Samen werken aan
duurzame participatie

Staatvandienst BV

Staatvandienst is een landelijk werkend loopbaanadvies-, re-integratie- en outplacementbureau met een brede, intersectorale en regionale focus op de arbeidsmarkt. Naast ons hoofdkantoor in Deventer hebben we kantoren door heel Nederland. Kortom: daar waar jij woont en werkt, daar begeleidt onze...
meer...

Staatvandienst is een landelijk werkend loopbaanadvies-, re-integratie- en outplacementbureau met een brede, intersectorale en regionale focus op de arbeidsmarkt. Naast ons hoofdkantoor in Deventer hebben we kantoren door heel Nederland. Kortom: daar waar jij woont en werkt, daar begeleidt onze consultant jou.

Staatvandienst is een specialist in loopbaanvraagstukken. Wij gaan aan de slag met de loopbaanvragen en koppelen deze aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het doel: duurzaam en passend werk voor iedereen. Deze loopbaanvragen kunnen voortkomen uit persoonlijke ontwikkeling of premobiliteit. Of omdat de situatie erom vraagt, zoals bij outplacement of re-integratietrajecten.

Onze opdrachtgevers zijn: werkgevers, UWV, gemeenten, Inkomensverzekeraars, Arbodiensten.

Onderscheid met andere organisaties

Staatvandienst staat voor een persoonlijke, daadkrachtige en resultaatgerichte aanpak. Wij gaan voor jou en de opdrachtgever actief en gericht aan de slag, met maar één doel: nieuw, passend en duurzaam werk vinden. Hoe? Met hart voor en oprechte interesse in de mens!

Wij begeleiden je bij het ontwikkelen van je kwaliteiten en bij het benutten van je mogelijkheden. Wij adviseren en ondersteunen organisaties in vraagstukken van re-integratie, outplacement en loopbanen. Wij creëren nieuwe kansen!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 30-06-202030-06-2020

Blik op Werk Keurmerk

Staatvandienst BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Staatvandienst BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Staatvandienst BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 30-06-202030-06-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,01557,7
Jobcoaching8,7128,0
Outplacement8,1477,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,02007,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,91317,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,841--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe87.910935930%
IJsselvechtstreek8.27.94416627%
Twente7.98.14111336%
Midden-Gelderland7.88359537%
Midden-Utrecht8.18237531%
Achterhoek7.87.7205536%
Friesland7.38194443%
Zuid-Kennemerland en IJmond8.38.3186030%
Flevoland8.18.1163447%
Amersfoort8.37.9155030%
Groningen7.87.9144630%
Groot Amsterdam7.68135325%
Food Valley8.28.2124427%
Rijk van Nijmegen8.38.1124328%
Rijnmond88124626%
Zuid-Limburg8.28.1121963%
Zuidoost-Brabant8.38.1122548%
Helmond-De Peel7.88.1101662%
Zeeland88102148%
Haaglanden8.28.193724%
Rivierenland8.47.992635%
Midden-Limburg7.3881650%
Drenthe8.4872627%
Noordoost-Brabant8.47.973123%
West-Brabant7.78.172429%
Midden-Brabant7.3861443%
Gorinchem7.4851631%
Holland-Rijnland8.48.251533%
Midden-Holland7.485862%
Noord-Limburg8.6851338%
Zuid-Holland Centraal8.47.752322%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 23 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Staatvandienst BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR

Staatvandienst helpt verzuimende medewerkers die hun werk niet meer kunnen uitoefenen graag bij de zoektocht naar passend werk. Dit kan een andere functie bij de eigen werkgever zijn, maar ook een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Dit laatste is re-integratie tweede spoor. Via het re-integratietraject gaan we, samen met de cliënt, actief op zoek naar ander werk. Werk dat aansluit op de beperking(en). Staatvandienst heeft specialisten in dienst om dit traject te begeleiden.

