Samen werken aan
duurzame participatie

Rijn IJssel

Missie en visie
Rijn IJssel is het roc in de regio Arnhem; wij bieden onderwijs aan in de eigen woonomgeving van de cursist. Educatie is een onderdeel van Rijn IJssel, dat sinds 1996 zeer succesvol is in het inburgeringsonderwijs. Om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving is het...
meer...

Missie en visie
Rijn IJssel is het roc in de regio Arnhem; wij bieden onderwijs aan in de eigen woonomgeving van de cursist. Educatie is een onderdeel van Rijn IJssel, dat sinds 1996 zeer succesvol is in het inburgeringsonderwijs. Om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving is het beheersen van de taal van essentieel belang. We stimuleren cursisten om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving: het leren van de taal gaat met sprongen vooruit als iemand deze direct in de praktijk kan toepassen. Het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten is belangrijk en vergroot het zelfbewustzijn en de zelfverzekerdheid. We werken actief samen met de (welzijns-) organisaties in de regio. De begeleiding is er op gericht een stap verder te gaan dan de verwachting van de deelnemers over hun eigen kunnen. De leeromgeving is uitdagend en boeiend. Iedere cursist heeft een mentor die de voortgang van het traject monitort.

Onderscheid met andere organisaties

In Arnhem vindt u veelal homogene groepen; in de regio zijn de groepen gedifferentieerd. De docenten zijn deskundig met maatwerktrajecten en differenti�ren naar niveau. Rijn IJssel is een sterke organisatie, dit is van belang om flexibiliteit te kunnen bieden t.a.v. de instroom van nieuwe inburgeraars. Locaties zijn bereikbaar met openbaar vervoer en verspreid over de hele regio. Hierdoor kan iedere inburgeraar een keuze maken. Mogelijkheden voor lessen overdag en avond.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-05-202403-05-2024

Blik op Werk Keurmerk

Rijn IJssel is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Rijn IJssel heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Rijn IJssel werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Rijn IJssel neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-05-202403-05-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,3648,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Gelderland8.48.14417925%
Food Valley7.88.2132357%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Rijn IJssel .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Inburgeringstraject

Tijdens ons inburgeringstraject leert u de Nederlandse taal tot het niveau A2. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar samenleven en hoe u het beste kunt leren. Het traject wordt afgesloten met het inburgeringsexamen.
Dit inburgeringsexamen bestaat uit zes onderdelen:
1. Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)
2. Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
3. Spreekvaardigheid niveau A2
4. Leesvaardigheid niveau A2
5. Luistervaardigheid niveau A2
6. Schrijfvaardigheid niveau A2

Na een uitgebreide intake (deze bestaat uit een intakegesprek en een intaketoets) krijgt u van ons een duidelijk advies over het meest geschikte programma. Het inburgeringstraject kunt u in een snel of een langzamer tempo volgen. Het snelle tempo is voor cursisten met een hoge vooropleiding in eigen land.

De kosten van het traject zijn afhankelijk van de duur van het traject. De duur van het traject wordt mede bepaald door uw vooropleiding en leertempo.

Staatsexamen programma I

Wij bieden taal- en inburgeringstrajecten die opleiden tot:
• B1 = staatsexamen NT2 programma 1 (voldoende voor instroom in een beroepsopleiding mbo-niveau 3)
• B2 = staatsexamen NT2 programma 2 (dit niveau geeft toegang tot een Nederlandstalige hbo/universiteit)

De lessen bestaan uit de verschillende deelvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. In de staatsexamengroepen wordt ook aandacht besteed aan de examenvoorbereiding. De docenten geven aan wanneer een deelnemer voldoende niveau heeft voor het afleggen van het examen. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar samenleven en hoe u het beste kunt leren. Natuurlijk wordt u goed voorbereid op het staatsexamen. Hiermee wordt het inburgeringstraject afgesloten. De kosten zijn afhankelijk van de duur van het traject. De duur wordt mede bepaald door uw vooropleiding en leertempo.

