Integrating?

Click here for information about language schools.

InWerking

Arbeid

De weg naar school en werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend; er is een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan kwetsbare of andersdenkende mensen, of bijvoorbeeld aan mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. InWerking heeft het doel om zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar de wel bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken. InWerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving van morgen.

Gegevens

Adres
Marconistraat 16
1704 RG HEERHUGOWAARD

E-mailadres
linda@inwerking.com

Diensten

  • Jobcoaching
  • Sociale activering of begeleiding
  • Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk

Locaties

Marconistraat 16, 1704 RG HEERHUGOWAARD