Werken aan duurzame participatie

Albeda College Branche Educatie

Albeda Startcollege / Taal & Inburgering

Albeda is een regionaal opleidingencentrum (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in Rotterdam en omgeving. De leslocaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Goede kennis van de Nederlandse taal zorgt ervoor dat u in de...
meer...

Albeda Startcollege / Taal & Inburgering

Albeda is een regionaal opleidingencentrum (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in Rotterdam en omgeving. De leslocaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Goede kennis van de Nederlandse taal zorgt ervoor dat u in de maatschappij en/of op het werk beter kunt functioneren. Albeda Startcollege verzorgt inburgeringscursussen die u voorbereiden op het inburgeringsexamen (A2) of het Staatsexamen I (B1) of II (B2). Wij bieden ook een Schakeljaar aan. Het Schakeljaar is een voorbereiding op een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 of een hbo-opleiding. Samen kijken we welke cursus het beste bij u past.
U leert bij ons de Nederlandse taal en krijgt ook andere vakken zoals: Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA).

Onderscheid met andere organisaties

Bij Albeda leert u niet alleen. U komt in een klas met andere cursisten. Mensen die net als u uit een ander land komen en een andere taal spreken. Samen krijgt u les van gediplomeerde docenten om u de Nederlandse taal te leren.
Er zijn verschillende groepen. Er is een groep die nog helemaal geen Nederlands kent en er zijn groepen voor mensen die de taal wel spreken. We bieden intensieve cursussen aan voor midden en hoog opgeleiden.
Albeda is een zelfstandige organisatie.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-201903-04-2019

Blik op Werk Keurmerk

Albeda College Branche Educatie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Albeda College Branche Educatie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Albeda College Branche Educatie werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Albeda College Branche Educatie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-201903-04-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-298,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond7.67.92323110%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Albeda College Branche Educatie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,81
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 10,56
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 8,58

Diensten

Staatsexamen programma I

Voorbereiding op Staatsexamen van A2 naar B1

Inburgeringstraject

We bieden intensieve cursussen aan voor midden en hoog opgeleiden die bestaan uit een aanbod van twee tot vijf dagdelen per week. (Inburgering/Staatsexamen I en II, Schakeljaar).

Staatsexamen programma II

Voorbereiding voor het Staatsexamen van B1 naar B2

Schakeljaar

Voorbereiding op HBO en MBO niveau 3 / 4.
Nederlands op B2 niveau met extra vakken, Engels en Wiskunde VAVO .

Instroomtraject

Traject van maximaal 5 weken, 2 dagdelen per week. Traject is bedoeld voor mensen die geen Nederlands spreken. Hiermee hebben zij een betere start als zij instromen in een van de trajecten Inburgering.

ONA

Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, traject van 1 dagdeel per week, duur 14 weken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Mensen van buiten de EU of de EER (Europesche Economische Ruimte) die langdurig in Nederland komen wonen, met uitzondering van Turkije en Zwitserland.

Asielzoekers

Asielzoekers die als vluchteling erkend worden.

Naturalisatie

Mensen die 5 jaar of langer met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen en de Nederlandse nationaliteit willen.

Contact

Vestigingen

Baljuwstraat 2, 3039 AK Rotterdam (route)
Ineke Ginjaar
010-2214121/ 010-2214108
inburgeren@albeda.nl

De Vloot 68, 3144 PC Maassluis (route)
Ineke Ginjaar
010-2214121/ 010-2214108
inburgeren@albeda.nl

Internetadres: http://www.albeda.nl/

Aantal werknemers: 19
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1997

5879