Integrating?

Click here for information about language schools.

Taalklas B.V.

Arbeid
Inburgeren

Als taalaanbieder willen wij: 1. – de mogelijkheid bieden aan personen die zich moeten houden aan de Wet taaleis. De Nederlandse taal voldoende begrijpen, lezen, luisteren en spreken. 2. – de gemeente ondersteunen om laaggeletterden en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk naar betaald werk te leiden. Het investeren in meer opleiding, in de hoop dat men werk vindt op een hoger niveau. 3. – de inburgeraars begeleiden bij hun inburgeringstraject. 4. – de deelnemers kennis laten maken en intensief les geven in alle aspecten van het Nederlandse onderwijs. 5. – de (opgeleide) statushouders begeleiden om ze sneller te laten participeren in de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt. Doelgroep: – Laaggeletterden en uitkeringsgerechtigden – Statushouders – Inburgeringsplichtigen, WI2013 en WI2021 – Niet inburgeringsplichtig, taalverhoging. – EU-arbeidsmigranten

Gegevens

Adres
Van Eversdijckstraat 31
3083 MA ROTTERDAM

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Diensten

  • Scholing, opleiding en training

Locaties

Drielse Wetering 49, 1509 KP ZAANDAM

Van Eversdijckstraat 31, 3083 MA ROTTERDAM