Samen werken aan
duurzame participatie

Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart begeleidt mensen van werk naar werk. Vanuit boventalligheid, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, of vanuit eigen wens. We helpen bedrijven en werknemers graag verder met een re-integratie traject, outplacement of begeleiding & coaching. Werk is altijd ons uitgangspunt...
meer...

Randstad RiseSmart begeleidt mensen van werk naar werk. Vanuit boventalligheid, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, of vanuit eigen wens. We helpen bedrijven en werknemers graag verder met een re-integratie traject, outplacement of begeleiding & coaching. Werk is altijd ons uitgangspunt! Hierdoor nemen wij HR-managers werk uit handen zodat zij zich kunnen concentreren op de belangrijke strategische HR-vraagstukken binnen hun bedrijf.
Onze coaches kijken samen met u naar de beste oplossing. Zij staan midden in de arbeidsmarkt, zijn specialistisch opgeleid �n ervaren in het werken met doelgroepen die extra aandacht vragen.

hoe wij u helpen

  • begeleiding en bemiddeling van medewerkers die geen baan (meer) hebben, hun huidige functie niet meer kunnen vervullen in de toekomst of door ziekte niet langer binnen uw organisatie aan de slag kunnen.

Onderscheid met andere organisaties

Ons uitgangspunt is dat er voor iedereen werk te vinden is. Wij kijken naar wat er wel mogelijk is en begeleiden en bemiddelen mensen naar ander werk. Dat doen we voor cli�nten op alle niveaus en voor zowel profit als non-profit organisaties (UWV, gemeenten, zorginstellingen etc)

Samenwerking met:
Gemeente, Verzekeraar, Arbodienst, Uitzendbureau, UWV, Scholingsinstelling, Werknemersorganisaties, Werkgever/werkgeversorganisatie, Re-integratiebedrijf

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 30-04-202430-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Randstad RiseSmart is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Randstad RiseSmart heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Randstad RiseSmart neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 30-04-202430-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-168,2
Outplacement7,8748,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-198,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-168,2
Duurzame inzetbaarheid7,5607,5

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,032--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Randstad RiseSmart.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Vacaturebemiddeling

Wij helpen u de arbeidsmarkt op een gestructureerde wijze te benaderen en gebruik te maken van zowel zichtbare als onzichtbare vacatures. Ruim 70% van de vacatures verschijnt immers niet in de media, maar wordt door bedrijven op een andere manier ingevuld. Niet alleen u zoekt, uw adviseur zoekt met u mee. Waarbij we gebruik maken van de door ons zelf ontwikkelde Randstadvacaturezoeker: een compleet, tijdsbesparend en persoonlijk instrument dat u als medewerker een dagelijks bijgewerkt overzicht geeft van alle passende vacatures in de gedrukte én digitale media in Nederland. De Randstadvacaturezoeker kan concrete vacatures bewaren en ook gegevens van bedrijven opslaan om ze later gericht te kunnen benaderen. U kunt overal inloggen.

Outplacement

We brengen de betrokken werknemers in contact met een team van loopbaanexperts. Onze programma’s voor loopbaantransitie zijn ontworpen voor de werknemer van deze tijd: zeer innovatief, gepersonaliseerd en resultaatgericht. Onze oplossingen zijn gebouwd op een fundament van geavanceerde, eigen- en cloud gebaseerde technologie.

team van 3 loopbaanexperts

  • personal branding specialist die een cv, motivatiebrief en sterke online identiteit ontwikkelt
  • persoonlijke coach die samenwerkt met de medewerker aan het vinden van de nieuwe baan (netwerken, solliciteren en salarisonderhandelingen)
  • jobhunter die wekelijks de meest relevante vacatures, evenementen en contactpersonen aanlevert

hoge waardering en slagingspercentage.
Uw medewerker heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot trainingssessies, professionele oefeningen en een coachingscentrum gevuld met online content. Persoonlijke, betrokken aanpak, 90% van onze outplacement kandidaten vindt binnen 6 maanden een passende baan

