Samen werken aan
duurzame participatie

Initia Nova

Initia nova is een bedrijf wat zich richt op de mens in relatie tot werk. Wij brengen mensen in beweging in één of meerdere richtingen. Dit doen we door middel van coaching, werkervaringsplaatsen en trainingen. We ontdekken samen met de cliënt mogelijkheden waarmee keuzes voor de toekomst...
meer...

Initia nova is een bedrijf wat zich richt op de mens in relatie tot werk. Wij brengen mensen in beweging in één of meerdere richtingen. Dit doen we door middel van coaching, werkervaringsplaatsen en trainingen. We ontdekken samen met de cliënt mogelijkheden waarmee keuzes voor de toekomst gemaakt kunnen worden.
Wij zijn deskundigen op het gebied van re-integratie, outplacement, belastbaarheid, coaching, testafnames.
Wij geven ook pc trainingen en sollicitatietrainingen.

Corona maatregelen: de trajectinvullingen zijn vooral via telefonisch contact/What's App/beeldbellen/Teams/E-Mail. Er worden ook nog gesprekken gevoerd in persoon, maar alleen volgens voorschriften van het RIVM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trefwoorden: re-integratie, outplacement, belastbaarheid, testen, testafnames, coaching, pc trainingen, Werkgebied: Nederland onder de lijn Zwolle - Amsterdam

Onderscheid met andere organisaties

99,9 % van onze opdrachten leveren geen loonsancties op.
Wij stellen heldere, digitale rapportages op in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
U kunt rekenen op de kennis en vaardigheden van ervaren re-integratiedeskundigen.


minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-10-202119-10-2021

Blik op Werk Keurmerk

Initia Nova is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Initia Nova heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Initia Nova neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-10-202119-10-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Outplacement*17,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,9457,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017 / 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,28--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijk van Nijmegen9.28.1101567%
Midden-Holland98.191369%
Midden-Gelderland8.8881080%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2019 tot 16 august 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Initia Nova.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding

Een correcte uitvoering van de wet “Verbetering Poortwachter”, vraagt nogal wat inspanningen van werkgever en werknemer samen. Als er gaten vallen dan kan dat direct consequenties hebben op het recht op een uitkering en loondoorbetaling door de werkgever.
Initia Nova kan de casemanager ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning kan zowel bij 1e spoor re-integratie als bij 2e spoor re-integratie.
De communicatie en verslaglegging zal volgens afspraak en aan de wettelijke eisen voldoen.

Outplacement

Dit traject is bestemd voor mensen die ontslagen worden zijn of voor wie ontslag dreigt. Dit (dreigend) ontslag roept allerlei gevoelens op die, als ze niet (goed weglaten) worden geuit en doorleefd, nieuwe mogelijkheden in de weg staan. Deelnemers moeten beseffen dat ze een intensief proces gaan doorlopen maar dat deze ervaring leidt tot resultaten in persoonlijke ontwikkeling en een passende werkomgeving.

Preventie ziekteverzuim

Initia Nova biedt verschillende trajecten aan die gericht zijn op re-integratie en preventie van verzuim.
preventieve trajecten hebben als voordeel dat de client naast zijn huidge werk kan gaan uitzoeken wat passende opties voor het langere termijn kunnen zijn.
Op deze manier kan langdurig verzuim worden voorkomen.
Initia Nova heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd, waardoor de mogelijkheden tot werkervaringsplaatsen, stages en een aanstelling groot zijn. Dit netwerk bevat instellingen in de zorg, onderwijs en bedrijfsleven.

Workshop solliciteren

Solliciteren is zelfkennis.
Solliciteren is presentatie.
Solliciteren is overtuigingskracht.
Solliciteren is voorbereiding.
Andere onderdelen zijn het vinden van vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en Curriculum Vitae. Het oefenen van sollicitatiegesprekken.
De workshop solliciteren wordt via Teams uitgevoerd.

Nazorg na bemiddeling

Gedurende 3 maanden na beëindiging van het traject zal nazorg worden verleend op initiatief van cliënt.
Deze bestaat uit:
Ondersteuning bij vragen en onduidelijkheden, via telefoon of e-mail. Zo nodig wordt een persoonlijk contactmoment gepland.

