Integrating?

Click here for information about language schools.

ROC Drenthe College

Inburgeren

Drenthe College is een ROC voor de provincie Drenthe. Drenthe College biedt middelbaar beroepsonderwijs op verschillende niveaus voor de diverse beroepssectoren. Het opleidingenpakket wordt afgestemd op de (regionale) arbeidsmarkt en getoetst op maatschappelijke relevantie. Het ROC vervult een maatschappelijke functie d.m.v. optimale dienstverlening en meerdere samenwerkingsverbanden in de regio.Drenthe College verzorgt cursussen voor Nederlands- en anderstaligen gericht op arbeids- en maatschappelijke participatie en doorstroom naar vervolgopleidingen. Er worden cursussen gegeven gericht op het behalen van het Inburgeringsexamen, Staatsexamens NT2 (=Nederlands als 2e Taal). Daarnaast voert DC Start het Entreeonderwijs uit en er is een afdeling voor VAVO (Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen).Op het gebied van inburgering en NT2-onderwijs heeft Drenthe College ruime ervaring. Er wordt lesgegeven op diverse locaties.

Gegevens

Adres
Anne de Vriesstraat 70
9402 NT ASSEN

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Locaties

Anna Paulownalaan 1, 7822 JJ EMMEN

Anne de Vriesstraat 70, 9402 NT ASSEN