Samen werken aan
duurzame participatie

Acceptus

Wij zijn een scholingsinstituut voor cursussen NT2, inburgering en Nederlands op de werkvloer. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, gemeenten, reintegratiebureaus en particulieren. Wij zijn een kleine organisatie, waardoor wij flexibel en laagdrempelig zijn en maatwerk voor bedrijven en individuen...
meer...

Wij zijn een scholingsinstituut voor cursussen NT2, inburgering en Nederlands op de werkvloer. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, gemeenten, reintegratiebureaus en particulieren. Wij zijn een kleine organisatie, waardoor wij flexibel en laagdrempelig zijn en maatwerk voor bedrijven en individuen kunnen leveren.

Onderscheid met andere organisaties

Doordat wij kleinschalig zijn, kunnen wij snel aan verzoeken voor cursussen voldoen. Wij zijn flexibel en laagdrempelig. Zowel organisaties als particulieren kunnen bij ons terecht tegen een redelijke prijs. Wij hebben een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

In Gouda werkt Acceptus samen met stichting Taalkoppels. Deze organisatie kan een taalcoach regelen voor de inburgeraar.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-03-202307-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Acceptus is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Acceptus heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Acceptus werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Acceptus neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-03-202307-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-98,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,7288,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Holland8.58.3196131%
Midden-Utrecht9.38.261833%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Acceptus.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00

Diensten

Intake/ diagnose inburgering

De medewerkers van Acceptus vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt op school. Zij zullen u gastvrij ontvangen!

Bij Acceptus kunt u uw taalniveau laten toetsen. Wij toetsen met de Intaketoetsen en de TOA-toetsen van Bureau ICE.

Ook voor de start van een inburgeringstraject nemen we eerst een toetsing af. Naar aanleiding van deze toetsen wordt een (vrijblijvende) offerte gemaakt waarin u precies kan zien hoeveel uren les u nog nodig heeft en hoeveel alles kost.

Acceptus biedt hulp bij het aanvragen van de lening van DUO.

Inburgeringstraject

Bij Acceptus kunt u taallessen krijgen om u voor te bereiden op inburgeringsexamen. U krijgt eerst een intake-gesprek. U maakt taaltoetsen om uw beginniveau te bepalen. Wij spreken met u af hoeveel en welke taallessen u nodig heeft. U leert de taal op uw eigen niveau in kleine groepen. De taallessen zijn een combinatie van groepslessen, werken op de computer en samenwerken. U krijgt les van deskundige docenten. U oefent met proefexamens en gaat goed voorbereid naar het examen.

De uurprijs is inclusief administratie en intakegesprek, maar zonder de examenkosten en zonder de boekenkosten. Er wordt altijd een (vrijblijvende) offerte gemaakt.

Er wordt geen slagingsgarantie afgegeven.

Staatsexamen programma I

Bij Acceptus kunt u taallessen krijgen om u voor te bereiden op het Staatsexamen I. U krijgt eerst een intake-gesprek. U maakt taaltoetsen om uw beginniveau te bepalen. Wij spreken met u af hoeveel en welke taallessen u nodig heeft. U kunt flexibel instromen. U leert de taal op uw eigen niveau in kleine groepen. De taallessen zijn een combinatie van groepslessen, werken op de computer en samenwerken. U krijgt les van deskundige docenten. U oefent met proefexamens en gaat goed voorbereid naar het examen.

De uurprijs is inclusief administratie en intakegesprek, maar zonder de examenkosten en zonder de boekenkosten. Er wordt altijd een (vrijblijvende) offerte gemaakt.

Er wordt geen slagingsgarantie afgegeven.

Alfabetiseringstraject

Acceptus organiseert taalcursussen voor analfabeten. U krijgt in een groep les van een gekwalificeerde docent. De groep bestaat uit ongeveer 10 cursisten. De lessen zijn drie keer per week. Wij werken met de methode 7/43.

Voordat u in een groep geplaatst wordt, krijgt u eerst een persoonlijk intakegesprek en wordt u getoetst. We kunnen u helpen met het invullen van de formulieren voor het aanvragen van een lening. We maken een (vrijblijvende) offerte, en als u akkoord gaat, kunt u snel beginnen. Na alfabetiseringscursus kunt u bij Acceptus natuurlijk beginnen met uw inburgeringstraject.

De uurprijs is inclusief administratie en intakegesprek, maar zonder de examenkosten en zonder de boekenkosten. Er wordt altijd een (vrijblijvende) offerte gemaakt.

Er wordt geen slagingsgarantie afgegeven.

Acceptus zorgt voor een persoonlijke benadering en is gastvrij voor haar cursisten.

Ori�ntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

U kunt zich bij Acceptus opgeven voor de cursus Ori�ntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). In kleine groepen wordt klassikaal lesgegeven. U krijgt een contract van 70 uur. In de cursus leert u hoe u sollicitatiegesprekken moet voeren, wat uw competenties zijn, en natuurlijk wordt het portfolio ingevuld.
Als u 64 uur aanwezig bent in de lessen, hoeft u het examen niet te doen. Uw Portfolio moet natuurlijk wel goedgekeurd zijn door DUO.
De cursus kan starten bij 8 personen.
Zowel in Gouda als in Utrecht geven wij de cursus.

Er wordt geen slagingsgarantie afgegeven.

Online inburgering

In verband met Corona wordt voor sommige inburgeringsgroepen online les aangeboden. Dit wordt alleen gedaan als de cursisten van de groep digitaal vaardig zijn.

Nederlands voor bedrijven

Acceptus verzorgt voor bedrijven Taaltrainingen op de werkvloer.
Dit kan zijn NT2 of NT1.
Acceptus komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek over de scholingswensen binnen uw bedrijf. Verbetering van de taalvaardigheid kan de kwaliteit van het werk verbeteren, of de veiligheid op de werkvloer verhogen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Heeft u van DUO een brief gehad dat u moet inburgeren? Dan bent u inburgeringsplichtig. U kunt bij Acceptus uw inburgeringscursus of uw cursus NT2 volgen.
De inburgeringscursus leidt op voor het gewone inburgeringsexamen, de NT2-cursus leidt op voor het Staatsexamen I.

Wij helpen u met het aanvragen van de lening van DUO, en met het aanvragen van de examens.

Indien nodig helpen we bij het aanvragen van de verlenging van de inburgeringstermijn en bij het aanvragen van ontheffing van de inburgeringsplicht.

Inburgeraars kunnen zich bij Acceptus inschrijven voor een cursus Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt.

Bedrijven: Nederlands op de Werkvloer

Acceptus organiseert voor uw bedrijf Nederlands op de Werkvloer. Vraag vrijblijvend een informatiegesprek aan. Wij komen op uw bedrijf en inventariseren de communicatie/taalproblemen die worden ervaren door uw werknemers.

We komen met een passend aanbod en voeren de cursus desgewenst uit op uw bedrijf.

Contact

Vestigingen

Nieuwe Gouwe WZ 2, 2802 AN Gouda (route)
Martiene Amstel
06-19850578
martiene@acceptus.nl

Acceptus

Internetadres: http://www.acceptus.nl/

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

5939