Samen werken aan
duurzame participatie

NewBees

NewBees werkt aan een inclusieve wereld en werkvloer, omdat wij geloven dat divers talent ons allemaal beter maakt. Wij geloven in een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten, waar je ook vandaag komt. Vanuit deze visie matcht NewBees nieuwkomers aan waardevolle participatie...
meer...

NewBees werkt aan een inclusieve wereld en werkvloer, omdat wij geloven dat divers talent ons allemaal beter maakt. Wij geloven in een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten, waar je ook vandaag komt. Vanuit deze visie matcht NewBees nieuwkomers aan waardevolle participatie, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan. Dit doen we zo lokaal mogelijk, waarbij we zorgen dat we dicht bij onze deelnemers blijven. Ons team is inclusief en bestaat voor meer dan 50% uit collega's met zelf een nieuwkomers achtergrond. Zij zijn een positief rolmodel voor onze deelnemers.

Onze trajecten, de NewBees traineeships, zijn maatwerk en bestaan uit een combinatie van flexibel inzetbare bouwstenen: leer- en ervaringsmodules die integraal met elkaar, de dagelijkse activiteiten, en de omgeving van deelnemers verbonden zijn.

Sinds het voorjaar van 2022 biedt NewBees ook duale inburgerings- en participatietrajecten aan voor gemeenten binnen de Wet inburgering 2021.

Onderscheid met andere organisaties

NewBees ontwikkelde een unieke methode en een online matching platform dat de taal spreekt van degenen die hier gebruik van maken: nieuwkomers. We combineren slimme technologie met sociaal contact zodat we altijd dichtbij zijn. Persoonlijk en praktisch.
Onze mensen maken NewBees tot een succes: zij zijn de link tussen nieuwkomers en lokale organisaties. De matchers werken in gelijkwaardige teams met getalenteerde nieuwkomers en lokale doorzetters.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-11-202314-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

NewBees is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
NewBees heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

NewBees neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-11-202314-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Sociale activering en participatie8,4848,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020 / 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,84--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 14 october 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van NewBees.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Duale inburgerings- en participatietrajecten voor nieuwkomers in Nederland

NewBees matcht nieuwkomers aan waardevolle participatie, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan. Dit doen we zo lokaal mogelijk, waarbij we zorgen dat we dicht bij onze deelnemers blijven. Ons team is inclusief en bestaat voor meer dan 50% uit collega's met zelf een nieuwkomers achtergrond. Zij zijn een positief rolmodel voor onze deelnemers.
Onze trajecten, de NewBees traineeships, zijn maatwerk en bestaan uit een combinatie van flexibel inzetbare bouwstenen: leer- en ervaringsmodules die integraal met elkaar en de omgeving verbonden zijn.
NewBees ontwikkelde een unieke methode en een online matching platform dat de taal spreekt van degenen die hier gebruik van maken: Nieuwkomers. We combineren slimme technologie met sociaal contact zodat we altijd dichtbij zijn. Bij aanmelding krijgen deelnemers een eigen profiel en leerplan op het platform waarmee ze hun voortgang bij kunnen houden en een CV uit kunnen maken. Het traineeship wordt afgesloten met een certificaat.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Nieuwkomers in Nederland

Iedereen die nieuw is in Nederland (mits je in de buurt woont van een van onze vestigingen), en specifiek mensen met een vluchtverhaal, is welkom om zich bij NewBees aan te melden en deel te nemen aan een traineeship.

Contact

Vestigingen

Radarweg 60, 1043NT Amsterdam (route)

Saentoren ( 12e etage) Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam (route)

Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ Arnhem (route)

Van Godewijckstraat 30, 3311GX Dordrecht (route)

Scharloo 20, 1621 JZ Hoorn (route)

Kooilaan 55, 2315EC Leiden (route)

NewBees

Internetadres: www.new-bees.org

Aantal werknemers: 31
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar: 2016

15364