Bent u ná 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden dan moet u ook de module ’Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)’ volgen.

Staatsexamen programma II

Wij bieden taal- en inburgeringstrajecten die opleiden tot:
• B1 = staatsexamen NT2 programma 1 (voldoende voor instroom in een beroepsopleiding mbo-niveau 3)
• B2 = staatsexamen NT2 programma 2 (dit niveau geeft toegang tot een Nederlandstalige hbo/universiteit)

De lessen bestaan uit de verschillende deelvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. In de staatsexamengroepen wordt ook aandacht besteed aan de examenvoorbereiding. De docenten geven aan wanneer een deelnemer voldoende niveau heeft voor het afleggen van het examen. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar samenleven en hoe u het beste kunt leren. Natuurlijk wordt u goed voorbereid op het staatsexamen. Hiermee wordt het inburgeringstraject afgesloten. De kosten zijn afhankelijk van de duur van het traject. De duur wordt mede bepaald door uw vooropleiding en leertempo.

Bent u ná 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden dan moet u ook de module ’Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)’ volgen.

Alfabetiseringstraject

Ook mensen die niet of weinig naar school zijn geweest of die niet bekend zijn met het Latijnse schrift kunnen bij ons een passend traject volgen. Afhankelijk of u verplicht moet inburgeren of dat u dit vrijwillig doet, volgt u bij ons het ‘voortraject alfabetisering’ of ‘alfabetisering NT2’.
Beide trajecten zijn geschikt voor mensen die een inburgeringdiploma willen halen en die nog onvoldoende kunnen lezen en schrijven.

Dankzij deze trajecten leert u lezen in het Nederlands, zodat u eenvoudige schriftelijke informatie kunt begrijpen. Ook leert u eenvoudige gesprekken voeren. Bovendien leert u schrijven, zodat u bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens kunt invullen op formulieren.

Voordat u met het traject kunt beginnen, heeft u eerst een intakegesprek en intaketoets. Op basis hiervan wordt een traject op maat samengesteld. Na een gezamenlijk deel werkt u individueel aan uw eigen doelen. De duur van het traject is afhankelijk van uw beginniveau en studievaardigheid en kan in

Taaltraject

Speciaal voor anderstaligen die niet inburgeringsplichtig zijn, bieden wij taaltrajecten aan. Tijdens onze taaltrajecten leert u lezen, schrijven, luisteren en spreken. U wordt opgeleid tot taalniveau A2 zodat u straks in staat bent om korte alledaagse, eenvoudige teksten te lezen. Ook kunt u na afloop van het taaltraject relevante informatie lezen en begrijpen, maar ook korte eenvoudige notities/boodschappen schrijven bijvoorbeeld aan een collega. Als u taalniveau A2 beheerst, kunt u met collega’s of buren een gesprek over alledaagse zaken voeren.
Na een intake, die bestaat uit intaketoetsen en een intakegesprek, stellen we voor u een maatwerktraject op.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Vluchtelingen

Nederlands leren? Inburgeringsprogramma volgen? Staatsexamenprogramma doen? Dit kan bij Rijn IJssel!
Zowel voor mensen die verplicht moeten inburgeren onder de Wi2013, als voor mensen die dit vrijwillig doen, heeft Rijn IJssel een uitgebreid aanbod. Bij Rijn IJssel werkt elke cursist op zijn/haar eigen niveau en in zijn/haar eigen tempo. Dit kan omdat ons aanbod is afgestemd op de individuele leerbehoeften.

Onze opdrachtgevers zijn de diverse gemeenten in onze regio en de individuele inburgeraars met een persoonsgebonden budget. Rijn IJssel Educatie is sinds 1996 zeer succesvol op de re�ntegratie- en inburgeringsmarkt. We beschikken over het Keurmerk Inburgering en zijn een exameninstelling.

