Samen werken aan
duurzame participatie

EmpowerYou

Ben jij voorbereid op de toekomst en stuur je jouw loopbaan moeiteloos bij? Wij begeleiden en motiveren om de regie zelf te pakken. We stimuleren ontwikkeling en flexibiliteit zodat talent en passie hand in hand gaan. Korte lijnen, persoonlijke aanpak, via een diepe loopbaanoriëntatie, omdenken...
meer...

Ben jij voorbereid op de toekomst en stuur je jouw loopbaan moeiteloos bij? Wij begeleiden en motiveren om de regie zelf te pakken. We stimuleren ontwikkeling en flexibiliteit zodat talent en passie hand in hand gaan. Korte lijnen, persoonlijke aanpak, via een diepe loopbaanoriëntatie, omdenken, aanjagen nieuwsgierigheid en groei, mobilisering/verbinden netwerk en focus op realisatie van betaald werk. Innovatief, fris, met beide voeten op de grond, vanuit leren & ontwikkelen en een doeltreffend stappenplan, volgt actie en resultaat.

Bij EmpowerYou kunt u terecht voor: Loopbaanontwikkeling/-keuze | outplacement | 2e spoor | re-integratie | business coaching | leven lang ontwikkelen (LLO) | Ontwikkeladvies. Al jaren behoort EmpowerYou tot de best presterende bureaus in NL. Met veel bevlogenheid en daadkracht gaan wij voor een actief partnerschap om samen het doel bereiken.

Kom eens langs voor een vrijblijvende kennismaking of strategiegesprek!

Onderscheid met andere organisaties

Hoge uitstroom en tevredenheid (gem. 8,8 laatste 4 jaar)-Klanten MBO-WO niveau, kennis ca.50 sectoren. Empower team HBO+ Ommekeer door focus op natuurlijke talenten, nieuwsgierigheid, future fit orientatie, flow en leervermogen.

Wendbaarheid omhoog: extra vaardigheden, sprong juiste niveau, 12 trainingen, toegang Leer eXperience Platform. Groot netwerk, Jobhunting, toegang tot 350000 vacatures in NL, Arbeidsmarkt analyse tool. Sinds 2009 keurmerk BOW. Wij overtreffen graag uw verwachtingen!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-06-202322-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

EmpowerYou is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
EmpowerYou heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

EmpowerYou neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-06-202322-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,187,7
Outplacement8,058,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)9,178,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,6408,3
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,44--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Holland Noord8.58.2437161%
Zaanstreek/Waterland8.88.261443%
Flevoland8.28.651242%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 17 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van EmpowerYou.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement - Individueel/Groep

Gericht op doeltreffendheid en hoge uitstroom naar nieuw betaald werk. Zelfs groepsoutplacement tot 100 personen, wordt door onze klanten als persoonlijk en maatwerk ervaren. De begeleiding naar werk buiten de huidige organisatie, kan in diverse vormen. Inhoudsrijk, inspelend op iemands leerstijl, gericht op een nieuwe start en werk dat bij iemand past. Een plotseling vertrek vraagt veelal aandacht voor specifieke aspecten. Zodra een goede basis is gecreëerd, richten wij de aandacht op werkverwerving, op allerlei mogelijke manieren. Wij ondersteunen met pakkende CV's of open/gerichte sollicitatiebrieven, tracking. Zetten hierin ook warme lijnen en ons netwerk in. Wij zijn flexibel en spelen in op ad-hoc situaties. Om zo samen het gewenste resultaat te bereiken. Bij EmpowerYou kunt u terecht voor gevarieerde trajecten, zowel individueel als groepsoutplacement.
Onze klanten waarderen onze aanpak en resultaten met bijna een 9. We sparren graag met u.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Werk dat goed bij je past, is de beste garantie voor blijvend succes in je toekomst. Dat levert meer energie, nieuwsgierigheid en een betere toekomst op.

Er kan worden gekozen voor uitgebreide werkoriëntatie. Dit leidt tot een duidelijke rapportage van de voornaamste kansen. EmpowerYou verzorgt sinds 2005 de loopbaan training "wat wil ik echt?" en "Op je plek". Gecombineerd met allerlei oefeningen en gerichte 1op1 follow up, is ons doel vervolgens daadkrachtig het werk te realiseren.

Wat wil ik echt /creëer je eigen werk - 6 maanden programma

Een diepgaande werkoriëntatie, om meer te kunnen excelleren in het werk, vanuit meer gemak, plezier en een diepere motivatie. Een intensief 6 maanden programma, dat zorgt voor blijvende resultaten.

