Samen werken aan
duurzame participatie

Curio (voorheen Kellebeek College)

Curio basiseducatie/nt2
Curio basiseducatie/nt2 is gespecialiseerd in taalonderwijs voor anderstaligen (NT2), voor Nederlanders die Nederlands als moedertaal spreken (NT1) en toeleidingstrajecten tot beroepsonderwijs of werk in de regio West Brabant met onderwijslocaties in Bergen op Zoom...
meer...

Curio basiseducatie/nt2
Curio basiseducatie/nt2 is gespecialiseerd in taalonderwijs voor anderstaligen (NT2), voor Nederlanders die Nederlands als moedertaal spreken (NT1) en toeleidingstrajecten tot beroepsonderwijs of werk in de regio West Brabant met onderwijslocaties in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en op andere locaties, afhankelijk van de vraag van cursisten en opdrachtgevers.

Onderscheid met andere organisaties

Onze bevoegde en bekwame docenten hebben jarenlange ervaring met taalonderwijs en inburgeringtrajecten. Taallessen worden aangeboden volgens de nieuwste leermethoden en via speciale computerprogramma�??s. Curio werkt samen met gemeente, bibliotheken, UWV, Werkplein, Vluchtelingenwerk en andere aanbieders.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-03-202406-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Curio (voorheen Kellebeek College) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Curio (voorheen Kellebeek College) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Curio (voorheen Kellebeek College) werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Curio (voorheen Kellebeek College) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-03-202406-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-128,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
West-Brabant9.18.5123633%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Curio (voorheen Kellebeek College).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 18,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 18,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 18,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 18,00

Diensten

Voorbereiding Examen Inburgering

Inburgering volgens de Wet Inburgering van 2013.
Curio be/nt2 verzorgt taallessen van niveau 0 naar A1, A2 en B1.
In de groep inburgering van A1 naar A2 leiden we direct op voor het inburgeringsexamen.
Het inburgeringsexamen bestaat uit de volgende onderdelen:
lezen, luisteren, schrijven, spreken, kennis van de Nederlandse maatschappij en Ori�ntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Tijdens de lessen komen deze onderdelen aan bod en wordt er getraind voor het examen.
Cursisten maken op school en thuis gebruik van interactieve software die hoort bij de lesmethode die tijdens de klassikale lessen gebruikt wordt.

Inburgering via het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal.
Voor hoger opgeleiden is er de mogelijkheid om een cursus te volgen die opleidt tot het NT2-examen:
Staatsexamen I als u vakgericht werk wilt gaan doen of wilt doorstromen naar het MBO,

Per 1-12-2022 is individueel inschrijven voor dit traject niet meer mogelijk.

Alfabetiseringstraject

Alfabetisering:
Het onderwijsaanbod omvat onder andere ook cursussen voor mensen die geen onderwijs hebben gevolgd in het land van herkomst. In de cursus alfabetisering NT2 doorlopen de cursisten de niveaus A, B en C. van het Raamwerk Alfabetisering NT2 (Cito, 2008). Op niveau C kan de deelnemer voldoende lezen en schrijven om de eerste stappen te zetten op de participatieladder of om deel te nemen aan een reguliere cursus NT2 of een inburgeringscursus NT2.

Per 1-12-2022 is individueel inschrijven voor dit traject niet meer mogelijk.

Staatsexamen programma I

De cursus Staatsexamen 1 is een voorbereiding op het staatsexamen 1. Dit kan vanaf niveau 0 tot niveau B1.
De cursus wordt overdag en ??s avonds aangeboden op meerdere locaties.
Er wordt gebruik gemaakt van een lesmethode met ondersteuning van interactieve software, zodat ook thuis op de computer geoefend kan worden. Na het staatsexamen 1 is men toelaatbaar tot vervolgopleidingen in het MBO.
Door het behalen van het examen Staatsexamen 1 voldoet men ook aan de inburgeringsplicht, als u daarbij ook de onderdelen Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebt gehaald.

Per 1-12-2022 is individueel inschrijven voor dit traject niet meer mogelijk.

Staatsexamen programma II

De cursus Staatsexamen 2 is een voorbereiding op staatsexamen 2. Dit kan vanaf niveau B1 tot niveau B2.
De cursus wordt overdag en ??s avonds aangeboden op meerdere locaties.
Er wordt gebruik gemaakt van een lesmethode met ondersteuning van interactieve software, zodat ook thuis op de computer geoefend kan worden.
Na het staatsexamen 2 is men toelaatbaar tot vervolgopleidingen in het HBO en universiteit. Door het behalen van het examen Staatsexamen 2 voldoet men ook aan de inburgeringsplicht, als u daarbij ook de onderdelen Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebt gehaald.

Per 1-12-2022 is individueel inschrijven voor dit traject niet meer mogelijk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen

De afgelopen 10-15 jaar hebben wij meer dan 10.000 nieuwkomers in opleiding gehad in geheel West-Brabant. In praktisch alle gevallen werden deze mensen in opdracht van de gemeenten in West-Brabant geschoold.
De scholing wordt verzorgd in doelperspectief gerichte trajecten. Het taalonderwijs, de maatschappij- en de beroepenoriëntatie staan in het teken van het doel van de inburgeraar in de samenleving. Deze expertise hebben wij opgebouwd door met hoog gekwalificeerd personeel te werken, veelal met een jarenlange arbeidsrelatie.

Statushouders

De afgelopen 10-15 jaar hebben wij duizenden statushouders in opleiding gehad in geheel West-Brabant. In praktisch alle gevallen werden deze mensen in opdracht van de gemeente in West Brabant geschoold.
De scholing wordt verzorgd in doelperspectief gerichte trajecten. Het taalonderwijs, de maatschappij- en de beroepenoriëntatie staan in het teken van het doel van de inburgeraar in de samenleving. Deze expertise hebben wij opgebouwd door met hoog gekwalificeerd personeel te werken, veelal met een jarenlange arbeidsrelatie.

Contact

Vestigingen

Hoogstraat 126, 4702 ZW Roosendaal (route)
Adrian van Tilburg
088-2097300
klantbureau.startNT2@curio.nl

Zomergemstraat 4, 4826CW Breda (route)
Adrian van Tilburg
088-2097300
klantbureau.startNT2@curio.nl

Nobellaan 50, 4622 AJ Bergen op Zoom (route)
Adrian van Tilburg
088-2097300
klantbureau.startNT2@curio.nl

Curio (voorheen Kellebeek College)

Internetadres: http://www.curio.nl

Aantal werknemers: 30
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1991

5903