Werken aan duurzame participatie

Promen

Het beste uit medewerkers halen, dat staat voor Promen centraal. Dat doen we door talenten te ontwikkelen en begeleiding en coaching aan te bieden, zodat onze medewerkers aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Promen biedt een breed scala aan werkplekken en opleidingsmogelijkheden voor mensen met...
meer...

Het beste uit medewerkers halen, dat staat voor Promen centraal. Dat doen we door talenten te ontwikkelen en begeleiding en coaching aan te bieden, zodat onze medewerkers aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Promen biedt een breed scala aan werkplekken en opleidingsmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking, of aan mensen die om een andere reden moeite hebben op eigen kracht bij een werkgever aan de slag te gaan. Promen biedt werk aan mensen met een WSW-indicatie, maar ook aan mensen die via de gemeente of reguliere werkgevers naar Promen worden verwezen voor een re-integratietraject.

Promen is werkzaam in de arbeidsmarktregio’s Midden Holland en Rijnmond vanuit de vestigingen in Gouda en Capelle a/d IJssel. Onze medewerkers worden ingezet op verschillende werkterreinen zoals de groenvoorziening, schoonmaak en productiewerk.

Onderscheid met andere organisaties

Promen heeft expertise opgebouwd in aspecten als intake, diagnose, ontwikkeling en begeleiding van mensen. Promen kan een volledig re-integratietraject verzorgen, via intake, leerwerkplek, opleiding/training en bemiddeling naar een reguliere, betaalde baan.
De rode draad is echter altijd de combinatie van leren en werken.

Promen biedt re-integratietrajecten aan personeel binnen uw organisatie dat arbeidsongeschikt of boventallig is bevonden. Als uw werknemer ongeschikt is geraakt voor zijn of haar eigen functie, zal er binnen de organisatie moeten worden gekeken naar een andere passende baan (eerste spoor Wet Verbetering Poortwachter). Promen heeft als SW-bedrijf een breed bedrijvennetwerk dat uitermate geschikt is om voor uw arbeidsongeschikte of boventallige werknemer een nieuwe werkplek te vinden. Tevens biedt Promen met behulp van leerwerkplaatsen de mogelijkheid om arbeidsritme en werkvaardigheden op te doen. Zo worden de kansen voor uw werknemer op een nieuwe baan vergroot.
Onze re-integratietrajecten zijn erop gericht mensen te begeleiden naar een baan die past bij hun mogelijkheden. Dit alles moet natuurlijk plaatsvinden in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Wij leveren onze re-integratiediensten aan bedrijven, instellingen en gemeenten in de regio Rijnmond en Midden Holland en indien gewenst daarbuiten.

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Gemeente, Reïntegratiebedrijf, Scholingsinstelling, Indicatie instellingen, Arbodienst, WSW / WIW, Uitzendbureau

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Promen is in het bezit van certificaten:

  • ISO certificering
  • HACCP, VCA

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-10-201808-10-2018

Blik op Werk Keurmerk

Promen is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
Promen heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Promen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-10-201808-10-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-197,6
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-37,7
Sociale activering en participatie6,4257,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017 / 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,96--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Promen.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Promen biedt jobcoaching aan voor alle mensen vanuit de participatiewet die geplaatst worden bij een werkgever. De jobcoaching is gericht op het zo duurzaam mogelijk maken en houden van de plaatsing door zowel de werknemer als de werkgever te coachen in het omgaan met elkaar en de uit te voeren werkzaamheden.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Teneinde de kans op werk zo groot mogelijk te maken, wordt de deelnemer begeleid en getraind bij zijn sollicitatieactiviteiten. Hierbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van de deelnemer: hij moet uiteindelijk in staat zijn om zelfstandig en effectief te solliciteren.

Vacaturebemiddeling

Samenwerkend met en gebruikmakend van ons regionale netwerk via Werkplein en WSP worden onze kandidaten geplaatst op de vacatures in de regio.

Leer/ werktraject

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij Promen weer arbeidsritme opdoen, hun werknemersvaardigheden verbeteren en hun talenten ontwikkelen op het TalentOntwikkelPlein.
Hiervoor gebruiken wij Werkstap een internet based applicatie die concrete werkopdrachten geeft op basis van de vastgestelde ontwikkelpunten.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Promen beschikt over een gespecialiseerde afdeling Test en Diagnose waar we arbeidsonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is gericht op wat iemand (nog) wel kan en wat de mogelijkheden in relatie tot werk zijn. Daarnaast nemen zij interessetests af voor mensen die niet weten waar hun interesse qua werk naar uitgaat.

Training sociale vaardigheden

Promen beschikt over gecertificeerde trainers die de sociale vaardigheidstraining van Goldstein mogen geven. Deze training is geënt op een methodiek, die tegemoet komt aan de behoeften, leefwijze en leefwereld van de lower-class client. Zij is gericht op het vergroten van vaardigheden.

Garantiebaan traject

Deze dienst richt zich op mensen uit het doelgroepregister. Parallel naast een leerwerktraject wordt In samenwerking met de gespecialiseerde accountmanager gezocht naar een passende Garantiebaan.

Beschut werk

Promen biedt beschut werk aan voor de mensen die over deze indicatie beschikken. Onze beschut werkplekken kenmerken zich door intensieve begeleiding evenals een gerichtheid op verdere ontwikkeling daar waar mogelijk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Moeilijk bemiddelbaren

Promen richt zich vooral op de doelgroep die funcioneert aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij heeft veel ervaring met het zo regulier mogelijk plaatsen van deze doelgroep.

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

Gezien onze ervaring met de SW doelgroep ligt hier de kracht van onze professionals. Binnen Promen werken we met talentontwikkeling en zorgen we er voor dat de cliënt zich bewust wordt van zijn/haar eigen aandeel in het gehele re-integratieproces.

Personen in gesubsidieerde banen

Verloonde leerwerktrajecten bij Promen zelf of binnen ons netwerk met als doel een plek op de reguliere arbeidsmarkt.

WSW-geïndiceerden

1500 medewerkers, waarvan het merendeel buiten de poorten van het SW-bedrijf werkt.

Participatiewet

De mensen die onder de Participatiewet vallen worden door Promen begeleid naar duurzame uitstroom in de vorm van regulier werk, een garantiebaan of beschut werk.

Contact

Vestigingen

Zuider IJsseldijk 46, 2808 PB GOUDA (route)
Marieke van Eck
06-23498587
eck@promen.nl

Hoofdweg 20, 2908 LC Capelle aan den IJssel (route)
Marieke van Eck
06-23498587
eck@promen.nl

Internetadres: http://www.promen.nl

Aantal werknemers: 1400
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1954

71