. Naast ons hoofdkantoor in Deventer hebben we kantoren door heel Nederland. Kortom: daar waar jij woont en werkt, daar begeleidt onze...
meer...

Staatvandienst is een landelijk werkend loopbaanadvies-, re-integratie- en outplacementbureau met een brede, intersectorale en regionale focus op de arbeidsmarkt. Naast ons hoofdkantoor in Deventer hebben we kantoren door heel Nederland. Kortom: daar waar jij woont en werkt, daar begeleidt onze consultant jou.

Staatvandienst is een specialist in loopbaanvraagstukken. Wij werken aan loopbaanvragen die voortkomen uit persoonlijke ontwikkeling, premobiliteit, boventalligheid of re-integratie, en koppelen deze aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Iedere fase in een leven en loopbaan brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit start al zodra je de arbeidsmarkt betreedt. In elke fase kan Staatvandienst bijdragen aan de wendbaarheid van werknemers zodat ze uitdagingen aan kunnen. Zo blijven ook organisaties wendbaar om in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen in de markt.

Onderscheid met andere organisaties

Staatvandienst staat voor een persoonlijke, daadkrachtige en resultaatgerichte aanpak. Wij gaan voor jou en de opdrachtgever actief en gericht aan de slag, met maar een doel: nieuw, passend en duurzaam werk vinden. Hoe? Met hart voor en oprechte interesse in de mens! Er zit altijd meer in mensen, dan zij er zelf uithalen.

Wij geloven dat aandacht en ontwikkeling van talent bevlogenheid creëert, zo verbinden we mensen & organisaties en maken we levens en loopbanen mooier.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-202305-07-2023

Blik op Werk Keurmerk

Staatvandienst BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Staatvandienst BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Staatvandienst BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-202305-07-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,81097,8
Jobcoaching8,078,1
Outplacement8,5458,2
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,92028,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,11598,3
Sociale activering en participatie8,6128,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,892--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe8.386320531%
IJsselvechtstreek8.28.23410333%
Twente7.48.13310133%
Midden-Gelderland8.68.1266242%
Rijnmond7.38.3237730%
Flevoland8.68.5195336%
Noordoost-Brabant8.28.1194344%
Groot Amsterdam8.78.4186130%
Food Valley8.38.1175233%
Haaglanden88.6165927%
Midden-Utrecht7.28.2166824%
Zuid-Limburg7.68.4164833%
Drenthe7.98153345%
Achterhoek8.37.7143738%
Zuid-Kennemerland en IJmond8.88.3144233%
Holland-Rijnland7.78.3132748%
Rijk van Nijmegen8.58.3132945%
Groningen7.38.1124726%
Zuidoost-Brabant7.28.1122843%
Midden-Brabant8.18.2101471%
Noord-Holland Noord8.28.2103529%
West-Brabant8.88.5102638%
Amersfoort8.38.292635%
Zuid-Holland Centraal7.68.392832%
Friesland6.87.983424%
Noord-Limburg7.68.481844%
Rivierenland7.38.281942%
Drechtsteden7.78.172429%
Helmond-De Peel6.38.261540%
Midden-Limburg7.68.361735%
Zaanstreek/Waterland9.48.351145%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 19 april 2022 tot 16 march 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Staatvandienst BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR

Staatvandienst helpt verzuimende medewerkers die hun werk niet meer kunnen uitoefenen graag bij de zoektocht naar passend werk. Dit kan een andere functie bij de eigen werkgever zijn, maar ook een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Dit laatste is re-integratie tweede spoor. Via het re-integratietraject gaan we, samen met de cliënt, actief op zoek naar ander werk. Werk dat aansluit op de beperking(en). Staatvandienst heeft specialisten in dienst om dit traject te begeleiden.

