Integrating?

Click here for information about language schools.

Stichting AKROS Welzijn

Inburgeren

Stichting AKROS Welzijn is sterk actief als gespecialiseerde onderneming op het gebied van welzijn en taal onderwijs in Amsterdam en omstreken. Taal &Participatie, sociale activering, inburgering en scholing voor anderstalige volwassenen maken daar deel van uit. Vanuit lokale betrokkenheid stimuleert AKROS een actieve leefbare en gevarieerde samenleving in wijken en buurten, voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen. AKROS is gespecialiseerd in het opleiden van moeilijk lerende analfabeten en anders gealfabetiseerde inburgeraars naar het inburgeringsexamen. AKROS voert in opdracht van de gemeente Amsterdam het programma Taal & Ouderbetrokkenheid uit voor ouders en opvoeders van kinderen op basisscholen in Amsterdam Noord.

Gegevens

Adres
Balboastraat 20 B4
1057 VW AMSTERDAM

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013
  • Wet Inburgering 2021 (B1-route)
  • Wet Inburgering 2021 (Z-route)

Locaties

Chasséstraat 87, 1057 JB AMSTERDAM

Krelis Louwestraat 4, 1055 KA AMSTERDAM

Elandsgracht 70, 1016 TX AMSTERDAM