Samen werken aan
duurzame participatie

Ithaka Your Way Home

De Ithaka Academie begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voornamelijk asielzoekers en statushouders op zoek naar werk en/of werkervaringsplaatsen.
Ons programma Arbeidsmarktfit kent twee hoofdcomponenten: 'de reis naar binnen': (bewust zijn over het type werk, intrinsieke...
meer...

De Ithaka Academie begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voornamelijk asielzoekers en statushouders op zoek naar werk en/of werkervaringsplaatsen.
Ons programma Arbeidsmarktfit kent twee hoofdcomponenten: 'de reis naar binnen': (bewust zijn over het type werk, intrinsieke motivatie, enz). Dit programma resulteert in een professionele CV in het Nederlands. En 'de reis naar buiten': daarmee bieden we persoonlijke kansen en ook aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt.

We bereiden deelnemers voor op alle mogelijke uitdagingen in het vinden van werk. De Ithaka trainers coachen deelnemers in hun persoonlijke ontwikkeling en we ondersteunen hen in het proces naar een baan.

Ithaka werkt samen met gemeenten, andere aanbieders, werkgevers, netwerkorganisaties en fondsen. Door ons grote netwerk halen we rond de 70% plaatsing en zorgen we voor 20% van onze deelnemers dat ze een plek krijgen na ons programma.

Onderscheid met andere organisaties

Wij werken met ons model Doorstartbanen, waardoor we voor veel deelnemers een stepping stone voor hun loopbaan bieden
Wij zijn partner met het COA waardoor wij landelijke instroom van deelnemers hebben
Wij werken samen met diverse sectoren waaronder Techniek, Bouw, IT, Zorg.
Wij bieden ons programma gericht op kennis en inzicht over de arbeidsmarkt, waardoor duurzame uitstroom mogelijk is
Wij werken peer-to-peer, blended onderwijs, aantoonbaar effectief programma aldus Regioplan.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Ithaka Your Way Home is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Ithaka Your Way Home neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Via een programma mensen naar werk geleiden

Via Ithaka bieden we een integrale aanpak. Wij begeleiden nieuwkomers naar de betreffende baan, begeleiden hen on the job en leiden hen desgewenst op. De aanpak van Ithaka bestaat uit de volgende onderdelen:

DIENST 1: ZELFBEWUSTZIJN & FOCUS

DIENST 2: HET PERSOONLIJK PROGRAMMA

DIENST 3: BUDDY PROGRAMMA

DIENST 4: OPLEIDINGSPROGRAMMA WERKGEVER ACCEPTATIE & INTEGRATIE

We werken in onze programma's eerst aan de innerlijke reis (wie ben je - wat is je droom - wat heb je allemaal al gedaan qua werk, opleiding en ervaring) en dit mondt uit in een zelfbewust CV. Onder een zelfbewust CV verstaan we dat de deelnemer alle diploma's, werkervaring, trainingen e.d. heeft beschreven en bijdraagt aan zijn/haar professionele waardering.

Daarna zetten we in op werken en participeren in de samenleving. De manifestatie houdt in dat de droom van de deelnemer wordt uitgewerkt zodat het daadwerkelijk uitvoerbaar zal zijn. Daarmee maken we het resultaat van de concreet, haalbaar en praktisch.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Statushouders en Asielzoekers

Vanuit AZC locaties in het land en/of vanuit gemeenten en/of vanuit het netwerk

Niet Uitkeringsgrechtigden (waaronder Latijns Amerikanen)

Vanuit samenwerkende organisaties en kerken-gemeenschappen.

Langdurig bijstandsgerechtigden

Vanuit gemeenten

Contact

Vestigingen

Parkstraat 83, 2514 JG Den Haag (route)
Patrick Groenewegen
0648080155
p.groenewegen@ithaka-academie.nl

Korte Vleerstraat 230 , 2513 VP Korte Vleerstraat 230 (route)
Patrick Groenewegen
0648080155
p.groenewegen@ithaka-academie.nl

Ithaka Your Way Home

Internetadres: https://ithaka-academie.nl/

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2016

15573