Samen werken aan
duurzame participatie

Mind at Work

Onze organisatie richt zich op de participatie op school en werk. Jongeren en volwassenen met cognitieve, psychische en psychosociale problemen krijgen ondersteuning in diverse trajecten: op school, bij de overgang van school naar werk, bij de oversteek van de ene werkplek naar een andere werkplek...
meer...

Onze organisatie richt zich op de participatie op school en werk. Jongeren en volwassenen met cognitieve, psychische en psychosociale problemen krijgen ondersteuning in diverse trajecten: op school, bij de overgang van school naar werk, bij de oversteek van de ene werkplek naar een andere werkplek en vanuit zorg naar school en/of werk.
In onderzoek, begeleiding en training wordt een gedegen en holistische aanpak gehanteerd door consulenten, psychologen (arbeid-, sociaal- en klinisch), trainers en arbeidsdeskundigen. Daarnaast leveren jobcoaches ondersteuning aan de werknemers op de werkplek.
Werkgevers worden ondersteund bij het creëren van passende functies, bij het aanreiken van scholings- en trainingsmogelijkheden, bij het afsluiten van flexibele arbeidscontracten en bij het uitwerken van regelingen.
Mind at Work levert maatwerk vanuit persoonlijke aandacht en professionele deskundigheid voor zowel werknemer als werkgever. Tenslotte zijn uw doelstellingen onze drijfveren!

Onderscheid met andere organisaties

Mind at Work werkt met multidisciplinaire teams met een focus op psychologische vraagstukken. Hierbij nemen wij de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van de werkzoekende/werknemer als uitgangspunt en kijkt naar de ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de organisatie.
Arbeid in de breedste zin is de rode draad en basis van de dienstverlening die Mind at Work biedt. De toepassing van de verschillende diensten vindt plaats vanuit zowel praktische als theoretische ervaring.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-03-202322-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Mind at Work is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Mind at Work heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Mind at Work neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-03-202322-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-28,5
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding8,4318,5
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-57,8
Jobcoaching-18,1
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)6,8148,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-178,2
Sociale activering en participatie-48,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,210--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Flevoland6.68.21411113%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2022 tot 23 january 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Mind at Work.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Participatietrajecten

Participatietrajecten zijn gericht op het bemiddelbaar maken voor school en werk van jongeren en volwassenen. Mind at Work kent een aantal zeer succesvolle participatietrajecten zoals Almeerkans en Meiden met Pit!, waarin jongeren met (ernstige) gedrags- en motivatieproblemen weer rijp worden gemaakt voor een opleiding of een werkplek. De jongens en meiden nemen deel aan gedragstrainingen, creatieve werkplaatsen, beweegprogramma's, arbeidstrainingscentra en daarnaast lopen ze stage om vervolgens door te gaan naar een opleiding of een werkgever. Voor volwassenen worden er activeringstrajecten op maat gemaakt met elementen van psychologisch begeleiding, beweegprogramma's, stage, werkervaring en dan door naar regulier werk.

Psychologisch onderzoek

Mind at Work verricht psychologisch onderzoek naar o.a. de mentale belastbaarheid, neuropsychologische conditie of beroepeninteressen. Aan de hand van een of meerdere concrete doelstellingen vindt dit maatwerk-onderzoek plaats. De klant voert een uitgebreid gesprek met een psycholoog en vult meerdere testen en vragenlijsten in. De onderzoeksdag duurt gemiddeld 6 tot 8 uur. Vervolgens krijgt de klant de resultaten teruggekoppeld in een concept-rapportage en wordt de rapportage verstuurd naar de opdrachtgever. De doorlooptijd bedraagt maximaal 4 weken.

Psychologische begeleiding (BG GGZ)

Mind at Work heeft GZ-psychologen met eerstelijns kwalificatie. Deze werken op persoonlijke, professionele en praktische wijze met de klant aan zijn of haar lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg valt onder de basisverzekering en Mind at Work heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst hiervoor. Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen, heeft de klant een verwijzing van de huisarts/ POH GGZ nodig.

Ook bieden wij psychologische begeleiding aan werknemers om te zorgen dat men vitaal aan het werk kan blijven of om zo snel mogelijk weer op de werkplek terug te kunnen keren. Deze vorm van begeleiding valt niet onder de basisverzekering en wordt veelal gefinancierd door de werkgever.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Mind at Work verricht zowel tweede spoor trajecten als outplacement trajecten als re-integratietrajecten voor bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en UWV. Met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt/ psychische problematiek behoren tot ons klantenbestand. Dit betreft bijvoorbeeld mensen met een Wajong-indicatie, mensen met een arbeidsbeperking, werknemers in een verzuimsituatie en met een (arbeids) conflict. Door de multidisciplinaire inzet is Mind at Work in staat om in elke situatie maatwerk te leveren en de klant (zowel opdrachtgever als werknemer/student/uitkeringsgerechtigde) te adviseren en begeleiden om het afgesproken doel te bereiken.

