Integrating?

Click here for information about language schools.

De Vlaardingse Taalschool

Inburgeren

De Vlaardingse Taalschool is een taalaanbieder die zich richt op nieuwkomers en inburgeraars in de regio van Zuid-Holland. U kunt bij ons taallessen volgen voor de 5 onderdelen van het inburgeringsexamen te weten, Spreekvaardigheid, Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Schrijfvaardigheid ,Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt (ONA.)

Gegevens

Adres
Marconiplein 17
3025 BV ROTTERDAM

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Locaties

Marconiplein 17, 3025 AV ROTTERDAM