Samen werken aan
duurzame participatie

RondomWerk

RondomWerk staat voor het respectvol begeleiden van mensen - die kunnen en willen werken - naar een nieuwe of verbeterde werksituatie. Onze ambitie is de beste partner voor werkgever en werknemer te zijn.

RondomWerk richt zich op begeleidingstrajecten als gevolg van arbeidsongeschiktheid...
meer...

RondomWerk staat voor het respectvol begeleiden van mensen - die kunnen en willen werken - naar een nieuwe of verbeterde werksituatie. Onze ambitie is de beste partner voor werkgever en werknemer te zijn.

RondomWerk richt zich op begeleidingstrajecten als gevolg van arbeidsongeschiktheid, boventalligheid, ontslag en andere personele vraagstukken rondom werk voor werknemers en werkgevers. Daarnaast zet RondomWerk zich actief in voor een gezond bedrijf. Een vitale organisatie is nu belangrijker dan ooit, voor werkgever en werknemer.

RondomWerk gelooft in de meerwaarde van samenwerken. RondomWerk werkt actief samen met collega-dienstverleners op het vlak van gezondheid, uitzenden, detacheren en casemanagement.

Onderscheid met andere organisaties

RONDOMWERK, uw partner die door gaat waar anderen stoppen!

Wat zeggen onze opdrachtgevers?
RondomWerk heeft in de loop van de samenwerking bewezen een betrouwbare partner te zijn die mee kan denken in de belangen van zowel werknemer als opdrachtgever.
Vakkundig, betrouwbaar, ze weten waar ze mee bezig zijn!
Klantvriendelijk, komen afspraken na, dossiers zijn volledig en goed onderbouwd.

Samenwerking met:
UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-07-202320-07-2023

Blik op Werk Keurmerk

RondomWerk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
RondomWerk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

RondomWerk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-07-202320-07-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,547,7
Outplacement9,028,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,6998,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,7168,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,840--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zeeland8.88498558%
West-Brabant8.48.3388943%
Rijnmond8.58.3195932%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 31 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van RondomWerk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

RONDOMWERK, UW PARTNER IN OUTPLACEMENT. Door ons uitgebreide en sterke regionale netwerk van bedrijven en onze resultaatgerichte aanpak zorgen wij dat werknemers zo snel mogelijk weer in een passende functie aan het werk kunnen. Een bedrijfsovername, -sluiting, reorganisatie of arbeidsconflict is tenslotte lang niet altijd een vrijwillige keuze. Vanaf dag ��n is onze focus het vinden van werk. Daarom hebben we een hoog plaatsingspercentage.

RondomWerk maakt gebruik van een innovatieve online dienst voor het vinden van actuele vacatures. Zo scannen wij dagelijks op relevante vacatures en leggen deze direct aan de werknemer voor. Daarnaast krijgt deze een eigen account waarmee gericht en eenvoudig gezocht kan worden naar vacatures.
De inhoud van de outplacementbegeleiding is voor iedere medewerker verschillend en op maat.

Voor meer info zie: www.rondomwerk.nl/outplacement/

Rentegratieactiviteiten tweede spoor

RONDOMWERK, UW PARTNER IN VERZUIM. Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen wat er aan de hand is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen in het werk nodig, moeten er deskundigen ingeschakeld worden? RondomWerk focust op de mogelijkheden die de werknemer nog wel heeft, niet op het ziek zijn. De aanpak van RondomWerk zorgt ervoor dat de juiste interventies tijdig worden ingezet. Als dat binnen het eigen bedrijf niet lukt, start de begeleiding 2e spoor. Onze werkadviseur voert een intakegesprek en stelt een plan op. De zoekrichting is maatwerk en wordt samen met de werknemer bepaald. De begeleidingsintensiteit is ook maatwerk en wordt in overleg bepaald.
Vaak starten we met een werkervaringsplaats, waarin de werknemer kennismaakt met een nieuwe organisatie of branche en nieuwe werkervaring opdoet.

