Integrating?

Click here for information about language schools.

Taalschool Veluwe

Inburgeren

Wij zijn een stichting met de volgende doelstelling: het onderwijzen van de Nederlandse taal aan asielmigranten alsmede het bijdragen aan de integratie en participatie van deze asielmigranten in de samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Taalschool Veluwe vindt het persoonlijke contact met de cursist erg belangrijk. Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Wij bieden maatwerk aan een ieder die bij ons les volgt. Taalschool Veluwe helpt de cursisten ook na hun opleiding, dit in samenwerking met hun lokale netwerk van werkgevers en organisaties en gemeenten. Dat kan gericht zijn op het vinden van een baan, een passende opleiding of een leerwerktraject. Aan de hand van dit plan worden de taaltrajecten en eventueel aanvullende modules aangeboden. Hierin verzorgen wij ook opleidingen ter voorbereiding op werk in de zorg, schoonmaak, productie en bouw.

Gegevens

Adres
Gildenstraat 15
3861 RG NIJKERK GLD

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Locaties

Gildenstraat 15, 3861 RG NIJKERK GLD

Zonnebloemstraat 25, 3770 AE BARNEVELD