Samen werken aan
duurzame participatie

Het Budak College

Het Budak College biedt wekelijks 9 uur taalles aan in blokken van 3 uur om de cursist voor te bereiden op de verschillende examens. Het docententeam bestaat uit meerdere gecertificeerde docenten.

Tijdens het lesprogramma nodigen wij geregeld gastsprekers uit de praktijk uit om over hun...
meer...

Het Budak College biedt wekelijks 9 uur taalles aan in blokken van 3 uur om de cursist voor te bereiden op de verschillende examens. Het docententeam bestaat uit meerdere gecertificeerde docenten.

Tijdens het lesprogramma nodigen wij geregeld gastsprekers uit de praktijk uit om over hun werkzaamheden te praten zoals bijvoorbeeld een wijkagent of een verpleegkundige. Ook organiseren wij regelmatig excursies om de cursisten nog beter te laten kennismaken met de Nederlandse samenleving.

Iedereen die wil inburgeren is welkom bij Het Budak College.
Ook personen die niet verplicht moeten inburgeren maar toch hun kennis van de Nederlandse taal en samenleving willen verbeteren zijn uiteraard welkom. Voor deze doelgroep kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Zij volgen het normale lesprogramma dat afgestemd is op hun niveau. Ook hier zal een docent eerst een intakegesprek en een intaketoets afnemen.
Ook is het mogelijk om bedrijfsspecifieke programmaâ??s op locatie aan te bieden.

Onderscheid met andere organisaties

Het Budak College is een jonge taalschool die in 2018 is begonnen met het aanbieden van alfabetiserings- , inburgerings-, en taalophogingslessen. In korte tijd heeft Het Budak College:
â?¢ verschillende locaties geopend, verspreid in Twente, zodat cursisten altijd in de buurt de lessen kunnen bijwonen;
â?¢ verschillende leer-werktrajecten verzorgd;
â?¢ een goede relatie met verschillende Twentse gemeenten opgebouwd.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 29-04-202229-04-2022

Blik op Werk Keurmerk

Het Budak College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Het Budak College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Het Budak College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Het Budak College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 29-04-202229-04-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding9,458,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,8278,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,14--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente8.97.7296743%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Het Budak College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

De Alfabetiseringscursus bereidt cursisten voor op het startniveau van de Inburgeringscursus. In deze cursus leren de cursisten lezen en schrijven.
De groepen bestaan uit maximaal 15 personen.
De Alfabetiseringscursus bestaat uit drie lessen van 3 uur per week (contacturen) met een NT2 docent.
De cursisten ontvangen alle benodigde lesmaterialen.
De duur van de cursus hangt af van het niveau, de leersnelheid en inzet van de cursist.

Inburgeringstraject

De Inburgeringscursus bereidt deelnemers voor op het Inburgeringsexamen.
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leren van de Nederlandse taal tot minimum A2-niveau (lezen, schrijven, spreken en luisteren)
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De cursus bestaat uit 3 lessen van 3 uur per week (contacturen). Aan het einde van de cursus kan de cursist opgaan voor het inburgeringsexamen (A2). De cursus duurt gemiddeld 12 maanden maar hangt ook af van het niveau, leersnelheid en inzet van de cursist. De groepen bestaan uit maximaal 15 deelnemers en worden ingedeeld op basis van aanvangsniveau van de cursisten. Om het niveau te bepalen houdt een gecertificeerde docent een intakegesprek en intake toets met de cursisten.
De cursisten worden regelmatig tussentijds getoetst en afhankelijk van de resultaten kunnen zij doorstromen naar een andere groep. Benodigde lesmaterialen worden aan de cursisten uitgereikt.

Staatsexamen programma I

Deze opleiding bereidt deelnemers voor op het afleggen van het Staatsexamen Programma I waarvoor taalniveau B1 is vereist. Deze NT2-opleiding bestaat uit 3 lessen van 3 uur per week (contacturen), die worden door een NT-2 docent gegeven. De opleiding duurt een half jaar tot één jaar. De cursist moet het Nederlands op niveau A2 beheersen om te kunnen starten met deze opleiding. Voor aanvang wordt een gesprek met de cursist gevoerd en een taaltoets afgenomen. Op basis hiervan wordt de cursist ingedeeld in de juiste groep (cursisten met hetzelfde niveau). De groepen bestaan uit maximaal 15 cursisten. Alle lesmaterialen worden aan de cursisten uitgereikt.

Staatsexamen programma II

Deze opleiding bereidt deelnemers voor op het afleggen van het Staatsexamen Programma I waarvoor taalniveau B2 is vereist. Deze NT2-opleiding bestaat uit 3 lessen van 3 uur per week (contacturen), die worden door een NT-2 docent gegeven. De opleiding duurt een half jaar tot één jaar. De cursist moet het Nederlands op niveau A2 beheersen om te kunnen starten met deze opleiding. Voor aanvang wordt een gesprek met de cursist gevoerd en een taaltoets afgenomen. Op basis hiervan wordt de cursist ingedeeld in de juiste groep (cursisten met hetzelfde niveau). De groepen bestaan uit maximaal 15 cursisten. Alle lesmaterialen worden aan de cursisten uitgereikt.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Onze docenten zijn ONA gecertificeerd. Naast het reguliere inburgeringsprogramma inclusief ONA is het ook mogelijk om afzonderlijke ONA lessen op individuele basis te volgen.

Taaltraject

Avondcursussen

In de loop van het schooljaar 2021-2022 is Het Budak College gestart met het aanbieden van avondlessen.

Deze lessen zijn op maandag, dinsdag en woensdagavond van 19:00 uur tot en met 21:30 uur en vinden plaats op onze locatie in Hengelo.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen, vrijwillige inburgeraars, analfabeten, expats en andere geïnteresseerden

Iedereen die wil inburgeren is welkom bij Het Budak College.
Ook personen die niet verplicht moeten inburgeren maar toch hun kennis van de Nederlandse taal en samenleving willen verbeteren zijn uiteraard welkom. Voor deze doelgroep kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Zij volgen het normale lesprogramma dat afgestemd is op hun niveau. Ook hier zal een docent eerst een intakegesprek en een intaketoets afnemen.
Ook is het mogelijk om bedrijfsspecifieke programma’s op locatie aan te bieden.

Contact

Vestigingen

Geesinkweg 244, 7544 RB Enschede (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Sportlaan Driene 2 - 4, 7552 HA Hengelo (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Hoornbladstraat 29A, 7601 SZ Almelo (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Twijnerstraat 6, 7621 TK Borne (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Gronausestraat 4, 7581AB Losser (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Guido Gezellestraat 35, 7576 AG Oldenzaal (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Het Budak College

Internetadres: www.hetbudakcollege.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar: 2017

14885