Samen werken aan
duurzame participatie

Het Budak College

Het Budak College is een jonge taalschool dat opgericht is in 2017. Het Budak College biedt ondersteuning bij het inburgeren en bij het leren van de Nederlandse taal. Het aanbod NT2 wordt verzorgd door een klein team van bevoegde NT2 docenten, waarvan enkele docenten bevoegd zijn de ONA te...
meer...

Het Budak College is een jonge taalschool dat opgericht is in 2017. Het Budak College biedt ondersteuning bij het inburgeren en bij het leren van de Nederlandse taal. Het aanbod NT2 wordt verzorgd door een klein team van bevoegde NT2 docenten, waarvan enkele docenten bevoegd zijn de ONA te verzorgen. Wij bieden inburgeringscursussen op diverse niveaus, die variëren van Alfabetisering tot B2-niveau.

Het Budak College telt 11 groepen, verdeeld over zes Twentse locaties:

 • Enschede;
 • Hengelo;
 • Borne;
 • Almelo;
 • Losser;
 • Oldenzaal.

Met de inwerkingtreding van de Wi2021 zijn wij een samenwerking aangegaan met de 14 Twentse gemeenten.

De cursist volgt wekelijks 9 uur taalles in blokken van 3 uur. Ook is het mogelijk om het aanbod in de avonduren te volgen, waarvan de blokken 2,5 uur duren.

Het Budak College is een kleine organisatie en probeert de cursist kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur, door bijvoorbeeld gastsprekers uit te nodigen en excursies te organiseren.

Onderscheid met andere organisaties

Waarom kiezen voor Het Budak College?

 • U leert in een prettige en vertrouwde sfeer;
 • Wij geloven in uw mogelijkheden en bieden persoonlijke aandacht;
 • Wij gaan uit van een positieve benadering;
 • Wij bieden eventueel ondersteuning bij problemen en zoeken samen naar een oplossing;
 • Wij werken met gekwalificeerde professionals met ruime ervaring;
 • Het volgen van lessen in de avonduren is mogelijk.

Het Budak College is van mening dat iedereen meetelt en een kans verdient in de samenleving!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-04-202320-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

Het Budak College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Het Budak College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Het Budak College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Het Budak College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-04-202320-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding9,458,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,8278,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,14--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente8.98296743%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Het Budak College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

Het Alfabetiseringstraject bereidt cursisten voor op het startniveau van de Inburgeringscursus. In deze cursus leren de cursisten lezen en schrijven. De groep bestaat uit maximaal 12 personen. Het doel van de lessen Alfabetisering is gericht op doorstroom naar een gealfabetiseerde groep. Het luisteren en spreken staat centraal. We gebruiken daarvoor de methode ??Praat je mee??. Daarnaast maken we voor lezen en schrijven gebruik van de methode 'Klimop'. De methode is themagericht en biedt cursisten praktische informatie. De cursisten volgen drie lessen van 3 uur per week. Zij ontvangen alle benodigde lesmaterialen: het lesboek, schrijfmaterialen en een laptop op uitleenbasis.
De duur van de cursus hangt af van het niveau, de leersnelheid en inzet van de cursist.

Inburgeringstraject

De Inburgeringscursus bereidt deelnemers voor op het Inburgeringsexamen.
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Leren van de Nederlandse taal tot minimum A2-niveau (alle onderdelen);
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM);
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

De cursist volgt 3 lessen van 3 uur per week. Aan het einde van het traject kan de cursist opgaan voor het inburgeringsexamen (A2-niveau). De gemiddelde duur is 12 maanden, dit hangt mede af van het niveau, leersnelheid en inzet van de cursist. De groep bestaat uit maximaal 20 deelnemers. Om het niveau van de cursist te bepalen wordteen intaketoets en intakegesprek afgenomen door de docent.

De cursisten worden regelmatig tussentijds getoetst en afhankelijk van de resultaten kunnen zij doorstromen. We gebruiken de methode Klimop en Wind mee waarmee de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken op niveau van A1 naar A2 aan bod komen.
Ook is er examentraining voor het onderdeel 'KNM'.

Staatsexamen programma I

Deze lessen bereidt deelnemers voor op het behalen van het Staatsexamen programma I waarvoor taalniveau B1 is vereist. De cursist volgt per week 3 lessen van 3 uur. De gemiddelde duur is 20 weken De cursist moet het Nederlands op niveau A2 beheersen om te kunnen starten met deze opleiding. Voor aanvang wordt een gesprek met de cursist gevoerd en een taaltoets afgenomen. Op basis hiervan wordt de cursist ingedeeld in de juiste groep (cursisten met een vergelijkbaar niveau). De groep bestaat uit maximaal 20 cursisten. Alle lesmaterialen worden aan de cursisten uitgereikt: de methodische leergang Blink uit en een laptop op uitleen basis.

Staatsexamen programma II

Dit traject bereidt deelnemers voor op het behalen van het Staatsexamen Programma Il waarvoor taalniveau B2 is vereist. De cursist volgt wekelijks 3 lessen van 3 uur. De gemiddelde tijd die een cursist nodig heeft om van B1 naar B2 niveau te komen is 20 weken De cursist moet het Nederlands op niveau B1 beheersen om te kunnen starten met deze opleiding. De groep bestaat uit maximaal 20 cursisten. Alle lesmaterialen, Boek De Finale en een laptop op uitleenbasis, worden aan de cursisten uitgereikt.

Ori�ntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het Budak college heeft in het team enkele docenten die ONA gecertificeerd zijn. Naast het reguliere inburgeringsprogramma inclusief ONA, is het ook mogelijk om afzonderlijke ONA lessen op individuele basis te volgen.

Standaard duurt het ONA-traject 15 lessen. Deelnemers moeten minimaal niveau A2 hebben.

Avondcursussen

In de loop van het schooljaar 2021-2022 is Het Budak College gestart met het aanbieden van avondlessen.

Deze lessen zijn op maandag, dinsdag en woensdagavond van 19:00 uur tot en met 21:30 uur en vinden plaats op onze locatie in Hengelo.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Doelgroep

De belangrijkste doelgroepen van Het Budak College:

 • Inburgeringsplichtigen, Wi 2013;
 • Inburgeringsplichtigen Wi 2021;
 • Gezinsmigranten;
 • Niet inburgeringsplichtigen.

Personen die niet verplicht moeten inburgeren maar toch hun kennis van de Nederlandse taal en samenleving willen verbeteren (Taalophoging) zijn eveneens welkom.

Contact

Vestigingen

Geesinkweg 244, 7544 RB Enschede (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Sportlaan Driene 2 - 4, 7552 HA Hengelo (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Hoornbladstraat 29A, 7601 SZ Almelo (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Twijnerstraat 6, 7621 TK Borne (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Gronausestraat 4, 7581AB Losser (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Guido Gezellestraat 35, 7576 AG Oldenzaal (route)
Dhr. C. (Circis) Budak
+31 (0)6 30 28 63 61
Info@hetbudakcollege.nl

Het Budak College

Internetadres: www.hetbudakcollege.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar: 2017

14885