Integrating?

Click here for information about language schools.

Stichting Piëzo

Inburgeren

Wat is Piëzo? Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen helpt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en (verder) te ontwikkelen. Piëzo werkt met de PiëzoMethodiek, een mens- en talentgerichte interventie, om de participatie en ontwikkeling van mensen te vergroten. Hierbij wordt ernaar toegewerkt dat mensen zo optimaal mogelijk meedoen in Zoetermeer. Dat kan zijn door middel van ontwikkelingsgerichte- en educatieve activiteiten, het verrichten van (lerend) vrijwilligerswerk en het volgen van een opleiding. Missie van Piëzo Onze organisatie beschouwt het als haar missie om- met alle mogelijkheden, die haar ten dienste (kunnen) staan- medemensen, die gedeeltelijk of geheel buiten de samenleving staan of dreigen te komen, te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden met betrekking tot participatie, integratie en emancipatie op basis van hun individuele talenten en met als doel zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving.

Gegevens

Adres
Rakkersveld 253
2722 BN ZOETERMEER

Locaties

Uiterwaard 21, 2716 VA ZOETERMEER

César Franckrode 64, 2716 BG ZOETERMEER

Rakkersveld 253, 2722 BN ZOETERMEER