Samen werken aan
duurzame participatie

Quality Coaching BV

Quality Coaching is een landelijk erkende jobcoachorganisatie en inmiddels al 20 jaar actief als re-integratiespecialist in Groningen, Friesland en Flevoland. Binnen de trajecten van Quality Coaching wordt kennis van re-integratie en GGZ gecombineerd.

Quality Coaching maakt deel uit van het...
meer...

Quality Coaching is een landelijk erkende jobcoachorganisatie en inmiddels al 20 jaar actief als re-integratiespecialist in Groningen, Friesland en Flevoland. Binnen de trajecten van Quality Coaching wordt kennis van re-integratie en GGZ gecombineerd.

Quality Coaching maakt deel uit van het Forta Netwerk. Partnerschap met Quality Coaching brengt dan ook de expertise van het gehele Forta Netwerk met zich mee. Het Forta Netwerk is een bedrijvennetwerk binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (Forta Volwassenen, Forta Jeugd, Forta Intercultureel, Psytrec, Human Concern, Jonge Krijger, Holy Grow, Forta Opleidingen en Dokter Bosman). Quality Coaching heeft dan ook de expertise in huis om deelnemers met een psychische kwetsbaarheid gedegen te begeleiden.

Onderscheid met andere organisaties

Ons onderscheidend vermogen:

  • kennis en expertise m.b.t. psychische en psychiatrische problematiek;
  • beschikbaarheid van een trainingscentrum met (online) trainingen en een werkcentrum.

Samenwerking met: GGZ , UWV, Gemeenten, Werkgevers

Soort organisatie:
Onderdeel van het Forta Netwerk, een bedrijvennetwerk binnen de GGZ.

Quality Coaching BV is in het bezit van het Blik op Werk keurmerk.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 31-05-202331-05-2023

Blik op Werk Keurmerk

Quality Coaching BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Quality Coaching BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Quality Coaching BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 31-05-202331-05-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-38,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,858,3
Sociale activering en participatie-108,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Flevoland8.88.692832%
Friesland8.9853017%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Quality Coaching BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Modulaire re-integratiediensten UWV

1. Participatie interventie. Deze dienst is gericht op het activeren van de klant. Hierdoor kan hij zoveel mogelijk zelf de leiding nemen en deel gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. (Deze dienst is voor klanten voor wie Werkfit maken (nog) niet passend is.)

2. Bevorderen maatschappelijke deelname. Deze dienst is gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant in relatie tot werk. (Deze dienst is voor klanten voor wie Werkfit maken (nog) niet passend is.)

3. Begeleiding bij scholing. Deze dienst is voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Werkfit Maken UWV

Deze dienst is voor klanten die nog niet kunnen werken en helpt de klant om geschikt te worden voor het werk of het volgen van een noodzakelijke opleiding.

Naar Werk UWV

Deze dienst helpt om de klant, die weer kan werken, te plaatsen. En helpt de klant om aan het werk te blijven of een eigen bedrijf te starten.

Praktijkassessment UWV

Deze dienst is voor klanten die moeilijk in kunnen schatten wat hun mogelijkheden zijn om te werken.

Gemeente trajecten

Hieronder vallen: Voorschakeltrajecten, Banenafspraak, motivatieproblematiek, coaching op de werkplek en coaching op een werkervaringsplek. Ook bieden we Intenz trajecten aan, dat zijn trajecten op maatwerk, toegespitst naar de wensen van de desbetreffende gemeente en klant.

Nazorg na bemiddeling

In veel situaties wordt de cliënt nadat een passende functie is gevonden gecoacht. In de gevallen waarin geen coaching plaats vindt biedt Quality Coaching gedurende een periode van circa 3-6 maanden nazorg. Quality Coaching helpt de werkgever bij het aanvragen van de eventuele voorzieningen, subsidies en ondersteunt bij het aanvragen van premiekorting. Quality Coaching is in deze periode beschikbaar voor alle vragen rondom re-integratie voor de werknemer en de werkgever.