Staatvandienst biedt de volgende re-integratie mogelijkheden:
* Re-integratie bij de eigen werkgever in een andere functie
* Re-integratie bij een andere werkgever
* Re-integratie als de werknemer een WIA-WGA uitkering ontvangt
* Re-integratie ingezet door UWV: Werkfit maken en Naar werk

OUTPLACEMENT

Tijden veranderen en organisaties moeten mee. Dat dit soms gepaard gaat met personele wisselingen is niet te voorkomen. Soms kan een werknemer daarom niet langer haar of zijn functie in een organisatie vervullen. Het kan ook zijn dat een werknemer verandert en niet meer op zijn of haar plek in de organisatie zit. Outplacement wordt ingezet wanneer dit het geval is.
Een outplacementtraject helpt op weg naar een nieuwe baan. Tijdens dit traject is het belangrijk om antwoord te krijgen op de vragen: Wie ben ik?, Wat kan ik?, Wat wil ik? en Hoe kom ik daar?
Een outplacementtraject is opgedeeld in 4 fasen: kennismaking, oriëntatie, op weg naar werk en duurzaam werk. Afhankelijk van de situatie van de cliënt wordt twee of meerdere fasen doorlopen.

WGA TRAJECTEN

Voordat een WGA-traject gestart kan worden, moet de kandidaat 104 weken ziek zijn geweest, de WIA-keuring ondergaan en tot 35-80% arbeidsongeschikt zijn bevonden óf 80-100% arbeidsongeschikt zijn bevonden door UWV met een positieve prognose tot terugkeer op de arbeidsmarkt.

Staatvandienst biedt een WGA-traject “bemiddeling naar werk” met als uitgangspunt dat de kandidaat rechtstreeks naar werk wordt bemiddeld. Tijdens het traject wordt de kandidaat intensief begeleid. Het doel hiervan is tot een maximaal haalbare schadelastbeperking te komen. Het traject “Bemiddeling naar werk” omvat die elementen uit de diverse diensten van Staatvandienst, die specifiek voor een WGA-kandidaat maatwerk biedt, zodat de slagingskans tot een succesvolle afronding maximaal is.

JOBHUNTING

Staatvandienst beschikt over een uitgebreid en up-to-date netwerk van werkgevers in heel Nederland. Wij zetten onze contacten met werkgevers in de regio optimaal in voor een succesvolle afronding van een re-integratietraject.

BEGELEIDING NAAR ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP

Voor wie overweegt zelfstandig ondernemer te worden biedt Staatvandienst begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap aan. De coaching bestaat uit drie modules:
* verkennen ondernemersidee en voorbereiden ondernemersplan
* schrijven en toetsen ondernemersplan
* realiseren ondernemersplan

LOOPBAANCOACHING EN ADVIES

Een loopbaancoachingstraject gaat in op de vraag: Past dit werk nog wel bij mij? Of, wanneer dit niet het geval is, wat dan wel? De kandidaat krijgt aan de hand van een schriftelijk en mondeling beroepskeuze-onderzoek inzicht in kwaliteiten, vaardigheden, interesses en werkwaarden en de baan die bij hem of haar past.

SOLLICITATIETRAINING/SOLLICITATIEBEGELEIDING

Om te beginnen gaat de consultant na over welke sollicitatievaardigheden de kandidaat al beschikt. Vervolgens worden in een individuele sollicitatietraining de ontbrekende vaardigheden aangeleerd. De sollicitatietraining kent zes onderdelen, waarbij de kandidaat alleen volgt wat voor hem of haar relevant is:
* vacatures analyseren
* telefonisch informeren (arbeidsmarkt benaderen)
* cv maken
* sollicitatiebrief schrijven
* sollicitatiegesprek voeren
* onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES

Met een arbeidsdeskundige analyse wordt een realistisch inzicht gegeven in de kennis, kunde, capaciteiten en persoonlijkheid van de kandidaat in relatie tot mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De kansen en beperkingen gerelateerd aan arbeid worden arbeidsdeskundig in beeld gebracht (Belasting functie versus belastbaarheid kandidaat). Een vervolgadvies (re-integratievisie) wordt opgesteld waarin de wijze waarop een duurzame plek op de arbeidsmarkt kan worden verkregen wordt weergegeven.

