Samen werken aan
duurzame participatie

Initia Nova

Initia nova is een bedrijf wat zich richt op de mens in relatie tot werk. Wij brengen mensen in beweging in ��n of meerdere richtingen. Dit doen we door middel van coaching, werkervaringsplaatsen en trainingen. We ontdekken samen met de cli�nt mogelijkheden waarmee keuzes voor de toekomst...
meer...

Initia nova is een bedrijf wat zich richt op de mens in relatie tot werk. Wij brengen mensen in beweging in ��n of meerdere richtingen. Dit doen we door middel van coaching, werkervaringsplaatsen en trainingen. We ontdekken samen met de cli�nt mogelijkheden waarmee keuzes voor de toekomst gemaakt kunnen worden.
Wij zijn deskundigen op het gebied van re-integratie, outplacement, belastbaarheid, coaching, testafnames.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trefwoorden: re-integratie, outplacement, belastbaarheid, testen, testafnames, coaching, pc trainingen, Werkgebied: Nederland, wij voeren trajecten vooral blended uit. Dat wil zeggen: digitaal/telefonisch/beeldbellen.

Onderscheid met andere organisaties

99,9 % van onze opdrachten leveren geen loonsancties op.
Wij stellen heldere, digitale rapportages op in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
U kunt rekenen op de kennis en vaardigheden van ervaren re-integratiedeskundigen.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 02-10-202302-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

Initia Nova is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Initia Nova heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Initia Nova neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 02-10-202302-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)9,0338,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,36--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijk van Nijmegen8.98.2142070%
Midden-Holland98.35683%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Initia Nova.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

2 sporen naast elkaar

Gedurende 4 maanden wordt cli�nt begeleid wanneer er sprake is van mogelijke terugkeer in eigen werk. Hierdoor is schakelen naar 2e spoor re-integratie direct mogelijk wanneer blijkt dat dit niet lukt. Er wordt dan geen tijd verloren.
Mocht het na deze 4 maanden helaas niet gelukt zijn om terug te keren naar eigen werk, dan kan er naadloos worden doorgegaan in 2e spoor re-integratie.

2e spoor re-integratie

In opdracht van werkgever een reintegratietraject uitvoeren om werknemer te bemiddelen naar ander passend werk buiten de eigen organisatie (2e spoor)

Outplacement

Dit traject is bestemd voor mensen die ontslagen worden zijn of voor wie ontslag dreigt. Dit (dreigend) ontslag roept allerlei gevoelens op die, als ze niet worden geuit en doorleefd, nieuwe mogelijkheden in de weg staan. Deelnemers moeten beseffen dat ze een intensief proces gaan doorlopen maar dat deze ervaring leidt tot resultaten in persoonlijke ontwikkeling en een passende werkomgeving.

Nazorg na bemiddeling

Gedurende 3 maanden na beindiging van het traject zal nazorg worden verleend op initiatief van clint.
Deze bestaat uit:
Ondersteuning bij vragen en onduidelijkheden, via telefoon of e-mail. Zo nodig wordt een persoonlijk contactmoment gepland.

Sollicitatiebrieven nalopen en corrigeren.
Gedurende 2 maanden na het in dienst treden bij een nieuwe werkgever, indien gewenst:
Telefonisch contact of via e-mail met clint over voortgang en eventuele belemmeringen. Zo nodig neemt re-integratieadviseur deel aan een evaluatiemoment met nieuwe werkgever en clint. De successen van het 2de spoor traject en nieuwe kansen worden besproken en eventuele problemen worden besproken en opgelost.

Solliciteren

Solliciteren is zelfkennis.
Solliciteren is presentatie.
Solliciteren is overtuigingskracht.
Solliciteren is voorbereiding.
Andere onderdelen zijn het vinden van vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en Curriculum Vitae. Het oefenen van sollicitatiegesprekken.

Arbeidsmarktori�ntatie / beroepenori�ntatie

Middels testen achterhalen waar (on)mogelijkheden en wensen liggen.
Elementaire Beroepentest
Meetpretentie:
Bepalen van passend werk op het niveau van lbo en sociale werkvoorziening op basis van zelfbeoordelingen door respondenten.
---
Fundamentele Beroepentest
Meetpretentie:
Bepalen van (ander) passend werk voor cli�nt met een (doorgaans) lagere opleiding (van VMBO tot en met MBO-3) op basis van zelfbeoordelingen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Re-integratie 2e spoor

Cli�nt krijgt een helder beeld van zijn/haar mogelijkheden en wensen op de arbeidsmarkt en weet wat nodig is om die wensen te realiseren. Initia Nova biedt cli�nt de mogelijkheid om wensen en mogelijkheden te onderzoeken binnen een werkervaringsplaats.

Begeleiding bij het vinden van werkervaringsplaatsen,

Cli�nt bekijkt en onderzoekt samen met Initia Nova functies die passend zijn bij zijn/haar fysieke belastbaarheid en belangstelling door middel van ervaringsstages.

De ondersteuning door Initia Nova bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:
Opstellen van een trajectplan
Regelmatige contact via telefoon/Whatsapp/E-mail/beeldbellen.
Opstellen CV en sollicitatiebrieven
Solliciteren
Werkervaringsplaats, begeleiding bij het vinden hiervan.
PC vaardigheden vergroten/verbeteren indien nodig
Regelmatig verslagen maken die naar cli�nt en casemanager zullen worden verstuurd.

Initia Nova werkt voor alle branches, van Autobranche tot Zorgsector

2 Sporen naast elkaar

Vier maanden lang wordt de clint begeleid wanneer er sprake is van mogelijke terugkeer naar het eigen werk. Hierdoor is schakelen naar een 2e spoor re-integratie direct mogelijk als blijkt dat dit niet lukt. Er wordt dan geen tijd verloren.

Initia Nova werkt voor alle branches, van Autobranche tot Zorgsector

Outplacement

Dit traject is bestemd voor mensen die ontslagen zijn of voor wie ontslag dreigt.
Dit roept allerlei gevoelens op die, als ze niet worden geuit en doorleefd, nieuwe mogelijkheden in de weg staan.
Deelnemers moeten beseffen dat ze een intensief proces gaan doorlopen, maar dat deze ervaring resulteert in persoonlijke ontwikkeling en een passende werkomgeving.
De ultieme balans tussen input en output.
Initia Nova werkt voor alle branches, van Autobranche tot Zorgsector

Coaching

Dit wordt ingericht naar wensen van werkgever en clint

Contact

Vestigingen

Michielpad 14, 6603 CS Alverna (route)
Anita Goudriaan
06-55808094
anita@initia-nova.nl/kitty@initia-nova.nl

Initia Nova

Internetadres: www.initia-nova.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2004

6399