Samen werken aan
duurzame participatie

Conrado

Conrado bereidt de deelnemers voor op een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij door de competenties van de deelnemer te vergroten. Leren begint bij de deelnemer die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Docenten stimuleren hem om actief te zijn...
meer...

Conrado bereidt de deelnemers voor op een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij door de competenties van de deelnemer te vergroten. Leren begint bij de deelnemer die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Docenten stimuleren hem om actief te zijn, initiatieven te nemen, zelfstandig te kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Hierbij geldt het plezier in het bijwonen van de les als een voorwaarde.

Kernwaarden:

• ambitie
• creatief
• initiatief
• doelgericht

Conrado maakt gebruik van de meest moderne lesmethodes en van werkvormen zoals rollenspelen en andere activerende werkvormen. Hierbij is de participatie van de cursist groot, waardoor de lesstof beter beklijft. In groepslessen is er veel gelegenheid om met andere cursisten te oefenen. Deze manier van leren levert snel resultaat op en werkt motiverend.

Onderscheid met andere organisaties

• alle niveaus
• oefenen in de praktijk
• kleine groepen, gemiddeld 10 cursisten
• individuele aandacht
• interactieve lessen
• leren via internet

voor meer informatie over de roosters en om in te schrijven raadpleeg de website www.conrado.nl

Samenwerking met:
Gemeente, Vluchtelingenwerk

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Conrado is in het bezit van certificaten:

  • keurmerk inburgeren

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202306-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

Conrado is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Conrado heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Conrado werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Conrado neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202306-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,3258,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,82--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.38.3246338%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 18 february 2022 tot 1 january 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Conrado.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,00

Diensten

inburgering A2

Visie:
Conrado bereidt de deelnemers voor op een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij door de competenties van de deelnemer te vergroten. Leren begint bij de deelnemer die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Docenten stimuleren hem om actief te zijn, initiatieven te nemen, zelfstandig te kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Hierbij geldt het plezier in het bijwonen van de les als een voorwaarde.
Kernwaarden: ambitie, creatief, initiatief en doelgericht.
Conrado onderschrijft de modernste inzichten in de pedagogiek op het gebied van differentiëren (naar niveau, leerstijl en belangstelling), activerende werkvormen en leren studeren. Conrado werkt met een taalmethode die toewerkt naar het het inburgeringsexamen A2.

Staatsexamen programma I

Visie:
Conrado bereidt de deelnemers voor op een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij door de competenties van de deelnemer te vergroten. Leren begint bij de deelnemer die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Docenten stimuleren hem om actief te zijn, initiatieven te nemen, zelfstandig te kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Hierbij geldt het plezier in het bijwonen van de les als een voorwaarde.

Kernwaarden: ambitie, creatief, initiatief en doelgericht.

Conrado onderschrijft de modernste inzichten in de pedagogiek op het gebied van differentiëren (naar niveau, leerstijl en belangstelling), activerende werkvormen en leren studeren.

Docenten van Conrado corrigeren ook de officiële staatexamen. Door hun ervaring weten zij exact wat de deelnemers nodig hebben om te slagen voor de examens. Het slagingspercentage van de cursisten van Conrado is jaarlijks significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

Nederlands op de werkvloer

Conrado onderschrijft de modernste inzichten in de pedagogiek op het gebied van differentiëren (naar niveau, leerstijl en belangstelling), activerende werkvormen en leren studeren.

Wij besteden nadrukkelijk aandacht aan reflectie op het leerproces, op welke manier en hoe cursisten met elkaar samenwerken, hoe ze zich presenteren in de groep en hoe ze hun communicatieve en sociale vaardigheden (assertiviteit/effectiviteit) kunnen verbeteren. Net als in de werkomgeving oefenen cursisten met het geven van feedback op elkaar (bijvoorbeeld bij de uitvoering van rollenspelen).