LOOPBAANSCAN

Je wil inzicht in jouw mogelijkheden, waar ligt jouw ambitie? De loopbaanscan van Staatvandienst helpt dit in kaart brengen.
Afhankelijk van de loopbaanvraag stellen onze consultants samen met de kandidaat de inhoud van de loopbaanscan samen. Het is een palet van (digitale) instrumenten waarmee interesses, loopbaanwaarden, persoonlijkheidskenmerken en/of competenties/capaciteiten in kaart gebracht worden.
De informatie die hieruit voortkomt geeft een beeld of de kandidaat op de juiste plek zit, of dat er stappen ondernemen moeten worden om het plezier en uitdaging in het werk te houden.

UWV-DIENST WERKFIT MAKEN

Binnen de dienst Werkfit Maken gaat de kandidaat samen met Staatvandienst aan de slag om zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Ons doel van de onderstaande activiteiten is de kandidaat werkfit te maken:

a. Versterken van de werknemersvaardigheden
b. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
c. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

UWV-DIENST NAAR WERK

Alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om de kandidaat het werk te laten hervatten en aan het werk te houden vallen onder de re-integratiedienst "Naar Werk". Ons doel van onderstaande activiteiten is daarom altijd de kandidaat duurzaam in werk te plaatsen.
Deze activiteiten kunnen zijn:
* Sollicitatietraining
* Begeleiding bij sollicitatiegesprekken
* Portfolio
* Profileren op social media en vacaturesites
* Netwerktraining
* Zoeken van vacatures
* Jobhunten
* Beschut werk
* Stage/werkplek
* Jobcarving
* ZZP'er
* Groepstraining.

De kandidaat bepaalt samen met UWV en Staatvandienst op welke activiteiten de focus ligt. Zo volgt de kandidaat zijn of haar individuele traject op maat, eventueel aangevuld met groepstrainingen.

Coaching on the job

Met coaching on the job laten wij de werkcompetenties van mensen groeien. We begeleiden werknemers die door ziekte of vanuit preventie van verzuim extra ondersteuning nodig hebben.

Met deze expertise ondersteunen de loopbaanconsultants de werknemer met een persoonlijk coachingsprogramma op zijn/haar werk. Een coachingstraject is voor elke werknemer anders en altijd op maat. Zo creëren wij met de werkgever de perfecte omstandigheden voor een duurzaam dienstverband. Onze consultants ondersteunen ook werkgevers bij de afstemming met werknemer en vormgeving van de optimale manier om goed en functioneel werknemerschap zo goed mogelijk tot uiting te laten komen.

Haalbaarheidsonderzoek

Staatvandienst voert haalbaarheidsonderzoeken uit om alle re-integratiekansen van een zieke werknemer in kaart te brengen. Het doel is bepalen van de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt.
Een haalbaarheidsonderzoek voorkomt dat een volledig spoor 2 traject wordt ingezet, als dit niet nodig is. De werkgever voert de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter adequaat uit.
Afhankelijk van de casus duurt dit onderzoek ongeveer 2 tot 3 maanden. Daarin worden persoonlijke gesprekken gevoerd, thuis of op het werk.
Na afloop legt de consultant van Staatvandienst zijn/haar bevindingen, conclusies en het advies vast in een schriftelijke rapportage.

Duurzame inzetbaarheid

'Loopbaanontwikkeling', 'duurzaam inzetbaar zijn', 'een leven lang leren en ontwikkelen. Het zijn terminologieën van tegenwoordig waarbij in principe gesproken wordt over de mens, de individuele werknemer en zijn inzetbaarheid op de interne of externe arbeidsmarkt.

Leidinggevenden spelen een cruciale rol maar zij vinden het niet altijd gemakkelijk om het gesprek aan te gaan over de loopbaan en de toekomst van werk van hun werknemers.
Staatvandienst biedt trainingen gericht op de manier waarop de leidinggevende de werknemer kan
ondersteunen in zijn loopbaanwensen. Daarnaast intervisie voor leidinggevenden waarin men met elkaar in gesprek gaat waar ze in de praktijk tegen aan lopen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

ARBEIDSGEHANDICAPTEN 2E SPOOR

De wet stelt dat de werkgever bij langdurig verzuim van een werknemer er alles aan moet doen om de werknemer zijn of haar werk te laten hervatten – in de oude functie of in een andere functie binnen het bedrijf. Is dat niet mogelijk, dan volgt een ‘re-integratie tweede spoor’: buiten het bedrijf wordt naar een passende functie gezocht. Staatvandienst kan hier als re-integratiebureau bij helpen.