Loopbaan check up

Denk je ook wel eens: 'Zit ik nog op de goede plek?' of 'Maak ik voldoende gebruik van mijn kwaliteiten en vind ik mijn werk nog leuk genoeg?'. De loopbaan check up van Randstad RiseSmart geeft je antwoord op deze vragen. Jij wilt leuk werk dat past bij je wensen en mogelijkheden. Je werkgever vindt het belangrijk dat je optimaal inzetbaar blijft. De loopbaan check up helpt je om weer aan het roer te staan van je eigen loopbaan. Met behulp van speciaal ontwikkelde online vragelijsten en twee gesprekken met een loopbaanadviseur krijg je antwoord op onder andere de vraag : 'Zit ik nog goed in mijn huidige functie? En zo niet, wat staat me te doen ?'. Het resultaat is een gericht actieplan. Op basis hiervan kun je met je leidinggevende en / of HR verantwoordelijke in gesprek over de toekomst van je loopbaan.

Re-integratie tweede spoor

Re-integreren is veel meer dan 'gewoon weer aan het werk gaan'. Je moet je werkende leven weer op de rit zien te krijgen. En goede begeleiding kan je daarbij helpen.

samen verantwoordelijk
Tegenwoordig zijn zowel je werkgever als jijzelf verantwoordelijk voor je re-integratie. Als dat binnen je eigen bedrijf niet lukt, helpt Randstad je bij het vinden van een andere geschikte werkplek. Zo heb je zicht op een nieuwe toekomst.

zó start re-integratie bij ons
Je hebt een intakegesprek met onze adviseur, die een plan op maat maakt. Daarin staat wat nodig is om van jouw re-integratie een succes te maken. Pas als jij akkoord gaat met het plan, krijgt je werkgever het voorgelegd, inclusief kostenbegroting. Elk traject start met een driegesprek: medewerker, opdrachtgever en adviseur. Zo is voor alle partijen duidelijk wat er van wie verwacht wordt.

re-integratie is niet makkelijk
Een passende functie vinden bij een nieuwe werkgever is niet eenvoudig. Bij alles wat we doen, staat de beste opl

Coaching

Coaching heeft in onze ogen altijd een positieve insteek. We helpen je graag om je talenten aan te boren, beter te presteren en zelf het heft in hand te nemen. Een traject begint met een intakegesprek en eindigt met een evaluatie waarbij een plan wordt besproken dat je zelf hebt geschreven. Daarbij draait alles om vertrouwen. Wij informeren je baas alleen over het proces, niet over wat we bespreken.

uitgangspunten van Randstad Coaching
coachen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
coachen is gebaseerd op vertrouwen
coaching is gericht op resultaat
elk traject heeft een doelstelling
we denken positief en zijn toekomstgericht
coachen gaat over werk, het is praktisch
alle partijen (werkgever, werknemer en coach) hebben hun eigen verantwoordelijkheid

Duurzame inzetbaarheid

Randstad helpt mensen en de organisaties waar zij werken met hun duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Wij brengen mensen in beweging, ongeacht hun functie, opleiding of leeftijd. In het persoonlijke inzetbaarheidsportaal (de mede door TNO ontwikkelde Duurzame Inzetbaarheids Index) krijgt het personeel inzicht in zijn eigen situatie.

Welke factoren bevorderen of belemmeren mijn productiviteit en ontwikkeling?
Wat kan ik doen om vitaal en competent te blijven, nu en in de toekomst?
Onze inzetbaarheidscoach stimuleert de medewerker om zelf in actie te komen en te werken aan zijn eigen inzetbaarheid. Zo helpen we organisaties vroegtijdig en structureel aan te sturen op de duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Wat is duurzame inzetbaarheid precies? Lees onze definitie.
duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie. Randstad organisaties proactief om te gaan met duurzame inzetbaarheid.

De organisatie en het personeel krijgen inzicht in hoe zij ervoor staat

Publiek-private samenwerking, Baanbrekend

Baanbrekend is een co-creatie tussen Nederlandse gemeenten en Randstad Nederland om uitkeringsgerechtigden naar werk te bemiddelen.

