Samen werken aan
duurzame participatie

Peijnenburg re-integratie

Peijnenburg Re-integratie

Mensen en bedrijven met elkaar matchen, de juiste werkplek regelen voor de juiste persoon.
Dat is wat Peijnenburg Re-integratie doet. Want werken is leuk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Peijnenburg Re-integratie zoekt net zolang tot mensen met een sociale...
meer...

Peijnenburg Re-integratie

Mensen en bedrijven met elkaar matchen, de juiste werkplek regelen voor de juiste persoon.
Dat is wat Peijnenburg Re-integratie doet. Want werken is leuk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Peijnenburg Re-integratie zoekt net zolang tot mensen met een sociale, fysieke of psychische beperking een passende stageplek of baan hebben gevonden. Voor de lange termijn. Wij maken voor al onze cliënten een individueel trajectplan op maat en gaan er samen voor zorgen dat de best passende werkplek gevonden wordt! En daar zetten wij ons voor de volle 100 procent voor in, met het hele team. Voor, tijdens en nadat iemand op zijn plek zit. Deze re-integratiebegeleiding bieden wij aan vanuit onze regiokantoren in: Boxtel, Tilburg, Eindhoven, Oss, Nijmegen en Helmond.

Onderscheid met andere organisaties

'Om maatwerk en persoonlijke begeleiding te kunnen blijven leveren is flexibiliteit, samenwerking en betrokkenheid voor ons van groot belang. Op deze manier behouden we succes en zorgen we ervoor dat Peijnenburg Re-integratie in 2020 in de regio Noord-Brabant een 'top of mind' positie heeft.

Kernwaarden:
•Daadkrachtig
•Empatisch
•Duurzaam
•Betrokken
•Betrouwbaar

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

Peijnenburg re-integratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Peijnenburg re-integratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Peijnenburg re-integratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-18,0
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-57,7
Jobcoaching-318,1
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)-00,0
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,2127,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,2788,0
Sociale activering en participatie-157,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,917--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noordoost-Brabant87.98739122%
Midden-Brabant8.37.9198123%
Zuidoost-Brabant7.88.2187125%
Helmond-De Peel8.6871839%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Peijnenburg re-integratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Wanneer je eenmaal een werkplek hebt gevonden, is er de mogelijkheid om jobcoaching in te zetten. Het doel van jobcoaching is het versterken van jouw functioneren en het plezier in je werk behouden. Doel is uiteindelijk een duurzame werkplek.

Bij jobcoaching staan jouw doelen centraal. Deze doelen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op werktempo, ritme, communicatie, het verbeteren van je belastbaarheid of sociale interactie. Je jobcoach blijft je, indien nodig en wenselijk, op je werk coachen. Dit kan op verschillende manieren: meewerken op de werkvloer, contact met collega’s, etc. Daarnaast begeleidt een jobcoach je in het voeren van gesprekken met je werkgever/leidinggevende en kijkt samen met jou naar oplossingen. .

Re-integratietrajecten/ Naar Werk traject

Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan. Door verschillenden omstandigheden is het mogelijk dat je al langere tijd thuis zit zonder werk. Vaak is het lastig om weer aan een baan te komen. Een andere reden kan zijn dat je nog geen werkervaring hebt. Bij een Re-integratietraject wordt er samen met jou gekeken waar je interesses liggen, wat je kwaliteiten zijn en welk werk het best bij je past. Samen gaan we op zoek naar een passende werkplek.

Wij zoeken naar passende vacatures, helpen je met het opstellen van een motivatiebrief en ondersteunen je bij sollicitatiegesprekken. Natuurlijk hebben wij ook contacten bij werkgevers en proberen we, indien mogelijk, je te matchen met één van deze bedrijven. Bij een Naar Werk-traject wordt verwacht dat je alle bovenliggende stappen doorlopen hebt en dat je startklaar bent om op sollicitatiegesprek te gaan en te gaan werken.

Sociale activeringstraject / Werkfit maken traject

Een sociaal activeringstraject of een Werkfit Maken-traject heeft als doel om uit te komen op een zinvolle dagbesteding. Dit kan zijn dat je klaar bent om naar een betaalde werkplek te gaan of dat je gaat starten met een opleiding.

Samen met een re-integratiebegeleider ga je kijken naar je competenties en interesses. Ook wordt er gewerkt aan je werknemersvaardigheden. Vaak wordt hiervoor een werkervaringsplek ingezet. Een werkervaringsplek is een soort van stageplek bij een reguliere werkgever. Na het Werkfit Maken-traject wordt er vaak het Naar Werktraject ingezet.