De docenten hebben ruime ervaring in het taalonderwijs en cursussen Nederlands op de werkvloer. Docenten begeleiden cursisten in hun leerproces met als doel om op het merendeel van de competenties een aanzienlijke verbetering te zien in resultaat. Omdat bij de doelgroep uitspraak een belangrijk aandachtspunt is wordt een deel van de lessen ook verzorgd door een NT2 docent die als specialisme logopedie heeft.

alfabetisering

Visie:
Conrado bereidt de deelnemers voor op een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij door de competenties van de deelnemer te vergroten. Leren begint bij de deelnemer die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Docenten stimuleren hem om actief te zijn, initiatieven te nemen, zelfstandig te kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Hierbij geldt het plezier in het bijwonen van de les als een voorwaarde.

Kernwaarden: ambitie, creatief, initiatief en doelgericht.

Conrado onderschrijft de modernste inzichten in de pedagogiek op het gebied van differentiëren (naar niveau, leerstijl en belangstelling), activerende werkvormen en leren studeren.

Naast individuele opdrachten zullen cursisten ook veel in groepen werken. Bij groepsopdrachten houden de docenten rekening met differentiatie naar taalniveau van de cursist en waar mogelijk met de verschillende leerstijlen van de cursisten. Veel gebruikte methode: melkweg plus.

Staatsexamen programma II

Visie:
Conrado bereidt de deelnemers voor op een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij door de competenties van de deelnemer te vergroten. Leren begint bij de deelnemer die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Docenten stimuleren hem om actief te zijn, initiatieven te nemen, zelfstandig te kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Hierbij geldt het plezier in het bijwonen van de les als een voorwaarde.

Kernwaarden: ambitie, creatief, initiatief en doelgericht.

Conrado onderschrijft de modernste inzichten in de pedagogiek op het gebied van differentiëren (naar niveau, leerstijl en belangstelling), activerende werkvormen en leren studeren.

Docenten van Conrado corrigeren ook de officiële staatexamen. Door hun ervaring weten zij exact wat de deelnemers nodig hebben om te slagen voor de examens. Het slagingspercentage van de cursisten van Conrado is jaarlijks significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen in het algemeen

Onze doelgroep bestaat uit mensen die een andere moedertaal hebben dan de Nederlandse of de (in het geval van Engels op de werkvloer) Engelse taal en die de doeltaal niet vloeiend beheersen. Hieronder vindt u een verder onderverdeling van de doelgroep.

Hoger opgeleiden

U heeft een HBO of universitaire achtergrond hebben en wilt opgaan voor het staatsexamen of u heeft iinteresse hebben in een cursus (zakelijk) Nederlands of Engels op de werkvloer.

Middelbaar opgeleiden

U heeft de middelbare school of MBO afgerond en u wilt het inburgeringsexamen of staatexamen doen of u heeft interesse in een cursus (zakelijk) Nederlands of Engels op de werkvloer.

Lager opgeleiden

U heeft de lagere school in uw land gedaan en u wilt inburgeren of u wilt beter Nederlands spreken voor uw werk.

Alfabetisering

Voor deze doelgroep is het volgende onderscheid belangrijk: mensen die wel in hun moederstaal kunnen lezen en schrijven en mensen die dat niet kunnen. Cursisten die wel al hebben leren lezen en schrijven op school in hun land zullen in aparte klassen worden gealfabetiseerd.

Nederlands/Engels op de werkvloer (bedrijven/organisaties)

Conrado organiseert voor uw bedrijf Nederlands en/of Engels op de Werkvloer. Vraag kosteloos een gesprek aan over wat onze taalcursussen voor uw werknemers kunnen betekenen. Wij komen graag bij u langs en gaan samen rond de tafel om te bespreken hoe we de communicatie van uw werknemers kunnen verbeteren.

Contact

Vestigingen

Papaverweg 42b, 1032 KJ Amsterdam (route)
Juul Kampstra
0202392126
info@conrado.nl

Dr. Willem Dreesweg 2 (2e verdieping), 1185 VB Amstelveen (route)
Juul Kampstra
0610240553
kampstra@conrado.nl

Conrado

Internetadres: http://www.conrado.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2006

6878