Samen werken aan
duurzame participatie

Koning Willem I College

De afdeling Educatie van het Koning Willem 1 College heeft lesaanbod voor volwassen autochtonen en allochtonen.
Wij verzorgen zowel overdag als in de avonduren les.
U krijgt bij ons les in kleine groepen van maximaal 12 t/m 18 leerlingen en de volgende diensten worden verleend:
Gebruik maken...
meer...

De afdeling Educatie van het Koning Willem 1 College heeft lesaanbod voor volwassen autochtonen en allochtonen.
Wij verzorgen zowel overdag als in de avonduren les.
U krijgt bij ons les in kleine groepen van maximaal 12 t/m 18 leerlingen en de volgende diensten worden verleend:
Gebruik maken van de ondersteuning van docent en de ruimte
Begeleiding tijdens het traject
Mentoraat
Assistenten in de lessen
Intake en advies
Ondersteuning bij gebruik chromebooks
Ondersteuning/ bemiddeling richting arbeidsmarkt
Ondersteuning/ bemiddeling richting vervolgopleiding
Aanvragen lening
Eventuele ondersteuning bij andere hulpvragen
Aanvragen examens
Intake- en voortgangstoetsing
Examentraining
Gratis gebruik maken van chromebook thuis en op school
Gratis consumpties in de pauzes.

Onderscheid met andere organisaties

Onze expertise ligt op het terrein van NT2 (Nederlands), Taal, KNM . Ook alfabetisering en inburgering voor laag -en hoogopgeleiden zijn onze specialisaties. Ons onderwijs is effici�nt, wordt uitgevoerd door ervaren docenten en maken gebruik van nieuwe methodieken.

Samenwerking met:
Gemeenten en Vluchtelingenwerk

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Koning Willem I College is in het bezit van certificaten:

  • Keurmerk BoW
  • CEDEO-erkenning

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Blik op Werk Keurmerk

Koning Willem I College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Koning Willem I College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Koning Willem I College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Koning Willem I College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-368,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noordoost-Brabant7.48.22915319%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 25 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Koning Willem I College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:onbekend
Gemengde niveau's in de klas:onbekend
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Intake

Tijdens de intake wordt het intake-instrument NT2 ingezet van bureau ICE. Onderdeel hiervan is ook het testen van de de leerbaarheid.

Taal- en inburgeringstrajecten

Binnen de Voortrajecten wordt gealfabetiseerd en vindt een basiscursus NT2 plaats. Het eindniveau van het voortraject is A1. Binnen de Inburgering lopen de trajecten van A1 naar B2. Dat is ook het eindniveau voor de Inburgering. Er zijn trajecten voor langzame, gemiddelde en snelle leerders van 9 uur per week .Het inburgeren gebeurt op school, op werk maar ook thuis. Alle opdrachten kunnen via een eigen account worden opgevraagd en worden opgeslagen.
Er zijn speciale groepen voor het Inburgeringsexamen en er bestaat een mogelijkheid het Inburgerings/Staatsexamen in een jaar te behalen.
We verzorgen ook lessen op avonden van 6 uur per week.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Nieuwkomers

De inburgeringstrajecten richten zich uit de aard van de inburgering op nieuwkomers
Al vanaf 1994 is deskundigheid opgebouwd op het gebied van intake, toetsing, en begeleiding van nieuwkomers. Daarnaast heeft zich de kwaliteit van docenten, materialen, methodiek en didactiek steeds verder ontwikkeld. Wij onderscheiden ons van andere instellingen door onze jarenlange ervaring en intensieve onderwijs en maatschappelijke begeleiding

Inburgering

Al vanaf de jaren 90 verzorgt het Koning Willem 1 College, met veel succes, Inburgeringstrajecten. we onderscheiden de groepen in pre-inburgering en inburgering. De klassen worden ingericht op nivo en leerbaarheid. We hebben geen wachtlijsten.
Voor de doelgroep jongeren tot 23 jaar verzorgen we speciale trajecten richting onderwijs en/of arbeidsmarkt.

Analfabeten

Mensen die nog niet kunnen lezen en schrijven vormen binnen onze zgn Voortrajecten ( voor Inburgering ) een aparte doelgroep. Onze instelling verzorgt een aanbod tot het A1 niveau en is ook de enige uitvoerder in de regio van dit aanbod gericht op sociale redzaamheid.
voor de doelgroep jongeren tot 23 jaar verzorgen we speciale intensieve trajecten richting onderwijs en arbeidsmarkt. Groepsgrootte bedraagt maximaal 12 deelnemers

Staatsexamen

Bij ons kunt u staatsexamen 1 en staatsexamen 2 doorlopen. U krijgt les van deskundige docenten. De lessen worden in groepen van maximaal 18 leerlingen gegeven en er wordt gewerkt in niveaugroepen. De lessen vinden plaats op de hoofdlocatie; Stadionlaan in Den Bosch.
Jongeren tot 27 jaar bereiden we voor op voorschakeltrajecten naar MBO 3,4 of het HBO.

Contact

Vestigingen

Stadionlaan 53, 5213 JJ Den Bosch (route)
Joop Janse
073-6249407
jo.janse@kw1c.nl

Muntelaar 10, 5467HA Veghel (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
a.gelderman@kw1c.nl

Beversestraat 20, 5431 SH Cuijk (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
a.gelderman@kw1c.nl

Euterpelaan 100, 5344CS OSS (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
a.gelderman@kw1c.nl

Jan van Cuijkstraat 52, 5431 GC Cuijk (route)
Astrid Gelderman
06-43 56 26 11
a.gelderman@kw1c.nl

Koning Willem I College

Internetadres: http://www.kw1c.nl/

Aantal werknemers: 1300
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1990

5936