Samen werken aan
duurzame participatie

Loopbaancentrum Oost Nederland/Pon Primair

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen ruim 200 basisscholen en zo’n 2.100 fte’s. De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid...
meer...

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen ruim 200 basisscholen en zo’n 2.100 fte’s. De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

PON fungeert als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim.

Ook schoolbesturen die geen lid zijn van de vereniging maken gebruik van de dienstverlening van PON op het gebied van vervangingen en verzuim. Vanuit het Loopbaancentrum Oost Nederland worden medewerkers in de regio Oost Nederland ondersteund op het gebied van mobiliteit en loopbaan. Binnen het Arboteam, dat een onderdeel uitmaakt van het Loopbaancentrum Oost Nederland, zijn twee gecertificeerde werkscandeskundigen werkzaam die helpen bij een plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Onderscheid met andere organisaties

Loopbaancentrum Oost Nederland is speciaal bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs in de regio Oost Nederland.
minder...

Diensten

Werkscan

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Piet Heinstraat 5, 7204 JN Zutphen (route)
Marike Timmers
0639439592
info@loopbaancentrum-on.nl

Loopbaancentrum Oost Nederland/Pon Primair

Internetadres: https://www.loopbaancentrumoostnederland.nl

Aantal werknemers: 14
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar:

13030