Outplacemant

Een outplacementtraject wordt door een werkgever ingezet voor een werknemer die, om wat voor reden dan ook, niet meer werkzaam kan zijn bij zijn huidige werkgever. Denk bij redenen voor outplacement bijvoorbeeld aan een reorganisatie, het veranderen van de functie of omdat werknemer en werkgever niet meer met elkaar verder willen en/of kunnen. Outplacement heeft voor zowel de werkgever als voor de werknemer voordelen. Binnen een outplacement traject word je begeleid bij het vinden van een passende, nieuwe baan. Het vinden van deze baan gaat vaak sneller, doordat we ervoor zorgen dat je jezelf op een voor jou passende manier presenteert richting de arbeidsmarkt.
Een outplacementtraject van Peijnenburg Re-integratie bestaat uit drie fases:
1.Verwerking en acceptatie van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
2.Het in kaart brengen van competenties en deze presenteren aan de arbeidsmarkt
3.Ondersteuning bij het solliciteren en de inrichting van je werkplek

2e spoortrajecten

Het doel van re-integratie 2e spoor is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met passend wordt bedoeld; een functie die rekening houdt met én aansluit op jouw betreffende kwaliteiten en beperking(en). Een 2e spoortraject wordt door een werkgever ingezet wanneer er door een arbeidsdeskundige is bepaald dat aan de slag gaan bij je huidige werkgever niet meer mogelijk is.
Samen met jouw re-integratiebegeleider ga je kijken welke competenties je hebt. Ook kijken we naar wat voor werk er voor jou mogelijk is. De re-integratiebegeleider gaat samen met jou onderzoeken wat er nodig is om je aan een andere baan te helpen. Dit kan zijn een werkervaringsplaats, competentietest, psycholoog, beroepskeuzetest etc. Jouw welzijn staat voorop en we streven er naar je zo snel en goed mogelijk te re-integreren. We ondersteunen je met het zoeken naar een passende baan, helpen je solliciteren en gaan in gesprek met je.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding heeft als doel jou meer inzicht te geven in wat voor werk passend bij jou zou kunnen zijn. Om dit te onderzoeken vragen we je een online vragenlijst in te vullen. We gebruiken hiervoor het programma “Trjct” van LDC (Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie en beroepskeuzevoorlichting). We starten met een intakegesprek, zodat duidelijk wordt welke vragenlijst(en) het beste gebruikt kunnen worden.

Er zijn drie soorten vragenlijsten; oriënterende, verkennende en verdiepende vragenlijsten. Na het invullen van deze vragenlijst(en), volgt een advies en stellen we een adviesrapport op. Het programma “Trjct” is gekoppeld aan vacaturesites zodat, aan de hand van jouw interesses en competenties, direct passende beroepen naar voren komen. Jouw loopbaanbegeleider van Peijnenburg Re-integratie coördineert dit voor je.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een sociale, fysieke of psychische beperking

Doelgroepen die wij ondersteuning bieden:
•Wajong
•Doelgroepenregister
•WIA
•Bijstand
•NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
•Ziektewet
•Leerlingen van praktijkscholen en speciaal onderwijs
•Leerlingen vanuit leerplichtambtenaar
•Cliënten met een detentieverleden
•Cliënten met een verslavingsproblematiek

* Mensen met een sociale, fysieke of psychische beperking die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Contact

Vestigingen

Brederodeweg 23, 5283 HA Boxtel (route)
Marja Bosmans
0411-689505
info@peijnenburgreintegratie.nl

Kapitein Hatterastraat 23, 5015 BB Tilburg (route)
Bart Kreeberg
06-21179760
bartk@peijnenburgreintegratie.nl

Kerkenbos 1331, 6546 BG Nijmegen (route)
Pieter Hesius
06-15693738
pieter@peijnenburgreintegratie.nl

Daalakkersweg 2, 5641 JA Eindhoven (route)
Albert Peijnenburg

Molenweg 81A, 5349 AC Oss (route)
Pieter Hesius
06-15693738
pieter@peijnenburgreintegratie.nl

Steenovenweg 5 (in het pand Place for Bizz), 5708 HN Helmond (route)
Albert Peijnenburg
040-2631111 (receptie)
info@peijnenburgreintegratie.nl

Spoorstraat 12, 4001 CN Tiel (route)
Pieter Hesius
06-15693738
pieter@peijnenburgreintegratie.nl

Internetadres: https://www.peijnenburgreintegratie.nl

Aantal werknemers: 28
Aantal vestigingen: 7
Oprichtingsjaar: 2015

14628