Voordelen werkgever:
• Bijsturen wordt gemakkelijker. Voorkomt ontslagsituaties, vermindert verzuim
• Ontwikkelen/doorgroei talenten in eigen organisatie
• Grotere betrokkenheid bij organisatie, meer veerkracht en innovatie
• Werknemer creëert meer waarde en profileert zich sterker, authentieker
• Soepele uitstroom

Voordelen medewerker:
• Grotere benutting van eigen potentieel
• Meer eigen regie, door werk te creëren dat aansluit bij talenten
• Snellere carrière ontwikkeling
• Realisatie meer toegevoegde waarde voor een werkgever
• Haal meer voldoening, uitdaging uit je werk

Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag

Een specialiteit van EmpowerYou is de mentaliteit, houding, communicatie en het gedrag te versterken. Klanten krijgen meer reflectie, raken meer zelfbewust, scherper. Zij raken gerichter in hun aanpak, gaan effectiever met tijd om. Om de vaardigheden aan te scherpen biedt EmpowerYou oefenmateriaal, boeken, audio's e.d. aan. Evenals deelname aan diverse verdiepende en interactieve workshops is mogelijk.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Zoals het logo ook uitdrukt, brengen wij mensen in hun kracht, versterken wij het fundament. Vervolgens bepalen wij de richting, brengen wij klanten in beweging op weg naar resultaat.

Is een medewerker al klaar om gelijk van start te gaan, dan is een kort, intensief traject van ca. 4 maanden mogelijk. Is er meer voorbereiding gewenst, dan kan het basis traject eventueel worden aangevuld met diverse modules, trainingen.

Loopbaanadvies / onderzoek

Een duidelijk loopbaandoel bied veel meer perspectieven. Een uitgebreide werkoriëntatie met ruim 30 oefeningen combineren wij met diverse testen. Eventueel kunnen de testen worden afgenomen door een psycholoog werkzaam bij EmpowerYou.

Daarnaast mogelijke deelname aan een coachingdag 'Wat Wil ik Echt' of workshop 'Werkoriëntatie'. De coaching vindt mede plaats op basis van het zgn. 'curiosity-coaching' principe waardoor meer opties ontdekt kunnen worden. Door inzet van een online vacature systeem kan een kandidaat zich verder oriënteren op de mogelijke richtingen, via welk systeem ook suggesties worden versterkt van passende opleidingen.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Start van eigen bedrijf is soms de beste kans op een duurzaam inkomen. Meer dan 50 zzp-ers zijn succesvol geholpen bij de start.

* Opstelling resp. beoordeling haalbaarheid ondernemingsplan
* (internet)marketing, opzetten website
* Verkooptechnieken. Vinden/binden klanten.
* Financieel beheer. Administratie, begrotingen, algemene voorwaarden.
* Teambuilding, projectbeheer, tijdsmanagement
* Etc..

Naast deze business coaching, heeft EmpowerYou diverse trainingen met een doorlooptijd van 16 avonden verzorgt.

Motiveringstrajecten

EmpowerYou is sterk in het motiveren, prikkelen en de klant telkens weer een stap verder in beweging te brengen. De belemmeringen worden aangepakt & vaardigheden vergroot. Naast 1 op 1 sessies, ook telefonisch (soms wekelijks) resp. per e-mail. Deelnemers ontvangen oefeningen, boeken, andere materialen om sneller ‘in flow’ te komen.

De begeleiders bij EmpowerYou zijn geschoolde coaches, die het beste uit mensen willen halen en resultaat centraal stellen. Jarenlang heeft EmpowerYou met een van de meest bekende succescoaches samengewerkt en ook seminars georganiseerd.

Jobhunting

EmpowerYou beschikt over een jobhunting systeem met ca. 500.000 vacatures, welke tevens kan worden gebruikt in het kader van werkorientatie. Ruim 25 verschillende zoekalerts kunnen worden ingesteld, eventueel samen met een personal jobhunter. Dit vergemakkelijkt het vinden van passende functies, waardoor gerichter en actiever wordt gesolliciteerd.

Desgewenst bieden wij toegang tot een 2e analysetool, waarmee functieprofielen worden verfijnd en meer zoekkanalen in beeld worden gebracht

Vacaturebemiddeling

Kandidaten krijgen toegang tot een 2-tal online systemen waarmee thuis aan de slag kan worden gegaan.