Het primaire gemeenschappelijke doel van de gemeente en van Randstad is mensen aan werk helpen. Randstad draagt bij aan de doelstelling van de Sociale Dienst van gemeenten door gebruik te maken van het bereik van onze database met vacatures en onze ervaring bij het matchen op en begeleiden van mensen naar werk. Alle kandidaten worden gescreend, volgen een workshop en krijgen een contactpersoon toegewezen. Ons doel is om kandidaten binnen 4 tot 8 weken aan werk te helpen. Dit kan gaan om een vaste baan, een parttime baan, maar ook om tijdelijk werk. Het uitgangspunt is altijd werk.

Baanbrekend is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden uit de Wet Werk en Bijstand met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat mensen binnen 3 tot 6 maanden bemiddelbaar moeten zijn naar werk. Dit kan gaan om nieuwe instroom, maar ook om mensen die al langer in de bijstand zitten.

waarom doen we dit?

Randstad is van werk. We willen zo veel mogelijk mensen aan het werk helpen. Hoe meer mensen participeren, des te beter draait de BV Nederland. Daar hebben we allemaal belang bij. We zetten in deze samenwerking onze ervaring in om ook mensen die al wat langer inactief zijn te begeleiden naar werk. We willen graag onze jarenlange ervaring inzetten voor innovaties. Co-creatie! Wij hebben geleerd dat niet het traject - praten over een toekomstige situatie - de betrokken kandidaten helpt maar juist het in aanraking brengen met het werk. Werk maakt gelukkig, het brengt niet alleen inkomen, maar ook eigenwaarde en zelfvertrouwen.

teamwork

Praktisch en juridisch gezien is Baanbrekend een co-creatie (tussenvorm), het is letterlijk een publiek-private samenwerking. Het team van Baanbrekend is fifty-fifty opgebouwd uit medewerkers van Randstad en van de Gemeente. Het matchen van kandidaten en werkgever gebeurt binnen één integraal team waar beide partijen competenties inbrengen. Randstad zorgt voor marktbewerking en banen. De gemeente heeft kennis van sociale wetgeving en draagt zorg voor begeleiding van kandidaten die extra ondersteuning nodig hebben voor ze instromen bij Baanbrekend. Op de locaties van Baanbrekend werken adviseurs van zowel de Gemeente als Randstad dagelijks met elkaar samen. Ze maken gebruik van elkaars expertise. Daarin schuilt de kracht van deze publiek-private samenwerking.

Via Baanbrekend stromen werkzoekenden niet alleen uit naar Randstad-banen, maar ook naar grote werkgevers in de regio en banen van andere uitzendorganisaties. Op deze manier is er een ontsluiting richting de totale arbeidsmarkt. Voor een groot deel stromen werkzoekenden uit naar regulier werk. Ook is er een mogelijkheid om gezamenlijk uitkeringsgerechtigden, die nog niet 100% productief zijn samen met de werkgever verder te ontwikkelen. We vragen de werkgever te investeren in de werknemer en daarmee in zijn eigen arbeidskapitaal.

Als tegenprestatie voor de inspanningen ontvangt de werkgever voor de periode waarin de uitkeringsgerechtigde nog niet voldoende productief is, een gereduceerd tarief. Doelstelling van alle partijen moet zijn om de uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk naar een reguliere overeenkomst te begeleiden. Zo draagt de werkgever dus een steentje bij aan de ontwikkeling van deze werkzoekenden.

Participatie en jobcoaching

De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling, de Participatiewet. De nieuwe wet stelt dat voor 2026 minstens 125 duizend banen gecreëerd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid stuurt erop aan dat bedrijven (vanaf 25 medewerkers) werk bieden aan werknemers met een arbeidsbeperking.

waar kan Randstad Participatie u bij helpen?

Wij geloven dat de participatie van arbeidsbeperkten altijd begint bij werk. Vanuit werk maken wij de beste match tussen werkgever en werknemer. Hierbij staan de mogelijkheden centraal en niet de beperkingen.

