Werken aan duurzame participatie

Nederlandseles.nu

Graag zet ik mijn 17 jaar ervaring als docent Nederlands als tweede taal en mijn theoretische kennis van het vak (master Nederlands als tweede taal en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid) in om anderstaligen de Nederlandse taal te leren. Door mijn ervaring en achtergrond sta ik garant voor...
meer...

Graag zet ik mijn 17 jaar ervaring als docent Nederlands als tweede taal en mijn theoretische kennis van het vak (master Nederlands als tweede taal en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid) in om anderstaligen de Nederlandse taal te leren. Door mijn ervaring en achtergrond sta ik garant voor lessen van een hoge kwaliteit. Behalve 'goed' zijn mijn lessen ook 'goedkoop'. 12 euro per uur voor statushouders en 8 euro per uur voor anderen. Op deze manier hoop ik ook niet statushouders de kans te bieden om het niveau te bereiken dat bij hen past. Het is jammer dat veel hoog opgeleiden door de hoge kosten van de lessen al op niveau A2 stoppen. Tenslotte vind ik 'duidelijkheid' van groot belang. Bij mij weet je precies waar je voor betaalt. Bij de intake krijg je hier uitleg over in het Nederlands of Engels of als het nodig is met de hulp van een tolk die Arabisch of Tigrinya spreekt. Ik ben ook bevoegd ona docent. Naast groepslessen is individuele begeleiding mogelijk vanaf 180 euro.

Onderscheid met andere organisaties

Bij mij is de klant koning. Ik vind het niet alleen belangrijk dat de klant weet waarvoor hij betaalt maar ook dat de klant kan meedenken over zijn leerproces. Leertrajecten liggen alleen in de basis vast. Er wordt zoveel mogelijk voldaan aan leervragen vanuit de groep. Blijkt een traject meer tijd nodig te hebben of juist minder dan pas ik het traject aan in overleg met de cursisten. Ik ken elke cursist en cursisten kennen elkaar door de grootte van de groep (maximaal 12 cursisten)
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15-05-201915-05-2019

Blik op Werk Keurmerk

Nederlandseles.nu is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Nederlandseles.nu heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Nederlandseles.nu werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Nederlandseles.nu neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15-05-201915-05-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,8458,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Nederlandseles.nu.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,11
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,11
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 11,11

Diensten

Inburgeringstraject

Mijn standaardtraject voor gealfabetiseerde cursisten van A0 tot A2 duurt ongeveer 1 jaar. Bij voldoende deelname is het ook mogelijk om een snel inburgeringstraject te volgen. In 1 jaar kun je in deze groep niveau B1 bereiken. Ook zijn lessen tot B2 mogelijk.

Alfabetiseringstraject

Cursisten die nog onvoldoende kunnen lezen en schrijven volgen eerst een alfabetiseringstraject.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Standaard duurt het ona traject 10 lessen. Deelnemers moeten niveau A2 hebben. Dit traject kan ook door cursisten van een andere taalschool gevolgd worden. Daarnaast heb ik voor hoogopgeleide cursisten een traject waarbij je het portfolio grotendeels zelfstandig invult. Dit traject kost slechts 180 euro. Alle trajecten zijn inclusief portfolio controle en een individueel eindgesprek (oefengesprek examen).

examentraining inburgering

Na afronding van het A2 traject kun je de examentraining voor het inburgeringsexamen volgen. In deze training oefen je met lezen, luisteren, schrijven, spreken en KNM. Ook deelnemers van andere taalscholen kunnen met de training meedoen. De training bestaat uit 10 lessen.

Staatsexamen programma I

Het programma van A2 tot B1 duurt 20 weken. Gedurende het traject maak je twee maal een oefenexamen STEX I. We werken met het boek 'Nederlands in actie'.

Staatsexamen programma II

Het traject van B1 naar B2 duurt 20 weken. Gedurende het traject maak je twee maal een geheel oefenexamen STEX II

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

inburgeringsplichtigen

niet inburgeringsplichtigen

Ook niet inburgeringsplichtigen kunnen deelnemen aan de lessen. Voor de lessen overdag geldt wel dat zij net als de inburgeringsplichtigen oefenen voor het inburgerings- of het staatsexamen.

Contact

Vestigingen

Hoflaan 21, 2405BS Alphen aan den Rijn (route)
Susan Joosten
0657966417
info@nederlandseles.nu

Utrechtstraat 114, 2408GS Alphen aan den Rijn (route)
Susan Joosten
0657966417
info@nederlandseles.nu

Internetadres: www.nederlandseles.nu

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2017

14821