Samen werken aan
duurzame participatie

Blu Monday Holding BV

Blu Monday Holding BV is gespecialiseerd in inburgering.Daarnaast verzorgd zij trainingen voor opdrachtgevers in de publieke en commerciële sector.
Voor het uitvoeren van de inburgeringscursussen is een aparte school opgericht, ACE- Academy for Civil Education.
De trainingen en opleidingen...
meer...

Blu Monday Holding BV is gespecialiseerd in inburgering.Daarnaast verzorgd zij trainingen voor opdrachtgevers in de publieke en commerciële sector.
Voor het uitvoeren van de inburgeringscursussen is een aparte school opgericht, ACE- Academy for Civil Education.
De trainingen en opleidingen worden aangeboden in een breder werkveld. Veelal zijn deze op aanvraag en specifiek ingericht in relatie tot de gestelde doelen: o.a. taalintensivering, empowerment of reintegratie.
Het team dat werkt aan de Blu Monday trainingen en opleidingen bestaat uit ervaren medewerkers met de nodige specifieke opleiding in het werkveld, dit zijn o.a. psychologen, sociologen, pedagogen, en vakdocenten.
Voor bijvoorbeeld vluchtelingen kan de afdeling Academy for Civic Education (ACE) een zeer sterk inburgeringsprogramma uitvoeren waarbij participatie in de Nederlandse samenleving het doel is.
Voor informatie kunt u ook contact opnemen met Lisette Dekker, coordinator ACE: 0626633544

Onderscheid met andere organisaties

Academy for Civic Education (ACE)
Blu Monday Holding BV heeft een professionele afdeling gespecialiseerd in de inburgering van statushouders, onze inburgeringsschool; ACE. ACE-College heeft naast de NT2 lessen, in het programma haar eigen trainingen ontwikkeld, denk hierbij aan interculturele communicatie, empowerment en Oriëntatie op de Nederlandse samenleving en - arbeidsmarkt ( ONA - MAP). ACE-College richt zich vooral op de taalniveaus A1,A2,B1/B2

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202407-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Blu Monday Holding BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Blu Monday Holding BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Blu Monday Holding BV werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Blu Monday Holding BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202407-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-168,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam7.78.3168419%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 2 november 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Blu Monday Holding BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50

Diensten

Inburgeringstraject

Voor vluchtelingen heeft onze afdeling Academy for Civic Education (ACE) een zeer sterk inburgeringsprogramma, Naast de taallessen is er een ingepast programma Nederlands in de praktijk, met oa KNM en ONA.
Bij ACE-college is duurzame participatie in de Nederlandse samenleving een belangrijk doel. Wij oefenen Nederlands in de les en in de praktijk. Wij leveren maatwerk, ondersteunen waar mogelijk bij sociale activering en begeleiding naar werk (vrijwilligers- of betaald werk)
• Maken van een goed persoonlijk profiel (intake)
• Persoonlijke begeleiding
• Intensief lesprogramma (3 dagdelen per week)
• In 18 maanden naar A2, B1 of zelfs B2
• Lessen en begeleiding van gediplomeerde professionals en NT2 docenten.
• Hulp van eigen taal ondersteuners
Naast de NT2 docent voor de taallessen heeft iedere lesgroep een aparte trajectbegeleider tijdens het inburgeringstraject. Deze staat de cursist bij met allerlei vragen en houdt de voortgang in de gaten.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Voor nieuwkomers op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft de afdeling Academy for Civic Education (ACE) een zeer sterk programma Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) ontwikkeld.
Een team dat bestaat uit gericht opgeleide medewerkers met de nodige ervaring in het werkveld voert een programma uit waarin klanten enerzijds aan de eisen gesteld vanuit de inburgering voldaan maar daarnaast ook daadwerkelijk de stap naar werk en/of school maken.
De ONA-training moet leiden tot een volwassenkeuze op de Nederlandse arbeidsmarkt, waarbij duurzame participatie het doel is. Binnen ACE-college kunnen gediplomeerde maatschappelijk werkers olv een loopbaancoach extra ondersteuning geven.
In het traject heeft iedere klant een persoonlijke trajectbegeleider die zorgt voor de juiste ondersteiuning bij keuzes en acties.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Vluchtelingen en nareizigers met een verblijfsvergunning

Specifieke opleidingen van de Academy for Civic Education (ACE), waaronder de Inburgeringscursus, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en Intensieve taaltrainingen, zijn gericht op nieuwkomers in Nederland die gemotiveerd zijn om daadwerkelijk duurzaam te participeren in de Nederlandse samenleving.

ACE richt zich enerzijds op middelbaar- en hoger opgeleide cursisten die de potentie hebben om het taalniveau B1 of B2 te behalen en gemotiveerd zijn om daadwerkelijk te participeren in de Nederlandse samenleving/-arbeidsmarkt. Hiervoor is een special programma en een aangepaste snelheid. Anderzijds op de statushouder met een gemiddelde leerbaarheid waarbij het einddoel A2 is en daarnaast een participatie op de nederlandse arbeidsmarkt.

Contact

Vestigingen

Notweg 38, 1068 LL Amsterdam (route)
Sally Saloom
06-33043085/ 020-4470083
s.saloom@ace-college.nl

Binnenweg 16, 1e verdieping, 2132 CT Hoofddorp (route)
Sally Saloom
06-33043085 / 023-5553368
s.saloom@ace-college.nl

Blu Monday Holding BV

Internetadres: www.ace-college.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2017

14847