Voor meer info zie: https://www.rondomwerk.nl/re-integratiebureau-rondomwerk/

Arbeidsdeskundig advies

RONDOMWERK, UW PARTNER IN ARBEIDSDESKUNDIGE ONDERZOEKEN.
Onze ervaren arbeidsdeskundigen vormen een professioneel oordeel over mogelijkheden tot het benutten van restcapaciteit in arbeid en een inschatting maken van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV. De volgende vragen zullen worden beantwoord:

  • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het eigen werk passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een organisatie- en functiebeschrijving, een FML en/of een deskundigenoordeel (fysiek of psychisch). Na het doornemen van de aangeleverde stukken volgt een gesprek met de opdrachtgever en vervolgens met de medewerker. Ook wordt naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Voor meer info zie: https://www.rondomwerk.nl/arbeidsdeskundig-onderzoek/

Vitaliteitspakket

Rondomwerk biedt u in het vitaliteitspakket het antwoord met coachingsgesprekken en workshops op maat. Zodat de medewerker lekker in zijn vel zit, thuis en op de werkvloer!

Een essentile stap op weg naar een gezond bedrijf en duurzame inzetbaarheid.

In het vitaliteitspakket begeleidt RondomWerk de werknemer in twee tot drie coachings-gesprekken in het aanpassen van de leefstijl. De medewerker zal praktisch en gericht ondersteund worden in de gedrags-verandering van de leefgewoontes. Het vitaliteitspakket kan modulair worden afgenomen met eventueel een Preventief Medisch Onderzoek op maat. Ook kan het vitaliteitspakket modulair worden uitgebreid met twee coachingsessies met onze psycholoog.

maak gezondheid bespreekbaar

Met behulp van (digitale) vragenlijsten wordt de persoonlijke vitaliteit vooraf in kaart gebracht. In het startgesprek inventariseert de vitaliteitscoach samen met de medewerker de leefstijl en de motivatie om

Trajecten sociale activering

In overleg met uw re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige van het UWV kan een dienst worden ingezet op het gebied van WERKORIENTATIE, COACHING, SOLLICITATIE-INSTRUCTIE, INZET IN EEN WERKERVARINGSPLAATS OF SOCIALE ACTIVERING.
Wanneer betaalde arbeid een brug te ver is, kan een werkervaringsplaats of vrijwilligersbaan een goede tussenstap zijn naar werk. Arbeidsritme, verantwoordelijkheid en het verkrijgen van werknemersvaardigheden worden hierbij ontwikkeld.

Van uitkering naar werk

RONDOMWERK, BESTE PARTNER VOOR UWV. Bent u arbeidsongeschikt en werkzoekende? Bent u op zoek naar een re-integratiebureau? Tijdens een orinterend gesprek kunt u vrijblijvend kennismaken over uw terugkeer naar werk met RondomWerk. Onze werkadviseur voert een intakegesprek en stelt een plan op. De zoekrichting is maatwerk en wordt samen met u bepaald, uitgaande van functies waar voldoende vraag naar is op de arbeidsmarkt. Vaak starten we met een werkervaringsplaats, waarin u als werkzoekende kennismaakt met een nieuwe organisatie of branche en nieuwe werkervaring opdoet. Indien deze stap te groot is, starten we met het opbouwen van arbeidsritme, de uren en de belastbaarheid in activerende werkzaamheden.
RondomWerk maakt gebruik van een innovatieve online dienst voor het vinden van actuele vacatures. Zo scannen wij dagelijks op relevante vacatures en leggen deze direct aan de werknemer voor. Daarnaast krijgt deze een eigen account waarmee gericht en eenvoudig gezocht kan worden naar vacatures.

Op naar een gezond bedrijf

Daadwerkelijk een verandering realiseren in de leefstijl en gezondheid van uw medewerkers is belangrijker dan ooit. Maar hoe pakt u dit aan? RondomWerk biedt u het antwoord door middel van de uitvoering van een gedegen nulmeting, vertaald naar een plan van aanpak met opvolging op collectief en individueel niveau. Een essentile stap op weg naar een gezond bedrijf en duurzame inzetbaarheid.

wat levert het op?