Inburgeringsplichtigen

Nederlands leren? Inburgeringsprogramma volgen? Staatsexamenprogramma doen? Dit kan bij Rijn IJssel!
Zowel voor mensen die verplicht moeten inburgeren onder de Wi2013, als voor mensen die dit vrijwillig doen, heeft Rijn IJssel een uitgebreid aanbod. Bij Rijn IJssel werkt elke cursist op zijn/haar eigen niveau en in zijn/haar eigen tempo. Dit kan omdat ons aanbod is afgestemd op de individuele leerbehoeften.

Onze opdrachtgevers zijn de inburgeraars die zelf een traject inkopen (en daarvoor eventueel een lening afsluiten bij DUO).

Rijn IJssel Educatie is sinds 1996 zeer succesvol op de re�ntegratie- en inburgeringsmarkt. We beschikken over het Keurmerk Inburgering en zijn een exameninstelling.

Inburgeringsbehoeftigen

Nederlands leren? Inburgeringsprogramma volgen? Staatsexamenprogramma doen? Dit kan bij Rijn IJssel!
Zowel voor mensen die verplicht moeten inburgeren onder de Wi2013, als voor mensen die dit vrijwillig doen, heeft Rijn IJssel een uitgebreid aanbod. Bij Rijn IJssel werkt elke cursist op zijn/haar eigen niveau en in zijn/haar eigen tempo. Dit kan omdat ons aanbod is afgestemd op de individuele leerbehoeften.

Onze opdrachtgevers zijn de diverse gemeenten in onze regio en de inburgeringsbehoeftigen die zelf een traject inkopen.

Rijn IJssel Educatie is sinds 1996 zeer succesvol op de re�ntegratie- en inburgeringsmarkt. We beschikken over het Keurmerk Inburgering en zijn een exameninstelling.

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Nederlands leren? Inburgeringsprogramma volgen? Staatsexamenprogramma doen? Dit kan bij Rijn IJssel!
Zowel voor mensen die verplicht moeten inburgeren onder de Wi2013, als voor mensen die dit vrijwillig doen, heeft Rijn IJssel een uitgebreid aanbod. Bij Rijn IJssel werkt elke cursist op zijn/haar eigen niveau en in zijn/haar eigen tempo. Dit kan omdat ons aanbod is afgestemd op de individuele leerbehoeften.

Onze opdrachtgevers zijn de diverse gemeenten in onze regio en de individuele inburgeraars met een persoonsgebonden budget. Rijn IJssel Educatie is sinds 1996 zeer succesvol op de re�ntegratie- en inburgeringsmarkt. We beschikken over het Keurmerk Inburgering en zijn een exameninstelling.

Contact

Vestigingen

Kortestraat 81, 6833 CN Arnhem (route)
Deelnemersadministratie Educatie
026 312 90 00
administratie.educatie@rijnijssel.nl

van Ambestraat 1, 6881 AK Bemmel (route)
Deelnemersadministratie Educatie
026 312 90 00
administratie.educatie@rijnijssel.nl

Industrieweg 26, 6871 KA Renkum (route)
Deelnemersadministratie Educatie
026 312 90 00
administratie.educatie@rijnijssel.nl

Ericaplein 1, 6951 CP Dieren (route)
Deelnemersadministratie Educatie
026 312 90 00
administratie.educatie@rijnijssel.nl

Pr.Irenestraat 49, 6661 EA Elst (route)
Deelnemersadministratie Educatie
026 312 90 00
administratie.educatie@rijnijssel.nl

Stationsplein 8, 6901 BE Zevenaar (route)
Deelnemersadministratie Educatie
026 312 90 00
administratie.educatie@rijnijssel.nl

Middachtensingel 2, 6825HN Arnhem (route)
Deelnemersadministratie Educatie
026 312 90 00
administratie.educatie@rijnijssel.nl

Rijn IJssel

Internetadres: http://www.rijnijssel.nl/inburgering

Aantal werknemers: 35
Aantal vestigingen: 7
Oprichtingsjaar: 1996

5571