Samen werken aan
duurzame participatie

Fontys Hogescholen

Fontys is met ingang van 1 september 2016 gestart met een prebachelor voor vluchtelingstudenten in Tilburg en Eindhoven. De prebachelor richt zich op hoogopgeleide asielzoekers met rechtmatig verblijf in Nederland. Het gaat om een 1-jarig traject ter voorbereiding op het volgen van een opleiding...
meer...

Fontys is met ingang van 1 september 2016 gestart met een prebachelor voor vluchtelingstudenten in Tilburg en Eindhoven. De prebachelor richt zich op hoogopgeleide asielzoekers met rechtmatig verblijf in Nederland. Het gaat om een 1-jarig traject ter voorbereiding op het volgen van een opleiding in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Fontys werkt voor de prebachelor samen met het UAF (Stichting voor vluchtelingstudenten), andere hbo- en wo-onderwijsinstellingen en grotere gemeenten in Zuid Nederland om zo veel mogelijk een dekkend en passend aanbod te creëren. De studenten krijgen NT2 (B2, Examentraining STEII en C1), Engels en wiskunde aangeboden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan studiekeuze, studievaardigheden en ICT. Tijdens de prebachelor speelt coaching/begeleiding een belangrijke rol.

Onderscheid met andere organisaties

De prebachelor richt zich alleen op studenten die willen gaan studeren aan een Hbo-instelling. In het programma zit de NT2 cursus van B1 op weg naar C1.
Het voltijd curriculum, zoals hierboven omschreven, is een totaalpakket en dus verzorgen wij geen losse taalcursussen.

Onze docenten hebben jarenlange ervaring in het NT2- en volwassenenonderwijs en zijn allen gecertificeerd.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202325-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

Fontys Hogescholen is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Fontys Hogescholen heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Fontys Hogescholen werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Fontys Hogescholen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202325-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,3108,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020 / 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Fontys Hogescholen.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,05
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,05

Diensten

Fontys prebachelor (schakeljaar) voor vluchtelingstudenten

De prebachelor richt zich op hoogopgeleide (minimaal Havo 4-niveau) vluchtelingen met rechtmatig verblijf in Nederland. Het gaat om een 1-jarig traject ter voorbereiding op het volgen van een opleiding bij een hbo (hoger beroepsonderwijs)-instelling in Nederland.
Een van de doelen van de prebachelor is je Nederlandse taalvaardigheid verhogen naar minimaal niveau B2 (Staatsexamen II, Nederlands als tweede taal (Nt2). Daarnaast heb je na een jaar een grondig georiënteerd op een hogere beroepsopleiding en de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarmee kun je een juiste studiekeuze maken. Je bereid je goed voor op je vervolgstudie door het ontwikkelen van hbo-studievaardigheden, zoals samenwerken, presenteren en projectmatig werken.

Fontys werkt voor de prebachelor samen met UAF (Stichting voor vluchtelingstudenten), andere hbo- en wo-onderwijsinstellingen en grotere gemeenten in Zuid-Nederland om zoveel mogelijk een dekkend en passend aanbod te creëren voor deze bijzondere doelgroep.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog opgeleide vluchtelingen die willen doorstromen naar een bachelor- of masteropleiding.

Ben jij een hoogopgeleide vluchteling (minimaal Havo 4 niveau) maar nog niet volledig ingeburgerd? Heb je NT2 niveau B1 behaald, een positieve studiehouding en de intentie om een opleiding te gaan volgen bij een hbo-instelling in Nederland? Dan is de Fontys prebachelor iets voor jou! Hiermee bereid je je goed voor op een bacheloropleiding (hbo studie) in Nederland en vergroot je je kans op studiesucces. De Fontys prebachelor is een 1-jarig studieprogramma te volgen in Tilburg en/of Eindhoven (indien nodig bij landelijke maatregelen, vinden de lessen online plaats). Je krijgt les in kleine groepen, met maximale aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Contact

Vestigingen

Emmasingel 28, 5611 AZ Eindhoven (route)
Vonne van Fessem
06-14617831
prebachelor@fontys.nl

Fontys Hogescholen

Internetadres: https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Pre-bachelor-vluchtelingstudenten.htm

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016

12767