Staatvandienst biedt de volgende re-integratie mogelijkheden:
* Re-integratie bij de eigen werkgever in een andere functie
* Re-integratie bij een andere werkgever
* Re-integratie als de werknemer een WIA-WGA uitkering ontvangt
* Re-integratie ingezet door UWV: Werkfit maken en Naar werk

OUTPLACEMENT

Tijden veranderen en organisaties moeten mee. Dat dit soms gepaard gaat met personele wisselingen is niet te voorkomen. Soms kan een werknemer daarom niet langer haar of zijn functie in een organisatie vervullen. Het kan ook zijn dat een werknemer verandert en niet meer op zijn of haar plek in de organisatie zit. Outplacement wordt ingezet wanneer dit het geval is.
Een outplacementtraject helpt op weg naar een nieuwe baan. Tijdens dit traject is het belangrijk om antwoord te krijgen op de vragen: Wie ben ik?, Wat kan ik?, Wat wil ik? en Hoe kom ik daar?
Een outplacementtraject is opgedeeld in 4 fasen: kennismaking, oriëntatie, op weg naar werk en duurzaam werk. Afhankelijk van de situatie van de cliënt wordt twee of meerdere fasen doorlopen.

WGA TRAJECTEN

Voordat een WGA-traject gestart kan worden, moet de cliënt 104 weken ziek zijn geweest, de WIA-keuring ondergaan en tot 35-80% arbeidsongeschikt zijn bevonden óf 80-100% arbeidsongeschikt zijn bevonden door UWV met een positieve prognose tot terugkeer op de arbeidsmarkt.

Staatvandienst biedt een WGA-traject “bemiddeling naar werk” met als uitgangspunt dat de cliënt rechtstreeks naar werk wordt bemiddeld. Tijdens het traject wordt de cliënt intensief begeleid. Het doel hiervan is tot een maximaal haalbare schadelastbeperking te komen. Het traject “Bemiddeling naar werk” omvat die elementen uit de diverse diensten van Staatvandienst, die specifiek voor een WGA-cliënt maatwerk biedt, zodat de slagingskans tot een succesvolle afronding maximaal is. De trajecten worden uitgevoerd door een consultant met kennis van ziektebeelden en psychische- en lichamelijke beperkingen.

JOBHUNTING

Staatvandienst beschikt over een uitgebreid en up-to-date netwerk van werkgevers in heel Nederland. Wij zetten onze contacten met werkgevers in de regio optimaal in voor een succesvolle afronding van een re-integratietraject.

BEGELEIDING NAAR ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP

Voor wie overweegt zelfstandig ondernemer te worden biedt Staatvandienst begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap aan. De coaching bestaat uit drie modules:
* verkennen ondernemersidee en voorbereiden ondernemersplan
* schrijven en toetsen ondernemersplan
* realiseren ondernemersplan

LOOPBAANADVIES

Een loopbaanadvies traject gaat in op de vraag: Past dit werk nog wel bij mij? Of, wanneer dit niet het geval is, wat dan wel? De cliënt krijgt aan de hand van een schriftelijk en mondeling beroepskeuze-onderzoek inzicht in kwaliteiten, vaardigheden, interesses en werkwaarden en de baan die bij hem of haar past.

SOLLICITATIETRAINING/SOLLICITATIEBEGELEIDING

Om te beginnen gaat de consultant na over welke sollicitatievaardigheden de cliënt al beschikt. Vervolgens worden in een individuele sollicitatietraining de ontbrekende vaardigheden aangeleerd. De sollicitatietraining kent zes onderdelen, waarbij de cliënt alleen volgt wat voor hem of haar relevant is:
* vacatures analyseren
* telefonisch informeren (arbeidsmarkt benaderen)
* CV maken
* sollicitatiebrief schrijven
* sollicitatiegesprek voeren
* onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES

Door middel van een arbeidsdeskundige analyse wordt een realistisch inzicht gegeven in de kennis, kunde, capaciteiten en persoonlijkheid van de cliënt in relatie tot mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De kansen en beperkingen gerelateerd aan arbeid worden arbeidsdeskundig in beeld gebracht (Belasting functie versus belastbaarheid cliënt). Een vervolgadvies (re-integratievisie) wordt opgesteld waarin de wijze waarop een duurzame plek op de arbeidsmarkt kan worden verkregen wordt weergegeven.

