Integrating?

Click here for information about language schools.

WerkZorg B.V.

Arbeid

WerkZorg voert re-integratietrajecten en sociale activeringstrajecten uit, met en voor mensen die te maken hebben met meervoudige, complexe problemen. U kunt hierbij denken aan financiële problemen, psychische problemen, huisvestingsproblemen, verslavingsproblematiek etc. Belangrijk in het proces en onze aanpak is altijd de individuele begeleiding waarin sociale, persoonlijke en zorgproblemen aangepakt worden. Op deze manier krijgt iemand vertrouwen en ziet dat er toekomstgericht wordt gewerkt. Zodra er zicht is op regulering van de problemen gaat WerkZorg samen met de cliënt op zoek naar een baan. Er is meer nodig dan alleen passendheid van functie en Curriculum Vitae. Daarom zoekt WerkZorg naar verborgen vacatures en bemiddelt haar cliënten n op n. Wij brengen cliënten niet in een concurrentiepositie. Zodra de cliënt daartoe in staat is wordt gestart met benadering van de arbeidsmarkt. Proefplaatsingen, werkstages en werken met behoud van uitkering zijn instrumenten die wij gebruiken. Door het maken van goede afspraken tussen werkgever, cliënt en WerkZorg is een plaatsing bijna altijd gegarandeerd. En omdat de gevonden baan niet bestaat uit verplicht, opgedrongen werk wordt duurzaamheid gerealiseerd. Zie verder www.werkzorg.nl of bel 020-6090729

Gegevens

Adres
Paalbergweg 30
1105 BV AMSTERDAM

E-mailadres
info@werkzorg.nl

Diensten

  • Diagnose, onderzoek, loopbaanorientatie
  • Fysieke of mentale behandeling of begeleiding
  • Jobcoaching
  • Sociale activering of begeleiding
  • Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk

Locaties

Paasheuvelweg 33, 1105 BG AMSTERDAM