Integrating?

Click here for information about language schools.

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid

Inburgeren

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid ( afgekort VDZ) biedt Taaltrajecten aan, die aansluiten bij haar visie, missie en doelstellingen. Het beheersen van de Nederlandse Taal is een voorwaarde om succesvol mee te doen aan de Nederlandse samenleving en zelfredzaam te zijn. Het aanbod van Taaltrajecten: Alfabetisering, Inburgeren en Expats, zal hiertoe een bijdrage moeten leveren. De trajecten sluiten aan bij het Europees Referentiekader (ERK) c.q. het Common European Framework of Reference (CEFR) en worden verzorgd door professionele en ervaren docenten. Na een succesvolle afronding van een Taaltraject kan de deelnemers desgewenst een beroep blijven doen op onze ondersteuning waar het gaat om actieve deelname aan de Nederlandse samenleving.

Gegevens

Adres
Het Kleine Loo - Mariahoeve 364
2592 CK 'S-GRAVENHAGE

E-mailadres
vdztaal@gmail.com

Website
www.vdz.nu/

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Locaties

Het Kleine Loo 364, 2592 CK 'S-GRAVENHAGE