TRAJECTEN SOCIALE ACTIVERING

De trajecten sociale activering zijn erop gericht de maatschappelijke participatie, basisvaardigheden en werknemersvaardigheden te vergroten. In deze trajecten maakt Staatvandienst een combinatie van (begeleid) werken, (zoek)begeleiding en reflectie op eigen vaardigheden en vergroting daarvan.

UWV-DIENST WERKFIT MAKEN

Binnen de dienst Werkfit Maken gaat de cliënt samen met Staatvandienst aan de slag om zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Ons doel van de onderstaande activiteiten is de cliënt werkfit te maken:

a. Versterken van de werknemersvaardigheden
b. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
c. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

UWV-DIENST NAAR WERK

Alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om de cliënt het werk te laten hervatten en aan het werk te houden vallen onder de re-integratiedienst "Naar Werk". Ons doel van onderstaande activiteiten is daarom te allen tijde de cliënt duurzaam in werk te plaatsen.
Deze activiteiten kunnen zijn:
* Sollicitatietraining
* Begeleiding bij sollicitatiegesprekken
* Portfolio
* Profileren op social media en vacaturesites
* Netwerktraining
* Zoeken van vacatures
* Jobhunten
* Beschut werk
* Stage/werkplek
* Jobcarving
* ZZP'er
* Groepstraining.

De cliënt bepaalt samen met UWV en Staatvandienst op welke activiteiten de focus ligt. Zo volgt de cliënt zijn of haar individuele traject op maat, eventueel aangevuld met groepstrainingen.

Jobcoaching | Coaching on the job

Met jobcoaching laten wij de werkcompetenties van mensen met een beperking groeien én begeleiden wij werknemers die door ziekte of vanuit preventie extra ondersteuning nodig hebben. Het optimale resultaat is dat het werkgever en werknemer samen lukt om de werknemer zelfstandig (zonder inzet van een jobcoach) te laten functioneren. Soms blijft, afhankelijk van de situatie, ondersteuning van een jobcoach noodzakelijk.

Met deze expertise ondersteunen de jobcoaches de werknemer met een persoonlijk coachingsprogramma op zijn werk. Een jobcoachingstraject is voor elke werknemer anders en altijd op maat. Zo creëren wij met de werkgever de perfecte omstandigheden voor een duurzaam dienstverband. Onze jobcoaches ondersteunen ook werkgevers bij de afstemming met werknemer en de vormgeving van de optimale manier om goed en functioneel werknemerschap zo goed mogelijk tot uiting te laten komen.

Haalbaarheidsonderzoek

Staatvandienst voert haalbaarheidsonderzoeken uit om alle re-integratiekansen van een zieke werknemer in kaart te brengen. Het doel is bepalen van de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt.
Een haalbaarheidsonderzoek voorkomt dat een volledig spoor 2 traject wordt ingezet, als dit niet nodig is. Als werkgever voert u de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter adequaat uit.
Afhankelijk van de casus duurt dit onderzoek ongeveer 2 tot 3 maanden. Daarin worden persoonlijke gesprekken gevoerd, thuis of op het werk.
Na afloop legt de consultant van Staatvandienst zijn/haar bevindingen, conclusies en het advies vast in een schriftelijke rapportage.

Duurzame inzetbaarheid

'Loopbaanontwikkeling', 'duurzaam inzetbaar zijn', 'een leven lang leren en ontwikkelen. Het zijn terminologieën van tegenwoordig waarbij in principe gesproken wordt over de mens, de individuele werknemer en zijn inzetbaarheid op de interne of externe arbeidsmarkt.

Leidinggevenden spelen een cruciale rol maar zij vinden het niet altijd gemakkelijk om het gesprek aan te gaan over de loopbaan en de toekomst van werk van hun werknemers.
Staatvandienst biedt trainingen gericht op de manier waarop de leidinggevende de werknemer kan
ondersteunen in zijn loopbaanwensen. Daarnaast intervisie voor leidinggevenden waarin men met elkaar in gesprek gaat waar ze in de praktijk tegen aan lopen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

ARBEIDSGEHANDICAPTEN 2E SPOOR

De wet stelt dat de werkgever bij langdurig verzuim van een werknemer er alles aan moet doen om de werknemer zijn of haar werk te laten hervatten – in de oude functie of in een andere functie binnen het bedrijf. Is dat niet mogelijk, dan volgt een ‘re-integratie tweede spoor’: buiten het bedrijf wordt naar een passende functie gezocht. Staatvandienst kan hier als re-integratiebureau bij helpen.

WGA - WIA - WAO - WAZ - WAJONG UITKERINGSGERECHTIGDEN

Staatvandienst voert WGA-trajecten uit. Om aanspraak te maken op een re-integratie traject WIA-WGA moet de cliënt aan wat voorwaarden voldoen. De cliënt is 104 weken ziek geweest, heeft de WIA keuring ondergaan en is 35-80% arbeidsongeschikt bevonden óf 80-100% arbeidsongeschikt bevonden door UWV met een positieve prognose tot terugkeer op de arbeidsmarkt. De trajecten worden uitgevoerd door een consultant met kennis van ziektebeelden en psychische- en lichamelijke beperkingen.

50 PLUS

Binnen contracten met UWV en verschillende Inkomensverzekeraars zijn de afgelopen jaren veel cliënten naar duurzame arbeid teruggekeerd. De grootste knelpunten bij het re-integreren van oudere werkzoekenden zijn de vooroordelen van de werkgevers enerzijds, welke uitstekend met een proefplaatsing kunnen worden weggenomen, en de vooroordelen van de werkzoekende ten opzichte van zichzelf en het algemeen en zijn/haar leeftijd in het bijzonder, die binnen het re-integratietraject kunnen worden bestreden.

HOOG OPGELEIDEN (HBO/ACADEMISCH)

De diensten van Staatvandienst sluiten goed aan bij de wensen van hoger opgeleide werkzoekenden. De afgelopen jaren was 45% procent van de klanten die door ons via een maatwerktraject naar een nieuwe duurzame functie werd bemiddeld hoogopgeleid.

LAGER EN MIDDELBAAR OPGELEIDEN

Staatvandienst begeleidt veel lager- en middelbaar opgeleiden. Door onze korte afstand tot de arbeidsmarkt en de kennis van de regionale arbeidsmarktmogelijkheden zijn wij in staat binnen een kort tijdsbestek cliënten te herplaatsen in een nieuwe passende baan.

Contact

Vestigingen

Munsterstraat 10, 7418 EV DEVENTER (route)
Karin Hibma
0570-624 899
k.hibma@staatvandienst.nl

Dr. Stolteweg 44, 8025 AX Zwolle (route)
Ingomar Kuiter
038 3032568
i.kuiter@staatvandienst.nl

Vossenstraat 6, 6811 JC Arnhem (route)
Mirjam Ton
026 303 0434
m.ton@staatvandienst.nl

Oude Apeldoornseweg 41 -45, 7333 NR Apeldoorn (route)
Karin Hibma
0570-624 899
k.Hibma@staatvandienst.nl

Industrieweg 85 (kamer 1.021), 7202 CA Zutphen (route)
Karin Hibma
0570-624 899
k.hibma@staatvandienst.nl

Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem (route)
Karin Hibma
0570-624899
k.hibma@staatvandienst.nl

Capitool 41, 7521 PL Enschede (route)
Karin Hibma
0570-624899
k.hibma@staatvandienst.nl

Galvanistraat 1, 6710 AG Ede (route)
Mirjam Ton
0570-624899
m.ton@staatvandienst.nl

Engelserf 35, 3843 BD Harderwijk (route)
Ingomar Kuiter
0570-624899
i.kuiter@staatvandienst.nl

Graafseweg 274, 6532 ZV Nijmegen (route)
Mirjam Ton
0570-624899
m.ton@staatvandienst.nl

Karspeldreef 8, 1101 CJ Amsterdam (route)
Olga Akpinar
0570-624899
o.akpinar@staatvandienst.nl

