Samen werken aan
duurzame participatie

Nederlandseles.nu

Graag zet ik mijn meer dan 20 jaar ervaring als docent Nederlands als tweede taal en mijn theoretische kennis van het vak (master Nederlands als tweede taal en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid) in om anderstaligen de Nederlandse taal te leren. Door mijn ervaring en achtergrond sta ik garant...
meer...

Graag zet ik mijn meer dan 20 jaar ervaring als docent Nederlands als tweede taal en mijn theoretische kennis van het vak (master Nederlands als tweede taal en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid) in om anderstaligen de Nederlandse taal te leren. Door mijn ervaring en achtergrond sta ik garant voor lessen van een hoge kwaliteit. Inmiddels heb ik een klein team van docenten geselecteerd met goede didactische vaardigheden die naast mij namens Nederlandseles.nu les geven. Ieder met zijn eigen kwaliteiten en specialisatie. Samen geven we lessen van alfabetisering tot en met B2 en zelf ben ik ook bevoegd ona docent. Centraal staat bij ons altijd de cursist. Omdat we een kleine organisatie zijn, zijn we heel flexibel. Zo kunnen we al snel inspelen op speciale vragen van cursisten. Een tevreden klant is waar het om draait.

Onderscheid met andere organisaties

Ik vind het belangrijk dat de klant goed geïnformeerd wordt en dat hij kan meedenken over zijn leerproces. Leertrajecten liggen alleen in de basis vast. Er wordt zoveel mogelijk voldaan aan leervragen vanuit de groep. Blijkt een traject meer tijd nodig te hebben of juist minder dan pas ik het traject aan in overleg met de cursisten. Door de kleinschaligheid van de school en de grootte van de groepen voelt de school voor veel cursisten als een tweede thuis.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 10-05-202210-05-2022

Blik op Werk Keurmerk

Nederlandseles.nu is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Nederlandseles.nu heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Nederlandseles.nu werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Nederlandseles.nu neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 10-05-202210-05-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0438,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Holland-Rijnland7.98.13713627%
Midden-Holland9.48.15862%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Nederlandseles.nu.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,11
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,11
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,11
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,11

Diensten

Alfabetiseringstraject

Cursisten die nog onvoldoende kunnen lezen en schrijven volgen eerst een alfabetiseringstraject. Het doel van de alfabetiseringslessen is het doorstromen naar een gealfabetiseerde groep. Middels toetsen en observaties in de les wordt gekeken wanneer doorstroming mogelijk is. De lessen vinden plaats in een speciaal voor de alfabetisering ingericht lokaal. Naast de methode 'Praat je mee' voor luisteren en spreken gebruiken we ook Leer lezen alfa A en B en een speciaal door een van onze docenten ontwikkelde methode voor schrijven en lezen. Deze methode is thema gericht en zij focust op praktische taalinput voor de cursisten. Er wordt ook gewerkt met buitenschoolse opdrachten. Groepsgrootte = maximaal 12 cursisten

Inburgeringstraject

Mijn standaardtraject voor gealfabetiseerde cursisten van A0 tot A2 duurt ongeveer 1 jaar. We maken hierbij gebruik van de methode Taalcompleet. Nadat beide boeken behandeld zijn is er ook een examentraining voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken en er is een speciale examentraining voor KNM (kennis Nederlandse Maatschappij).

Bij voldoende deelname is het ook mogelijk om een snel inburgeringstraject te volgen. In 1 jaar kun je in deze groep niveau B1 bereiken. Ook zijn lessen tot B2 mogelijk. Bij dit snelle traject gebruiken we de boeken Nederlands in Gang, Nederlands in Actie en Nederlands op Niveau.
Groepsgrootte is maximaal 18 cursisten

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Standaard duurt het ona traject 15 lessen. Deelnemers moeten minimaal niveau A2 hebben. Dit traject kan ook door cursisten van een andere taalschool gevolgd worden. Naast 45 lesuren is er één uur privé met mij en doe je 18 uur praktijk. Cursisten die dit traject gevolgd hebben voldoen aan de 64 uur eis en hebben daarom geen eindgesprek over hun portfolio. Het is ook mogelijk om een zelfstandig gemaakt portfolio door mij na te laten kijken. Als je voor deze optie kiest, heb je wel nog een eindgesprek over je portfolio. Tenslotte kun je ook het eindgesprek met mij oefenen.

examentraining inburgering

Na afronding van het A2 traject kun je de examentraining voor het inburgeringsexamen volgen. In deze training oefen je met lezen, luisteren, schrijven, spreken. Er is ook een speciale examentraining KNM. Ook deelnemers van andere taalscholen kunnen met de training meedoen.

Staatsexamen programma I

Voor laag- en midden opgeleide cursisten werken we met de methode Taalcompleet B1. Het traject bestaat uit twee cursussen van 15 weken. In de eerste 15 weken ga je van A2 naar B1.1 met Taalcompleet B1 deel 1. In de tweede 15 weken ga je van B1.1 naar B1.2 met Taalcompleet B1 deel 2. De cursist doet daarmee 30 weken over het gehele B1 traject. Aan het eind van beide delen vindt een oefenexamen STEX I plaats.

Bij voldoende deelname start ook een B1 traject voor hoger-opgeleiden. Dit traject van A2 tot B1 duurt 20 weken. Gedurende het traject maak je twee maal een oefenexamen STEX I. We werken met het boek 'Nederlands in actie' en 'Trefwoord'.
Groepsgrootte is maximaal 18 cursisten.

Staatsexamen programma II

Het traject van B1 naar B2 duurt 20 weken. Gedurende het traject maak je twee maal een geheel oefenexamen STEX II. We werken met het boek Nederlands op Niveau en Trefwoord. Groepsgrootte is maximaal 18 cursisten.

afstandsonderwijs

Indien noodzakelijk vanwege een lockdown worden de klassikale 3 uur durende lessen vervangen door 2 uur durende online lessen. De prijs van de lessen blijft 11,11 per uur. Voor de onlinelessen gebruiken we het programma Zoom. De Zoom lessen zijn mogelijk op andere tijden dan de groepslessen in de klas. De lessen worden opgenomen en aan de groep beschikbaar gesteld. Op zondag avond worden de lessen van de afgelopen week verwijderd om plaats te maken voor de opnames van de nieuwe week. Ona lessen vinden niet online plaats maar worden verplaatst naar na de lockdown.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

inburgeringsplichtigen

niet inburgeringsplichtigen

Ook niet inburgeringsplichtigen kunnen deelnemen aan de lessen.

Contact

Vestigingen

Hoflaan 21, 2405BS Alphen aan den Rijn (route)
Susan Joosten
0657966417
info@nederlandseles.nu

Utrechtstraat 114, 2408GS Alphen aan den Rijn (route)
Susan Joosten
0657966417
info@nederlandseles.nu

Nederlandseles.nu

Internetadres: www.nederlandseles.nu

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2017

14821