Integrating?

Click here for information about language schools.

Vrije Universiteit Amsterdam

Inburgeren

VU-NT2 hoort bij de Vrije Universiteit Amsterdam. U bent van harte welkom om bij ons Nederlands te leren in een cursus die bij u past. Samen met een groep cursisten van uw eigen taalniveau en de docent werkt u aan spreken, luisteren, lezen en schrijven; aan woordenschat en aan grammatica. U maakt kennis met de Nederlandse cultuur, maatschappij en tradities. Zo leert u snel en goed de taal u nodig heeft om hier prettig te wonen, studeren en werken. In 4 tot 5 cursusperiodes van 9 weken leiden wij u op voor deelname aan het Staatsexamen NT2 programma II. Daarnaast bieden we de avondcursus Nederlands voor werk en studie en de zaterdagcursus Alledaags Nederlands. De cursussen starten 4x per jaar op elk niveau. U kunt dus meestal snel instromen. Tijdens het spreekuur op de VU bepalen wij samen met u de beste cursus voor uw taalniveau. Kijk op nt2.vu.nl voor het cursusaanbod. De VU biedt samen met de HvA de onderwijsroute aan voor inburgeringsplichtigen die onder de Wi21 vallen.

Gegevens

Adres
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

E-mailadres
vu-nt2@vu.nl

Website
www.vu.nl

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013
  • Wet Inburgering 2021 (B1-route)

Locaties

De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM