Werken aan duurzame participatie

SEIN Bureau Arbeid

Bureau Arbeid maakt onderdeel uit van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). SEIN is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie...
meer...

Bureau Arbeid maakt onderdeel uit van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). SEIN is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie. Kenmerkend is de multidisciplinaire aanpak.

Onderscheid met andere organisaties

De arbeidsconsulenten van Bureau Arbeid zijn specialist in arbeid en epilepsie en werken nauw samen met diverse disciplines binnen SEIN, zoals neurologen, psychologen en maatschappelijk werkers.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 23-07-202023-07-2020

Blik op Werk Keurmerk

SEIN Bureau Arbeid is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
SEIN Bureau Arbeid heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

SEIN Bureau Arbeid neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 23-07-202023-07-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,738,0
Outplacement*17,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,477,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,8227,9
Sociale activering en participatie*37,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,75--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht7.885862%
Zuid-Kennemerland en IJmond7.68.155100%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van SEIN Bureau Arbeid .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding van mensen met epilepsie in en naar werk.

• UWV trajecten
• Jobcoaching
• Sociale Activering
• Begeleiding in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
• Outplacementtrajecten
• Begeleiding WIA aanvraag
• Voorlichting
• Advisering
• (Neuro)psychologisch onderzoek en/of een arbeidsinteresse-onderzoek

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

mensen met epilepsie en verwante aandoening

Bureau Arbeid streeft naar het creëren van gelijke kansen voor mensen met epilepsie op het gebied van werk.

Contact

Vestigingen

Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp (route)
A. Swart
023 5588241
aswart@sein.nl

Postbus 563, 8000 AN Zwolle (route)
A. Swart
023 5588241
aswart@sein.nl

Internetadres: www.sein.nl/bureau-arbeid

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2003

6021