Integrating?

Click here for information about language schools.

Alsare academie b.v.

Inburgeren

Visie: Ieder mens ontwikkelt zich al doende De moderne samenleving, multicultureel van aard en gericht op kennis en kunde, is nadrukkelijker dan ooit in transitie en dat stelt hoge eisen aan iedereen die wil deelnemen aan deze samenleving. De voorwaarde voor een duurzaam en succesvol functioneren in deze samenleving is dan ook een voortdurende ontwikkeling van competenties, continu leren en doen. “Wat we moeten leren doen, leren we al doende” Aristoteles Missie: Door het aanbieden van een reed palet aan trainingen op het gebied van taalverwerving, inburgering en oriëntatie op de samenleving levert de Alsare academie een zinvolle en onderscheidende bijdrage aan deze voortdurende ontwikkeling van competenties. De ontwikkeling van de aanwezige talenten en kwaliteiten van ieder individu staat hierbij centraal en vormt het startpunt voor een duurzaam en succesvol functioneren in onze moderne snel veranderende samenleving.

Gegevens

Adres
Karel Doormanstraat 331
3912 GH RHENEN

Website
www.alsare.nl

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013
  • Wet Inburgering 2021 (B1-route)
  • Wet Inburgering 2021 (Z-route)

Locaties

Karel Doormanstraat 331, 3012 GH ROTTERDAM