U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten:

Participatieonderzoek: wij onderzoeken op strategisch, tactisch en operationeel niveau in hoeverre uw organisatie klaar is om met mensen met een arbeidsbeperking te werken. Waar liggen kansen voor inzet van de doelgroep en wat zijn de valkuilen?
Werkplekanalyse: wij analyseren welke werkplekken en functies binnen uw bedrijf geschikt zijn voor werknemers met een arbeidsbeperking. Ook maken wij inzichtelijk welke doelgroepen passen bij de geïdentificeerde werkplekken.
Werving en selectie: via onze gespecialiseerde adviseurs vervullen wij de intermediair-rol tussen landelijke en lokale uitkeringsinstanties, andere (online) wervingskanalen en u als werkgever. Wij werken continu aan het uitbreiden van onze landelijke pool van beschikbare medewerkers
Introductie en begeleiding: wij adviseren en begeleiden zowel uw medewerkers met een arbeidsbeperking als uw zittende medewerkers en management bij participatie op de werkvloer door onze gecertificeerde jobcoaches
Juridisch werkgeverschap: wij bieden de mogelijkheid tot detachering van uw nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking. U wordt hierbij volledig ontzorgd doordat wij beschikbare werkgeversregelingen verrekenen in het tarief en de bijkomende administratieve afhandeling overnemen.

participatie onderzoek

wij onderzoeken op strategisch, tactisch en operationeel niveau in hoeverre jouw organisatie klaar is om met mensen met een arbeidsbeperking te werken. Waar liggen kansen voor inzet van de doelgroep en wat zijn de valkuilen?

werkplek analyse

wij analyseren welke werkplekken en functies binnen jouw bedrijf geschikt zijn voor werknemers met een arbeidsbeperking. Ook maken wij inzichtelijk welke doelgroepen passen bij de geïdentificeerde werkplekken

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Randstad RiseSmart heeft de afgelopen jaren hoog opgeleiden in traject genomen. Doordat Randstad in alle sectoren van de arbeidsmarkt actief is, zijn voor de hoog opgeleiden ook veel vacatures beschikbaar. Ook in IRO-trajecten is er de laatste jaren een toenemend aantal hoog opgeleiden dat voor Randstad RiseSmart kiest.

Moeilijk bemiddelbaren

Ook voor de moeilijk bemiddelbare cli�nten is Randstad RiseSmart de juiste partner. Door de grote hoeveelheid vacatures die beschikbaar zijn in het netwerk van Randstad zijn er voor alle cli�nten behoorlijk wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit motiveert veel cli�nten om toch weer actief te gaan zoeken.

Laag en gemiddeld opgeleiden (zonder startkwalificatie/MBO)

Mensen met ontwikkelingsvraagstukken

Contact

Vestigingen

Diemermere 25, 1112 TC Diemen (route)
Inez Bruin
0622209925
inez.de.bruin@nl.randstad.com

Boschveldweg 1, 5211VG Den Bosch (route)

Schrans 5, 8932 NA Leeuwarden (route)

Stationsplein 10, 7511 JD Enschede (route)

Grote Markt 22, 2511 BG Den Haag (route)

Van de Spiegelstraat 2, 4461 LL Goes (route)

Wycker Brugstraat 28, 6221 ED Maastricht (route)

Oude Vismarkt 46, 8011TB Zwolle (route)

Kwartelenmarkt 2 -3, 5911 HZ Venlo (route)

Nassausingel 4, 6511 EV Nijmegen (route)

Gedempte Zuiderdiep 24, 9711 HG Groningen (route)

Luchthavenweg 55 E, 5657AE Eindhoven (route)

Spaklerweg 52 J, 1114AE Duivendrecht (route)

Randstad RiseSmart

Internetadres: https://www.randstad.nl/werkgevers/onze-hr-diensten/hr-oplossingen

Aantal werknemers: 165
Aantal vestigingen: 13
Oprichtingsjaar: 1983

356