WGA - WIA - WAO - WAZ - WAJONG UITKERINGSGERECHTIGDEN

Staatvandienst voert WGA-trajecten uit. Om aanspraak te maken op een re-integratie traject WIA-WGA moet de cliënt aan wat voorwaarden voldoen. De cliënt is 104 weken ziek geweest, heeft de WIA keuring ondergaan en is 35-80% arbeidsongeschikt bevonden óf 80-100% arbeidsongeschikt bevonden door UWV met een positieve prognose tot terugkeer op de arbeidsmarkt. De trajecten worden uitgevoerd door een consultant met kennis van ziektebeelden en psychische- en lichamelijke beperkingen.

50 PLUS

Binnen contracten met UWV en verschillende Inkomensverzekeraars zijn de afgelopen jaren veel cliënten naar duurzame arbeid teruggekeerd. De grootste knelpunten bij het re-integreren van oudere werkzoekenden zijn de vooroordelen van de werkgevers enerzijds, welke uitstekend met een proefplaatsing kunnen worden weggenomen, en de vooroordelen van de werkzoekende ten opzichte van zichzelf en het algemeen en zijn/haar leeftijd in het bijzonder, die binnen het re-integratietraject kunnen worden bestreden.

HOOG OPGELEIDEN (HBO/ACADEMISCH)

De diensten van Staatvandienst sluiten goed aan bij de wensen van hoger opgeleide werkzoekenden. De afgelopen jaren was 45% procent van de klanten die door ons via een maatwerktraject naar een nieuwe duurzame functie werd bemiddeld hoogopgeleid.

LAGER EN MIDDELBAAR OPGELEIDEN

Staatvandienst begeleidt veel lager- en middelbaar opgeleiden. Door onze korte afstand tot de arbeidsmarkt en de kennis van de regionale arbeidsmarktmogelijkheden zijn wij in staat binnen een kort tijdsbestek cliënten te herplaatsen in een nieuwe passende baan.

Contact

Vestigingen

Munsterstraat 10, 7418 EV DEVENTER (route)
Denise Vlug
0570-624 899
d.vlug@staatvandienst.nl

Dr. Stolteweg 44, 8025 AX Zwolle (route)
Henri Duinkerken
038 3032568
h.duinkerken@staatvandienst.nl

Vossenstraat 6, 6811 JC Arnhem (route)
Ellen Tichelaar
026 303 0434
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Oude Apeldoornseweg 41 -45, 7333 NR Apeldoorn (route)
Denise Vlug
055 3031986
d.vlug@staatvandienst.nl

Industrieweg 85 (kamer 1.021), 7202 CA Zutphen (route)
Denise Vlug
0575 743708
d.vlug@staatvandienst.nl

Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem (route)
Denise Vlug
0314 755040
d.vlug@staatvandienst.nl

Capitool 41, 7521 PL Enschede (route)
Denise Vlug
053-3031706
d.vlug@staatvandienst.nl

Galvanistraat 1, 6710 AG Ede (route)
Ellen Tichelaar
0318 255065
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Selhorstweg 1, 3841 GE Harderwijk (route)
Henri Duinkerken
0341-745649
h.duinkerken@staatvandienst.nl

Graafseweg 274, 6532 ZV Nijmegen (route)
Ellen Tichelaar
024 2120169
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Karspeldreef 8, 1101 CJ Amsterdam (route)
Gerrit van Gessel
020-2374377
g.vangessel@staatvandienst.nl

Stationspark 8, 4462 DZ Goes (route)
Gerrit van Gessel
0113 745710
g.vangessel@staatvandienst.nl

Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar (route)
Gerrit van Gessel
072 3036627
g.vangessel@staatvandienst.nl

Parallelweg 36, 7822 GM Emmen (route)
Henri Duinkerken
0591 745376
h.duinkerken@staatvandienst.nl

Donau 5 - 21, 7908 HA Hoogeveen (route)
Henri Duinkerken
0528 745021
h.duinkerken@staatvandienst.nl

Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht (route)
Ellen Tichelaar
043 3030637
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Stadionweg 43 B, 3077 AS Rotterdam (route)
Gerrit van Gessel
010 3134770
g.vangessel@staatvandienst.nl

Kobaltweg 11, 3542 CE Utrecht (route)
Gerrit van Gessel
030 3031294
g.vangessel@staatvandienst.nl

Industrieweg 1A, 4104 AP Culemborg (route)
Gerrit van Gessel
0344 228935
g.vangessel@staatvandienst.nl

Spoetnik 10, 3824 MG Amersfoort (route)
Gerrit van Gessel
033 3037755
g.vangessel@staatvandienst.nl

Benoordenhoutseweg 21 Unit 0.14, 2596 BA Den Haag (route)
Gerrit van Gessel
070 2050214
g.vangessel@staatvandienst.nl

Francois Haverschmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden (route)
Henri Duinkerken
058 3030101
h.duinkerken@staatvandienst.nl

Loosdrechtsebos 7 Gebouw 11 De Koepel, 1213 RH Hilversum (route)
Gerrit van Gessel
035 3033202
g.vangessel@staatvandienst.nl

De Zaak Vught Taalstraat 40, 5261 BE Vught (route)
Ellen Tichelaar
073 3039004
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Beatrixpark 22, 7101 BN Winterswijk (route)
Denise Vlug
0543 745037
d.vlug@staatvandienst.nl

Daviottenweg 40, 5222 BH Den Bosch (route)
Ellen Tichelaar
073 3030428
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Office Hotel Station unit 10 en 11, Kennemerplein 20, 2011 MJ Haarlem (route)
Gerrit van Gessel
023 3031002
g.vangessel@staatvandienst.nl

Kaldenkerkerweg 20, 5913 AE Venlo (route)
Ellen Tichelaar
040-3030396
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Takkebijsters 69, 4817 BL Breda (route)
Gerrit van Gessel
076 3031191
g.vangessel@staatvandienst.nl

Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen (route)
Henri Duinkerken
050 3059917
h.duinkerken@staatvandienst.nl

Fellenoord 200, 5611 ZC Eindhoven (route)
Ellen Tichelaar
040 3030396
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Rossinistraat 46 (Flexcenter Rossini), 5344 AK Oss (route)
Ellen Tichelaar
0412 745076
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Louis Braillelaan 80, 2715 EK Zoetermeer (route)
Gerrit van Gessel
079 3030050
g.vangessel@staatvandienst.nl

Twentepoort Oost 61-17, 7609 RG Almelo (route)
Denise Vlug
0546 745409
d.vlug@staatvandienst.nl

Boven de Wolfskuil 3 , 6049 LX Roermond (route)
Ellen Tichelaar
0475 266000
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Crown Business Center Lammenschans, Pompoenweg 3 , 2321 DK Leiden (route)
Gerrit van Gessel
070 2050214
g.vangessel@staatvandienst.nl

Willem Dreesweg 2-6 (kamer 02-020), 1314 VB Almere (route)
Gerrit van Gessel
020-2374377
g.vangessel@staatvandienst.nl

Business Center Heerlen Avantis, Snellius 1 , 6422 RM Heerlen (route)
Ellen Tichelaar
046 3030115
e.tichelaar@staatvandienst.nl

Van Knobelsdorffplein 2-20, 9203 KK Drachten (route)
Henri Duinkerken
058 3030101
h.duinkerken@staatvandienst.nl

Staatvandienst BV

Internetadres: http://www.staatvandienst.nl

Aantal werknemers: 100
Aantal vestigingen: 39
Oprichtingsjaar: 2006

5626