Samen werken aan
duurzame participatie

Adfoke

Adfoke is een arbeidsdeskundig bureau dat adviseert bij complex en/of langdurig ziekteverzuim. Wij helpen medewerkers die als gevolg van ziekte of ongeval hun werk niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, weer aan het werk. Bovendien geven wij als loonwaarde-experts advies over de loonwaarde en het...
meer...

Adfoke is een arbeidsdeskundig bureau dat adviseert bij complex en/of langdurig ziekteverzuim. Wij helpen medewerkers die als gevolg van ziekte of ongeval hun werk niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, weer aan het werk. Bovendien geven wij als loonwaarde-experts advies over de loonwaarde en het optimaal en duurzaam inzetten van de capaciteiten van de medewerker.

Onze gespecialiseerde pijlers binnen de re-integratie:

  • Arbeidsdeskundig onderzoek voor het scheppen van duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden bij een complexe en/of langdurige ziekmelding.
  • Re-integratie 1e spoor (bij de huidige werkgever), re-integratie 2e spoor (bij een andere werkgever) en re-integratie 3e spoor met begeleiding van de ex-werknemer met een WGA-uitkering naar een nieuwe werkgever.
  • Loonwaardemeting voor het meten van de productiviteit en inzetbaarheid van een werknemer en om te bepalen of de medewerker op zijn/haar plek zit.

Onderscheid met andere organisaties

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 29-06-202329-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

Adfoke is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Adfoke heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Adfoke neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 29-06-202329-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)9,068,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 12 september 2022 tot 16 march 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Adfoke.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie spoor 2

Re-integratie van zieke medewerkers binnen uw eigen bedrijf of elders.

Adfoke ondersteunt mensen die als gevolg van ziekte of ongeval hun werk niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, terug te keren in het arbeidsproces. Hierbij houden we rekening met de beperkingen en kijken we vooral naar de mogelijkheden. We zoeken de kortste weg om mensen via een een-op-een benadering weer te laten participeren op de arbeidsmarkt.

Met een adequate re-integratie zijn er bij de beoogde werkhervatting alleen maar winnaars: uw (ex-)werknemer verkrijgt een beduidend beter toekomstperspectief; uw vertrouwde medewerker keert (gedeeltelijk) terug en u geeft uiting van goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid, naast het feit dat de financiele gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemer fors zullen worden beperkt.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers die niet terugkeren in eigen werk

Wanneer na (langdurig) ziekteverzuim beperkingen de werknemer belemmeren om terug te keren in zijn/haar eigen werk, het werk ook niet kan worden aangepast en de werkgever geen ander werk voor hem/haar heeft, wordt er gekeken naar een passende functie bij een andere werkgever.

Contact

Vestigingen

Coltbaan 19, 3439 NG Nieuwegein (route)
Reg Ernst
06-28191175
reg@adfoke.nl

Adfoke

Internetadres: https://www.adfoke.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2014

15355