Samen werken aan
duurzame participatie

HorizonTaal

Bij HorizonTaal staat de cursist centraal. Dit betekent dat wij niet voor persoonlijk gewin gaan. Cursisten krijgen een kwalitatieve inburgeringscursus en we bieden onze docenten een fijne werkplek.

Miranda:
"Door mijn ruime ervaring als docent in het regulier onderwijs en als manager in de...
meer...

Bij HorizonTaal staat de cursist centraal. Dit betekent dat wij niet voor persoonlijk gewin gaan. Cursisten krijgen een kwalitatieve inburgeringscursus en we bieden onze docenten een fijne werkplek.

Miranda:
"Door mijn ruime ervaring als docent in het regulier onderwijs en als manager in de inburgeringsbranche weet ik wat kwalitatief goed onderwijs is. Wij kunnen dit bieden."

Onderscheid met andere organisaties

Het onderscheid met andere organisaties is dat wij een kleine organisatie willen blijven met korte lijnen. Geen dure managementlagen, waardoor cursisten echt waar voor hun geld krijgen. We investeren in een fijne leslocatie met de meest optimale lesmaterialen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16-11-202316-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

HorizonTaal is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
HorizonTaal heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

HorizonTaal werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

HorizonTaal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16-11-202316-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,5878,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.68.34617726%
Haaglanden8.28.63213424%
Zuid-Holland Centraal8.58.362030%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 17 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van HorizonTaal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,96
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,96
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,96
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,96
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 6,48
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,96

Diensten

Alfabetiseringstraject

Deze lessen zijn voor anderstaligen die niet of verminderd gealfabetiseerd zijn. De aangeboden lessen zijn op niveau Alfa A, B of C. De lessenreeksen van HorizonTaal zijn erop gericht om de deelnemer zoveel mogelijk zelfredzaam te maken en hen op Alfa C niveau te brengen. De aangeboden leerstof wordt in overzichtelijke stappen verdeeld zodat het zelfvertrouwen wordt vergroot. Wij werken in kleine groepjes met lesmateriaal 7/43. Daarnaast gebruiken wij authentiek lesmateriaal.

Inburgeringstraject

Inburgering A0-A1
In deze basiscursus leert u de beginselen van de Nederlandse taal. U kunt na afloop van de cursus een basiswoordenschat gebruiken, korte zinnen maken, korte mededelingen lezen en beluisteren die gaan over uw bekende omgeving.

Inburgering A1-A2
Deze cursus heeft als doel om u naar het A2-niveau te brengen. Als basisgebruiker kunt u sociale gesprekken voeren en teksten begrijpen die gaan over uw belevingswereld. Dit zijn zaken die vertrouwd zijn, zoals school, werk, familie en directe omgeving.

Staatsexamen programma I

Met deze cursus leert u de taal onafhankelijk te gebruiken. U kunt aangeven wat uw ambities, wensen en verwachtingen zijn. U kunt zelfstandig deelnemen aan een gesprek, U kunt hoofdzaken uit een (luister)tekst of gesprek halen. Voor de weg naar de arbeidsmarkt en het MBO-onderwijs vanaf niveau 3 en 4 wordt niveau B1 aanbevolen.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Om u te helpen uw weg naar de arbeidsmarkt te vinden is er een nieuw examen ontwikkeld. Nieuwkomers die na 1 januari 2015 een brief van DUO hebben gekregen dat ze moeten inburgeren zijn verplicht een examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) te doen. Een cursus voor dit examen is niet verplicht, maar kan wel heel erg nuttig zijn.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars A0-B2

De doelgroep voor dit programma zijn cursisten die willen inburgeren. Het hoofddoel van dit programma is tweeledig:

I. Het voorbereiden van cursisten om het inburgeringsexamen te behalen (A2).
II. Het voorbereiden van cursisten om het staatsexamen te behalen (B1 of B2).

Dit programma is ontworpen om cursisten te ondersteunen bij het opbouwen van de noodzakelijke taalvaardigheden en om in hun nieuwe thuisland te kunnen integreren. Ons lesprogramma heeft als doel om cursisten hun taalvaardigheden te verbeteren en hen voor te bereiden op de examens.

Alfabetisering

De doelgroep zijn cursisten die nog niet bekend zijn met het Latijnse schrift. Het leren van het Latijnse alfabet is de basis voor effectieve communicatie en kan cursisten helpen bij hun verdere integratie in de samenleving. Nadat Alfa C is behaald, wordt de weg vrijgemaakt voor de inburgeringscursus, waar cursisten verder kunnen werken aan hun taalvaardigheden. Deze cursussen zijn essentieel om de cursisten te ondersteunen bij hun reis naar een succesvolle integratie.

Z-Route

De Z-Route ondersteunt inburgeringsplichtigen bij het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van beheersing van de Nederlandse taal, waardoor ze uiteindelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving op het streefniveau A1. Deze leerroute is speciaal voor cursisten waarbij wordt verwacht dat zij aanzienlijke moeite zullen ondervinden bij het verwerven van de Nederlandse taal. Deze groep omvat bijvoorbeeld inburgeringsplichtigen die in hun land van herkomst weinig of geen onderwijs hebben gehad. Het programma bestaat uit ten minste 800 uur aan Nederlandse taalles onder de begeleiding van een NT2-docent. Hier hoort ook KNM bij. De Z-Route wordt afgesloten met een eindgesprek.

B1-route

Deze route is bedoeld om cursisten zo snel mogelijk te helpen met de Nederlandse taal op niveau B1 of nog beter. Ook willen we ze helpen om meer kans te krijgen op werk. We denken dat de meeste mensen die inburgeren, deze route zullen volgen.

Als de school en de cursist na veel oefenen merken dat niveau B1 te moeilijk is, kunnen ze ervoor kiezen om (een deel van) het inburgeringsexamen op niveau A2 te doen.

Om de B1-route goed af te ronden, moet de cursist slagen voor:

a. Het taalexamen op niveau B1 of beter, of na veel oefenen op niveau A2 (lezen, luisteren, schrijven en spreken).
b. Het KNM-examen

Contact

Vestigingen

Calandstraat 1-35, 2521 AD Den Haag (route)
Maddy Klaassen
070 - 20 42 702
taal@horizontaal.nu

Rijksstraatweg 36, 3223 KA Hellevoetsluis (route)
Maddy Klaassen
070 - 20 42 702
taal@horizontaal.nu

Schiedamseweg 2A, 3134BJ Vlaardingen (route)
Maddy Klaassen
070 - 20 42 702
taal@horizontaal.nu

Schiedamseweg 6A, 3134 BJ Vlaardingen (route)
Maddy Klaassen
070 - 20 42 702
taal@horizontaal.nu

HorizonTaal

Internetadres: www.horizontaal.nu

Aantal werknemers: 22
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2017

14849