Samen werken aan
duurzame participatie

JOP COACHING

JOP COACHING
Jop Ondersteunt bij Passend werk

JOP COACHING begeleidt mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Meestal betreft het mensen met een arbeidsbeperking met een Wajong-, WSW-, WIA-, WAO- status of met een gemeentelijke WWB-uitkering. Ondanks de grote afstand tot de...
meer...

JOP COACHING
Jop Ondersteunt bij Passend werk

JOP COACHING begeleidt mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Meestal betreft het mensen met een arbeidsbeperking met een Wajong-, WSW-, WIA-, WAO- status of met een gemeentelijke WWB-uitkering. Ondanks de grote afstand tot de arbeidsmarkt van deze werkzoekenden, kiezen wij met onze toeleidingstrajecten voor de handigste en kortste weg naar betaald werk. Dat doen we al jaren, met succes.
Onze methodiek is gebaseerd op Begeleid Werken.

Onderscheid met andere organisaties

Wat zijn de voordelen van deze aanpak?

  • Actief, effectief en resultaatgericht
  • Relatief snel en duurzaam resultaat
  • Integrale aanpak dus geen onnodig oponthoud
  • Opdrachtgever en werkzoekende zijn meestal zeer tevreden over onze aanpak, ook al wordt niet altijd de perfecte baan gevonden.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-202301-05-2023

Blik op Werk Keurmerk

JOP COACHING is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
JOP COACHING heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

JOP COACHING neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-202301-05-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,098,3
Sociale activering en participatie-18,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Friesland88103132%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 may 2022 tot 16 march 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van JOP COACHING.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

'Naar werk'

JOP COACHING heeft als taak om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een passende en duurzame baan op de reguliere arbeidsmarkt.
Deze taak voert de jobcoach uit aan de hand van de methodiek “Begeleid Werken”.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat de werkzoekende een actieve rol heeft in de zoektocht naar de baan.

Dat doen wij al jaren, met succes. Wat ons uniek maakt, zijn de doelgerichte begeleidingstrajecten die helemaal zijn toegesneden op het individu. Niet voor, maar samen met de cliënt. Ons doel is het vinden van een duurzame, passende en betaalde baan. Om dat te bereiken, zijn wij bereid veel te doen. Soms is dat flink zoeken, maar met creativiteit en doorzettingsvermogen is de kans groot dat we die unieke baan vinden. Een actieve rol van de cliënt is daarbij heel belangrijk. Wij geloven in de mogelijkheden van onze cliënten en dragen dat ook uit.

'Werkfit maken'

JOP COACHING heeft als taak de afstand tot de arbeidsmarkt van de cliënt te verkleinen, zodat de cliënt in staat is om deel te nemen aan een re-integratietraject 'naar werk'.

Het traject begint met het opstellen van een trajectplan. Daarin wordt beschreven hoe er gezocht wordt naar een passende activiteit of werksituatie. Indien mogelijk, zal de cliënt en zijn/haar sociale netwerk nauw betrokken worden bij het opstellen van het trajectplan. Er zal samen gezocht worden naar een werksituatie die past bij de vaardigheden, mogelijkheden en wensen van de cliënt. Het is van belang dat de cliënt geactiveerd wordt en op een zinvolle wijze deelneemt aan de samenleving.

Jobcoaching - 'training on the job'

Doel: de werknemer haalt het beste uit zichzelf en ontwikkelt vaardigheden om hiermee tot een optimale arbeidsprestatie te komen. De werkgever kent de mogelijkheden en de beperkingen van de werknemer. Daarmee verbetert de werknemer zijn of haar loopbaanperspectief.

De begeleiding kan intensief zijn (letterlijk “training on the job”) of minder intensief en meer op afstand (bv. na werktijd en buiten de werkplek). Alle afspraken en doelstellingen rondom de begeleiding worden vooraf vastgelegd in een begeleidingsplan. Een goede jobcoach maakt zichzelf overbodig.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een psychische of psychiatrische beperking

De jobcoach van JOP COACHING heeft zich gespecialiseerd in:

  • Angst en paniek stoornissen
  • Depressie
  • Persoonlijkheidsstoornis (o.a. borderline)
  • Psychotische stoornis
  • Autisme

Mensen met een autisme stoornis

Door jarenlange ervaring met het begeleiden van mensen met een vorm van autisme naar werk zijn wij de specialisten op dit gebied. We weken nauw samen met het Netwerk rondom de cliënt zoals bijvoorbeeld LENTIS en ATN.

Mensen met een verstandelijke beperking

Door nauwe samenwerking met de praktijkscholen en het ZML onderwijs proberen we doormiddel van een warme overdracht de jongeren niet in een gat te laten vallen, maar direct toe te leiden naar een reguliere betaalde baan

Contact

Vestigingen

Postbus 2202, 8901 JE Leeuwarden (route)
J. Joosen
0612743238
jeroen@jopcoaching.nl

JOP COACHING

Internetadres: jopcoaching.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2014

14520