Sollicitatiebrieven nalopen en corrigeren.
Gedurende 2 maanden na het in dienst treden bij een nieuwe werkgever, indien gewenst:
Telefonisch contact of via e-mail met cliënt over voortgang en eventuele belemmeringen. Zo nodig neemt re-integratieadviseur deel aan een evaluatiemoment met nieuwe werkgever en cliënt. De successen van het 2de spoor traject en nieuwe kansen worden besproken en eventuele problemen worden besproken en opgelost.

2 sporen naast elkaar

Gedurende 4 maanden wordt cliënt begeleid wanneer er sprake is van mogelijke terugkeer in eigen werk. Hierdoor is schakelen naar 2e spoor re-integratie direct mogelijk wanneer blijkt dat dit niet lukt. Er wordt dan geen tijd verloren.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Middels testen achterhalen waar (on)mogelijkheden en wensen liggen.
Elementaire Beroepentest
Meetpretentie
Bepalen van passend werk op het niveau van lbo en sociale werkvoorziening op basis van zelfbeoordelingen door respondenten.
---
Fundamentele Beroepentest
Meetpretentie
Bepalen van (ander) passend werk voor cliënt met een (doorgaans) lagere opleiding (van VMBO tot en met MBO-2) op basis van zelfbeoordelingen.

Digitaal traject

Wij bieden ook geheel digitale trajecten aan. Er kan eventueel een gesprek in persoon worden gepland in het begin van het traject.
Verder zal de uitvoering van het traject via telefoon/mail/Whatsapp en beeldbellen (Teams) zijn.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Re-integratie 2e spoor

Cliënt krijgt een helder beeld van zijn/haar mogelijkheden en wensen op de arbeidsmarkt en weet wat nodig is om die wensen te realiseren. Initia Nova biedt cliënt de mogelijkheid om wensen en mogelijkheden te onderzoeken binnen een werkervaringsplaats.

Begeleiding bij het vinden van werkervaringsplaatsen,

Cliënt bekijkt en onderzoekt samen met Initia Nova functies die passend zijn bij zijn/haar fysieke belastbaarheid en belangstelling door middel van ervaringsstages.

De ondersteuning door Initia Nova bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:
Opstellen van een trajectplan
Regelmatige persoonlijke gesprekken en daarnaast telefonisch/mailcontact.
Opstellen CV en sollicitatiebrieven
Solliciteren
Sollicitatietraining
Werkervaringsplaats zoeken, uitzetten
PC vaardigheden vergroten/verbeteren indien nodig
Regelmatig verslagen maken die naar cliënt en casemanager zullen worden verstuurd.

Initia Nova werkt voor alle branches, van Autobranche tot Zorgsector

2 Sporen naast elkaar

Vier maanden lang wordt de cliënt begeleid wanneer er sprake is van mogelijke terugkeer naar het eigen werk. Hierdoor is schakelen naar een 2e spoor re-integratie direct mogelijk als blijkt dat dit niet lukt. Er wordt dan geen tijd verloren.

Initia Nova werkt voor alle branches, van Autobranche tot Zorgsector

Outplacement

Dit traject is bestemd voor mensen die ontslagen zijn of voor wie ontslag dreigt.
Dit roept allerlei gevoelens op die, als ze niet worden geuit en doorleefd, nieuwe mogelijkheden in de weg staan.
Deelnemers moeten beseffen dat ze een intensief proces gaan doorlopen, maar dat deze ervaring resulteert in persoonlijke ontwikkeling en een passende werkomgeving.
De ultieme balans tussen input en output.
Initia Nova werkt voor alle branches, van Autobranche tot Zorgsector

Coaching

Dit wordt ingericht naar wensen van werkgever en cliënt

Contact

Vestigingen

Michielpad 14, 6603 CS Alverna (route)
Anita Goudriaan
06-55808094
anita@initia-nova.nl

Internetadres: www.initia-nova.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2004

6399