Jobcoaching

Om ervoor te zorgen dat klanten met structureel functionele beperkingen een baan behouden, vindt er jobcoaching plaats. De klant en diens leidinggevende (en collega's) krijgen praktische ondersteuning bij het inwerken op de nieuwe werkplek en het dagelijks functioneren ernaast. Er vinden regelmatig gesprekken en bezoeken op de werkplek plaats. De jobcoach werkt soms ook gewoon mee. Bij samenwerkings-problemen grijpt de jobcoach in een vroeg stadium in en helpt bij het herstellen van de werkrelatie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met complexe, soms meervoudige problematiek

Als een rode draad loopt complexe, vaak meervoudige problematiek dwars door al onze doelgroepen heen. Mind at Work is zeer ervaren in het onderzoeken en analyseren van ingewikkelde situaties en weet overzicht te creëren waardoor oplossingsrichtingen helder worden.
Hierdoor kunnen wij klanten met NAH (niet aangeboren hersenletsel), whiplash, chronische vermoeidheid, burnout en andere psychische klachten goed ondersteunen bij het (voorbereiden op en hervatten van) werk. Vanuit welke doelgroep iemand ook komt.

Werkzoekenden

Mind at Work ondersteunt mensen bij hun zoektocht naar werk. Vaak gaat het om werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Door beperkingen op lichamelijk en/of psychisch vlak hebben zij meer moeite met het vinden en behouden van een duurzame baan.

Jongeren

Mind at Work begeleidt veel jongeren. Jongeren die soms een steuntje in de rug nodig hebben of jongeren die kwetsbaar of overbelast zijn. Jongeren afkomstig van Praktijkonderwijs of die dreigen uit te vallen van school of werk. De jongeren krijgen een intakegesprek en eventueel aanvullend diagnostisch onderzoek en stromen in bij een traject dat bij hun specifieke situatie past zoals Almeerkans, INTOwork of Meiden met Pit. Door persoonlijke begeleiding, training en stage worden zij voorbereid op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Waar nodig kan ook jobcoaching worden ingezet om de jongere op de werkplek te ondersteunen.

Werknemers

Als mensen op de werkplek dreigen vast te lopen of uitvallen, kan Mind at Work helpen. Door deskundige ondersteuning in de vorm van onderzoek (assessment), coaching of training ontstaat een helder beeld en werkt iemand gestructureerd aan de verbetering van zijn functioneren. Dit kan ook buiten de eigen organisatie zijn bijvoorbeeld in geval van reorganisatie (outplacement) of bij langdurig verzuim (2e spoor).

Opdrachtgevers

Mind at Work ondersteunt overheden, gemeenten en provincies met trajecten om werkzoekenden (weer) aan het werk te helpen. Projecten om jongeren een gerichte en succesvolle beroepskeuze te laten maken of werknemersvaardigheden aan te leren. Daarnaast ondersteunt Mind at Work werkgevers bij verzuim en re-integratietrajecten (1e en 2e spoor).

Contact

Vestigingen

Randstad 22, 1316 BM ALMERE (route)
Marie-Fleur Lobry
036 - 546 95 70
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Hardwareweg 4 (Regus Business Park), 3821 BM Amersfoort (route)
Marie-Fleur Lobry
036 - 546 95 70
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Newtonlaan 15 (Regus Business Park), 3584 BH Utrecht (route)
Marie-Fleur Lobry
036 - 546 95 70
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Piet Mondriaanplein 13-31 (Regus Business Park), 3812 GZ Amersfoort (route)
Marie-Fleur Lobry
036-5469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Ijsbaanpad 9, 1076 CV Amsterdam (route)
Marie-Fleur Lobry
036-5469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Zaanstraat 6N (Lifestyle Centrum), 8226 ND Lelystad (route)
Marie-Fleur Lobry
036-5469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Oorsprongpark 12 (Regus Business Park), 3581 ET Utrecht (route)
Marie-Fleur Lobry
0365469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Kromme Waal 9, 1011 BS Amsterdam (route)
Marie-Fleur Lobry
036-5469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Diakenhuis 39 (Color BC), 2033 AP Haarlem (route)
Marie-Fleur Lobry
0365469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Frambozenweg 1 (De Framboos), 2321 KA Leiden (route)
Marie-Fleur Lobry
0365469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Vinkenstraat 36 a (Yogadreams), 1506 CM Zaandam (route)
Marie-Fleur Lobry
0365469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Bleiswijkseweg 55 (Coachhuis), 2712 PB Zoetermeer (route)
Marie-Fleur Lobry
0365469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Dr. Van Deenweg 108 (2Connext), 8025 BK Zwolle (route)
Marie-Fleur Lobry
036-5469570
marie-fleur.lobry@mindatwork.org

Mind at Work

Internetadres: http://www.mindatwork.org

Aantal werknemers: 36
Aantal vestigingen: 13
Oprichtingsjaar: 1994

881