Integrating?

Click here for information about language schools.

NewBees

Arbeid

NewBees werkt aan een inclusieve wereld en werkvloer, omdat wij geloven dat divers talent ons allemaal beter maakt. Wij geloven in een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten, waar je ook vandaag komt. Vanuit deze visie matcht NewBees nieuwkomers aan waardevolle participatie, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan. Dit doen we zo lokaal mogelijk, waarbij we zorgen dat we dicht bij onze deelnemers blijven. Ons team is inclusief en bestaat voor meer dan 50% uit collega’s met zelf een nieuwkomers achtergrond. Zij zijn een positief rolmodel voor onze deelnemers. Onze trajecten, de NewBees traineeships, zijn maatwerk en bestaan uit een combinatie van flexibel inzetbare bouwstenen: leer- en ervaringsmodules die integraal met elkaar, de dagelijkse activiteiten, en de omgeving van deelnemers verbonden zijn. Sinds het voorjaar van 2022 biedt NewBees ook duale inburgerings- en participatietrajecten aan voor gemeenten binnen de Wet inburgering 2021.

Gegevens

Adres
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC AMSTERDAM

Diensten

  • Sociale activering of begeleiding

Locaties

Kooilaan 55, 2315 EC LEIDEN

Ankersmidplein 2, 1506 CK ZAANDAM

Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ ARNHEM

Van Godewijckstraat 30, 3311 GX DORDRECHT

Scharloo 20, 1621 JZ HOORN NH

Radarweg 60, 1043 NT AMSTERDAM