Rossinistraat 46 (Flexcenter Rossini), 5344 AK Oss (route)
Mirjam Ton
0570-624899
m.ton@staatvandienst.nl

Stationspark 8, 4462 DZ Goes (route)
Roy Tosseram
0570-624899
r.tosseram@staatvandienst.nl

Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar (route)
Olga Akpinar
0570-624899
o.akpinar@staatvandienst.nl

Waanderweg 64, 7812 HZ Emmen (route)
Ingomar Kuiter
0570-624899
i.kuiter@staatvandienst.nl

Donau 5 - 21, 7908 HA Hoogeveen (route)
Ingomar Kuiter
0570-624899
i.kuiter@staatvandienst.nl

Amerikalaan 32, 6221 SE Maastricht (route)
Mirjam Ton
0570-624899
m.ton@staatvandienst.nl

Stadionweg 43 B, 3077 AS Rotterdam (route)
Roy Tosseram
0570-624899
r.tosseram@staatvandienst.nl

Kobaltweg 11, 3542 CE Utrecht (route)
Nanda Ekkers
030 3031294
n.ekkers@staatvandienst.nl

Spoorstraat 12, 4001 CN Tiel (route)
Nanda Ekkers
030 3031294
n.ekkers@staatvandienst.nl

Spoetnik 10, 3824 MG Amersfoort (route)
Nanda Ekkers
033 3037755
n.ekkers@staatvandienst.nl

J.P. Coenstraat 7, 2595 WP Den Haag (route)
Roy Tosseram
0570-624899
r.tosseram@staatvandienst.nl

Francois Haverschmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden (route)
Ingomar Kuiter
0570-624899
i.kuiter@staatvandienst.nl

Arendstraat 16, 1223 RE Hilversum (route)
Nanda Ekkers
0570-624899
n.ekkers@staatvandienst.nl

De Zaak Vught Taalstraat 40, 5261 BE Vught (route)
Mirjam Ton
040-3030396
m.ton@staatvandienst.nl

Beatrixpark 22, 7101 BN Winterswijk (route)
Karin Hibma
0570-624899
k.hibma@staatvandienst.nl

Daviottenweg 40, 5222 BH Den Bosch (route)
Mirjam Ton
076 3031191
m.ton@staatvandienst.nl

Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem (route)
Olga Akpinar
0570-624899
o.akpinar@staatvandienst.nl

Burgemeester Houbenstraat 2, 5913 VX Venlo (route)
Mirjam Ton
040-3030396
m.ton@staatvandienst.nl

Takkebijsters 69, 4817 BL Breda (route)
Roy Tosseram
076 3031191
r.tosseram@staatvandienst.nl

Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen (route)
Ingomar Kuiter
0570-624 899
i.kuiter@staatvandienst.nl

Lauwers 1, 9405 BL Assen (route)
Ingomar Kuiter
0570-624899
i.kuiter@staatvandienst.nl

Fellenoord 200, 5611 ZC Eindhoven (route)
Mirjam Ton
0570-624899
m.ton@staatvandienst.nl

Rossinistraat 46 (Flexcenter Rossini), 5344 AK Oss (route)
Mirjam Ton
0570-624899
m.ton@staatvandienst.nl

Louis Braillelaan 80, 2715 EK Zoetermeer (route)
Roy Tosseram
0570 624899
r.tosseram@staatvandienst.nl

Twentepoort Oost 61-17, 7609 RG Almelo (route)
Karin Hibma
0546 745409
k.hibma@staatvandienst.nl

Boven de Wolfskuil 3 (Het navigatieadres is Rijksweg 48 in Herten), 6049 LX Roermond (route)
Mirjam Ton
0570 624 899
m.ton@staatvandienst.nl

Frambozenweg 1, 2321 KA Leiden (route)
Roy Tosseram
070 2050214
r.tosseram@staatvandienst.nl

Internetadres: http://www.staatvandienst.nl

Aantal werknemers: 93
Aantal vestigingen: 38
Oprichtingsjaar: 2006

5626