Een vacature systeem Jobportaal waarmee 95% van de vacatures in Nederland gevonden kunnen worden, inclusief research van doelorganisaties en het ontdekken van passende opleidingen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoger opgeleiden (HBO/academisch)

Veel van de klanten van EmpowerYou zijn hoger opgeleid. De processen, organisatie is hierop afgestemd. Hierdoor ontstaat sneller de klik, de gewenste acties en vooral doeltreffende resultaten.
EmpowerYou heeft kennis van algemeen management, HRM, financieel, techniek, processen, tijd-/projectmanagement, marketing vanuit de jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. Ook is er veel ervaring met onderwijs, zorg, instellingen en overheid.

EmpowerYou heeft diverse seminars in de jaarbeurs Utrecht op het gebied van high performance, professionele en persoonlijke ontwikkeling georganiseerd. Dit met Brian Tracy, een internationaal bekende succesexpert.

Een loopbaanswitch realiseren / werkoriëntatie

Een specialisatie van EmpowerYou is een diepgaande werkoriëntatie, zodat iemand datgene gaat doen hetgeen aansluit bij de natuurlijke talenten, waarbij er zeer goede toekomst perspectieven voor een blijvend inkomen ontstaan.

Dit in allerlei sectoren: management - administratief - commercieel - technisch - ict - logistiek - zorg - onderwijs. Zowel vanuit bedrijfsleven als (semi)overheid.

Persoonlijke-/professionele ontwikkeling. Op het juiste niveau werken.

Bij veel mensen is er sprake van een mismatch, waarbij zij te lang op een te laag niveau opereren. Dit werkt ziekteuitval in de hand. Wij bieden een ontwikkelingsversneller aan, waardoor persoonlijke- en professionele groei ontstaat. Dit resulteert in een hogere en langdurige uitstroom in de arbeidsmarkt

Personen met burn-out/overspannen/hsp

Burn-out verschijnselen, ontstaan soms ook bij bore-out, waarbij mensen te lang onder het eigen niveau werken. Ca. 20% van onze klanten heeft in meer of mindere mate met deze thematiek te maken. Steeds meer prikkels (bijv. bij klanten met HSP) veroorzaken extra spanning/disbalans en groter energieverlies. Hierop passen wij onze aanpak en ook de keuze van één van onze coaches aan. In de begeleiding wordt ingespeeld op ieder persoonlijke aandachtspunten. Met als doel realisatie van balans en vergroten belastbaarheid, werken vanuit drijfveren/talenten en vervolgens stapsgewijs weer naar de arbeidsmarkt te bewegen, met werk dat duurzaam is.

Psychische Stoornissen

EmpowerYou heeft ervaring met allerlei thematiek, zoals HSP, Angst, ADHD, ADD, Autisme. O.a. door inzet van een eigen psycholoog, worden klanten stapsgewijs weer klaar gestoomd deel te nemen aan het arbeidsproces. Ook worden extra vaardigheden geleerd om de impact van de valkuilen gekoppeld aan de thematiek te verminderen.

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Future fit blijven draait om tijdig meeveranderen en wendbaarheid. Verkrijging van de juiste skills set en dat natuurlijke talenten tot bloei komen. Om het leervermogen van een individu aan te zetten, stemmen wij dit af op ieders persoonlijk leerstijl en zorgen wij ervoor dat er een wisselend aanbod is qua type leerervaring. Hiertoe krijgen klanten o.a. toegang tot een zgn. LXP (Learn Experience Platform), waardoor gebruikers sneller de leerervaringen in de praktijk kunnen omzetten.

Start eigen bedrijf

Van de vele trajecten zijn er ca. 110 succesvol geweest in het realiseren van een eigen bedrijf. Dit in meer dan 40 verschillende sectoren. Een 'eigen bedrijf' traject wordt 'tailor-made' gemaakt. EmpowerYou heeft in Amsterdam en Alkmaar ondernemingstrainingen van 16 avonden verzorgt.
Aan ondernemers worden allerlei templates, modellen, scripts, werkboeken, strategieën ter beschikking gesteld. Om o.a. een beter onderbouwd bedrijfsplan, bepaling doelgroep/niche, marketingaanpak en een operationeel plan te realiseren. Ook dat er gaandeweg een nieuw duurzaam inkomen ontstaat, met goede verkoopresultaten, balans werk/privé, slimmer werken en financiële grip. EmpowerYou zal fungeren als een actief klankbord, adviseur, op een breed scala van onderwerpen.

Contact

Vestigingen

James Wattstraat 8, 1817 DC ALKMAAR (route)
Jolene Hettinga-Zagers
072-5128886
jolene@EmpowerYou.nl

EmpowerYou

Internetadres: https://www.EmpowerYou.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2002

6265