Jobcoaching

Quality Coaching ondersteunt werknemers met een arbeidshandicap bij het uitvoeren van hun werk. Vaak ervaren zowel de werknemer als de werkgever beperkingen als gevolg van de arbeidshandicap. De coaching heeft tot doel, dat de wernemer zo zelfstandig als mogelijk in de baan functioneert en de baan gedurende langere tijd behouden blijft. Coaching is maatwerk. Het coachingsplan wordt opgesteld in overleg met de werknemer, de werkgever en de coach.

Jobhunting

Samen met de cliënt een passende baan zoeken. In het proces doet de werkzoekende datgene wat hij/zij zelf kan en de medewerker van Quality Coaching neemt over wat de werkzoekende zelf niet kan. Het zoekproces is een individueel proces, waarin de cliënt met zijn/haar mogelijkheden centraal staat.

Re-integratie 2e spoor

Wanneer een medewerker niet (op korte termijn) kan terugkeren in zijn/haar eigen functie, is het nodig om tijdig een re-integratietraject 2e spoor in te zetten. In het re-integratietraject begeleiden wij de medewerker met zorg en aandacht: een persoonlijke aanpak op maat. In de begeleiding is er in eerste instantie aandacht voor de huidige situatie: in plaats van focussen wat er niet (meer) kan, brengen we de mogelijkheden van de medewerker in kaart d.m.v. een persoonlijkheidsprofiel. Er wordt zo snel mogelijk gestart met sollicitatie activiteiten. Het traject is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen en behoeften van de medewerker. Gedurende het traject kan de medewerker rekenen op persoonlijke begeleiding en coaching van een vaste consulent die tevens het aanspreekpunt is van de werkgever. Alles in het kader van een zo spoedig mogelijke terugkeer in een passende functie op de arbeidsmarkt.

Verzuimbegeleiding

In opdracht van de werkgever zieke medewerkers ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de eigen werkplek of een tijdelijke passende plek. Kortom een snelle re-integratie met als doel terugdringen van het ziekteverzuim.

Vacaturebemiddeling

Dit doen wij o.a. middels Matchpoint-samenwerking.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen die Moeilijk Bemiddelbaar zijn

Wij zijn idealisten met een zakelijke inslag.
Het idealistische komt vooral tot uiting in de drive om kwaliteit te bieden aan de deelnemer.
Het zakelijke is gelegen in de drive om ons doel te bereiken; het vinden en behouden van betaald regulier werk voor de deelnemer. Onze deelnemers behoren altijd tot een moeilijk plaatsbare groep;

Personen met een psychische kwetsbaarheid

De medewerkers van Quality Coaching hebben ruime ervaring in de GGZ. Dus kennis van de problematiek en de wijze waarop deze verstorend kan werken in een arbeidssituatie. De coaches zijn ervaren in het plaatsen van de juiste interventies en weten hoe ze werkgevers kunnen overtuigen van de kwaliteiten van deze werknemers.

Personen met een Autisme Spectrum Stoornis

De jobcoaches die mensen met een ASS begeleiden, hebben specifieke ervaring en deskundigheid. Zij weten wat een ASS inhoudt en wat het voor de persoon in kwestie betekent. Daarnaast weet de coach wat een ASS voor invloed heeft bij het vinden en behouden van werk. Wij zijn bezig de methodiek “Begeleid Werken” voor mensen met een ASS aan te passen. Naast directe begeleiding van mensen met een ASS, investeert Quality Coaching ook in de verbetering en ontwikkeling van reïntegratie voor de genoemde doelgroep. We voeren een actief beleid om onze deskundigheid te blijven ontwikkelen.

Jongeren tot 27 jaar

Het betreft (voortijdig) schoolverlaters, die een beroep doen op een uitkering participatiewet.
Deze groep vormt in sommige gevallen zowel een doelgroep van het RMC als Sociale Zaken.
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt een begeleidingstraject door Quality Coaching ingezet naar onderwijs of de arbeidsmarkt (Sluitende Aanpak).
Alle mogelijkheden worden maximaal benut om deze jongeren terug te leiden naar school om een startkwalificatie te behalen, aan het werk te helpen, of maatschappelijk te activeren.

Contact

Vestigingen

Zonnedauw 5, 9202 PE Drachten (route)
Erzebeth Jorna
0800 7447637
info@qualitycoaching.nl

Quality Coaching BV

Internetadres: http://www.QualityCoaching.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2001

5218