Integrating?

Click here for information about language schools.

De Werkmeester B.V.

Arbeid

De Werkmeester; dit is wie we zijn, dit is ons bestaansrecht. Sterker nog, het is een onderdeel van onze naam! De Werkmeester werkt vanuit de gedachte iedereen doet mee, want alle mensen maken volwaardig deel uit van de samenleving en kunnen naar vermogen participeren in de samenleving. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel! De Werkmeester is een erkende jobcoach-organisatie met als doel, het begeleiden van mensen naar en in betaald werk. De Werkmeester is er voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie het zoeken en behouden van een baan soms een onmogelijke opgave lijkt. Wij voeren trajecten en /of jobcoaching uit voor de volgende doelgroepen: mensen met een Wajongstatus; met een structurele functionele beperking (SFB-status); vallend onder de participatiedoelgroep en maatwerktrajecten vanuit gemeenten. Sinds 2008 heeft de Werkmeester tevens een aanwijzing Sociale werkvoorziening. Waar anderen stoppen, gaan wij verder!

Gegevens

Adres
Spoorsingel 1
6412 AA HEERLEN

E-mailadres
info@werkmeester.nl

Diensten

  • Diagnose, onderzoek, loopbaanorientatie
  • Jobcoaching
  • Sociale activering of begeleiding
  • Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk

Locaties

Spoorsingel 1, 6412 AA HEERLEN

Churchilllaan 11, 3527 BG UTRECHT

Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ AMSTERDAM

Godsweerdersingel 23, 6041 GJ ROERMOND