Een gezond bedrijf staat voor betrokken, gemotiveerde en vitale medewerkers. Elke euro die wordt genvesteerd in de vitaliteit van uw werknemers levert drie euro op. Denk hierbij aan de verhoging van de productiviteit, verzuimreductie en afname kosten WGA.

Voor meer info zie: https://www.rondomwerk.nl/duurzame-inzetbaarheid/

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

RONDOMWERK, UW PARTNER IN SOLLICITATIETRAINING.
In drie maanden wordt de medewerker gericht begeleid in het ontwikkelen van de sollicitatievaardigheden. De inhoud van de training is voor iedere medewerker verschillend en op maat. Hierbij maakt RondomWerk gebruik van een innovatieve online dienst voor het vinden van actuele vacatures. Zo scannen wij dagelijks op relevante vacatures en leggen deze direct aan de werknemer voor. Daarnaast krijgt deze een eigen account waarmee gericht en eenvoudig gezocht kan worden naar vacatures.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt

Alle clinten van RondomWerk hebben in meer of mindere mate afstand tot de arbeidsmarkt. Soms hebben mensen al langere tijd niet meer deelgenomen aan het arbeidsproces. Of ze hebben jaren bij hetzelfde bedrijf dezelfde werkzaamheden verricht en komen opeens op straat te staan. Door een reorganisatie of doordat ze hun oude werk niet meer kunnen uitvoeren.
RondomWerk laat deze mensen niet in de kou staan, maar probeert ze respectvol te begeleiden naar en nieuwe passende arbeidssituatie.

VITALITEIT

RONDOMWERK, UW PARTNER IN VITALITEIT! De bruisende vitaliteitscoach van RondomWerk begeleidt uw medewerker in het verbeteren van de persoonlijke vitaliteit. Investeren in vitaal personeel rendeert: de gezondheid van uw medewerkers is van groot belang voor het creren en in stand houden van een vitale organisatie. Een team van gemotiveerde en gezonde medewerkers zal tenslotte resulteren in een laag verzuim en een verhoogde productiviteit. Vitaliteitsmanagement ondersteunt uw organisatie bij het bereiken van een gezond bedrijf. Centraal binnen dit beleid staat het streven naar duurzame, fitte medewerkers en het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid . Niet alleen op korte, maar ook op lange termijn.
RondomWerk biedt u maatwerk programma's voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van vitaliteitsmanagement binnen uw organisatie. Hiervoor werken wij met een zelfontwikkeld vitaliteitsplan waarin uw behoeftes en noodzakelijke voorwaarden centraal staan. Een helder programma met een duidelijk doel: een gezonder bedrijf voor nu en in de toekomst.

Contact

Vestigingen

Scottweg 29A, 4462 GS Goes (route)
J.W. Zundert
085 040 25 99
ihagenaars@rondomwerk.nl

Bruinevisstraat 32, 4611 HJ BERGEN OP ZOOM (route)
Ineke Hagenaars
085 040 25 99
ihagenaars@rondomwerk.nl

Oudendijk 40, 4751 WL Oud Gastel (route)
Ineke Hagenaars
085 040 25 99
ihagenaars@rondomwerk.nl

Heuvelstraat 52B, 4813 GB Breda (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Stadhuisplein 3, 4531 GZ Terneuzen (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Fascinatio Boulevard 562, 2909 VA Capelle aan den IJssel (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Heimans-Serre 16, 3823 DE Amersfoort (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Luchthavenweg 81, 5657EA Eindhoven (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Transportlaan 1-151, 6163CX Geleen (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Zaanstraat 6, 8226ND Lelystad (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Daalwijkdreef 47, 1103AD Amsterdam (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Nieuwe parklaan 144, 2587 BX Den Haag (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

Kanaalpark 157, 2321JW Leiden (route)
085 040 25 99
info@rondomwerk.nl

RondomWerk

Internetadres: http://www.rondomwerk.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 13
Oprichtingsjaar: 2006

6418